Ví dụ:Mary went lớn the carnival despite the rain.Mary went to lớn the carnival in spite of the rain.

Bạn đang xem: Mặc dù trong tiếng anh

( Mary đã đến lễ hội bỏ mặc trời mưa.)Despite rất có thể được xem như là một sự chuyển đổi đi một chút ít của In spite of và được dùng phổ biến hơn vào văn viết tiếng Anh.

2. Despite và In spite of những là tự trái nghĩa của because of.Ví dụ:Julie loved Tom in spite of his football obsession(Julie đang yêu Tom bỏ mặc nỗi ám hình ảnh bóng đá của anh ý ấy.)

Julie loved Tom because of his football obsession(Julie đã yêu Tom bởi nỗi ám ảnh bóng đá của anh ấy ta.)3. Despite với in spite of đứng trước một danh từ, đại từ (this, that, what…) hoặc V-ing.

Ví dụ:despite và in spite of đứng trước danh từ.- I woke up feeling refreshed despite Dave calling at midnight.I woke up feeling refreshed in spite of Dave calling at midnight.(Tôi đang đánh thức cảm xúc được thức dậy dù Dave điện thoại tư vấn lúc nửa đêm.)Ví dụ:despite và in spite of đứng trước đại từ.- I want lớn go for a run despite this rain.I want to lớn go for a run in spite of this rain.(Tôi mong mỏi đi như bay mặc cho trời mưa.)Ví dụ:despite với in spite of đứng trước V-ing.- Despite eating Mc
Donalds regularly Mary remained slim.In spite of eating Mc
Donalds regularly Mary remained slim.(Mặc dù liên tiếp ăn Mc
Donalds cơ mà Mary vẫn dong dỏng thả.)
4. Cả despite và in spite of thường xuyên đứng trước the fact.Sử dụng in spite of cùng despite với với một mệnh đề bao hàm cả nhà ngữ và vị ngữ nếu như đứng trước“the fact that”.Ví dụ:Mary bought a new pair of shoes despite the fact that she already had 97 pairs.Mary went khổng lồ the cinema in spite of the fact that she was exhausted.(Mary đã download một song giầy mới mặc dù thực tế rằng cô ấy đã tất cả 97 đôi rồi.)5. Cả despite cùng in spite of rất có thể được dùng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề trang bị hai hầu hết được.Ví dụ:She liked ice cream despite having sensitive teeth.Despite having sensitive teeth, she went liked ice cream.(Cô ấy thích ăn kem tuy nhiên răng dễ dẫn đến hỏng.)Sự khác nhau giữa nhì câu này sinh hoạt chỗ, câu đầu dìm mạnh thông tin về việc thích kem, còn câu nhị thì nhấn mạnh vào tin tức răng dễ dàng hỏng.Although, Though với Even though

Although, though và even though rất có thể dùng để sửa chữa thay thế cho despite với in spite of nhưng mà về mặt cấu tạo ngữ pháp thì tất cả khác biệt.

1. Although / though / even thoughđứng sống đầu câu hoặc thân hai mệnh đềVí dụ:Although / Though /Even thoughher job is hard, her salary is low.(Mặc dùcông việc vất vả tuy thế lương của cô ấy lại thấp)2. Although / though / even thoughđều tất cả cùng nghĩa nhưngthough khi đứng sinh hoạt đầu câu góp câu nói trọng thể hơn so với lúc nó đứng thân hai mệnh đề.even thoughmang nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.)

Ví dụ:Her salary is low, although / though / even thoughher job is hard(Lương của cô ấy thấpmặc dùcông việc vất vả)

3. Although:Sau although bọn họ sử dụng mệnh đề gồmchủ ngữ và cồn từ

Ví dụ:

We enjoyed our camping holiday although it rained every day.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dầu ngày làm sao trời cũng mưa.)

Although he worked very hard, he didn’t manage khổng lồ pass the exam.(Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn thiết yếu qua nổi kỳ thi,)

The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.(Kỳ nghỉ cực kỳ tuyệt mặc dù khách sạn ko được tốt lắm).

4. Even though:Giống như although, even though cũng được theo sau do một mềnh đề bao gồm chủ ngữ và cồn từ.

Even though tất cả sắc thái chân thành và ý nghĩa mạnh hơn although

Ví dụ:We decided khổng lồ buy the house even though we didn’t really have enough money.(Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù cửa hàng chúng tôi thực sự không tồn tại đủ tiền.)

You keep making that stupid noise even though I’ve asked you lớn stop three times.(Cậu vẫn liên tục tạo ra những âm nhạc ngu ngốc cho dù tôi đã cảnh báo cậu ba lần rồi.)

5. Though

Đôi khi chúng ta dùng
THOUGHthay cho although, kết cấu câu vẫn không nắm đổi
Ví dụ:ex:I didn't get a jobthough I hadall the necessary qualifications( Tôi không sở hữu và nhận được công việc đó mặc dù tôi có tất cả những bằng cấp buộc phải thiết)

Trong văn nói giờ anh, chúng ta thường sử dụng THOUGH làm việc cuối câu

Ví dụ:The house isn't very nice. I like the garden though(Căn đơn vị không rất đẹp lắm tuy thế thôi ưa thích khu vườn)

Cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of đều là những kiến thức ngữ pháp đặc trưng trong giờ Anh. Xét về phương diện ý nghĩa, chúng hầu như mang nghĩa là mang dù, nhưng cách dùng lại rất khác. Để nắm rõ hơn về kim chỉ nan này, hãy cùng ELSA Speak tra cứu hiểu nội dung bài viết dưới đây.

Although trong tiếng Anh là gì?

Although gồm nghĩa là: Dù, khoác dù, dẫu cho, mang đến dù. Phiên âm Anh – Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/ Phiên âm Anh – Anh: /ɔːlˈðəʊ/ phương pháp dùng: Although dùng làm liên kết 2 vế của câu, chỉ sự tương bội phản của hai hành động trong câu.

Cấu trúc Although và cách dùng chi tiết

Sau Although là 1 trong mệnh đề, gồm chủ ngữ cùng vị ngữ. Cấu tạo cụ thể như sau:


Kiểm tra vạc âm với bài bác tập sau:


sentencesIndex>.text
Tiếp tục
Click lớn start recording!
Recording... Click lớn stop!
*
*

= sentences.length" v-bind:key="s
Index">
Although + S + V, S + V= S + V + Although S + V

Ví dụ:

He still went to work on time, although it was raining heavily. (Anh ấy vẫn đi làm đúng giờ, mặc dù trời đang mưa cực kỳ to.)Although my foot was injured, I managed to lớn walk to the nearest village. (Mặc dù chân tôi bị thương, tôi vẫn nỗ lực đi cỗ đến ngôi làng gần nhất.)

Lưu ý:

Although hay đứng tại phần giữa câu hoặc đầu câu. Tùy vào địa điểm của Although mà lại câu có sắc thái và chân thành và ý nghĩa khác nhau.

Vị tríÝ nghĩa
Ví dụ
Although đứng đầu câuGiúp câu trở nên trang trọng hơnAlthough the revenue was not as expected, we still appreciate your suggestion.→ mang dù doanh thu không như ý muốn đợi nhưng công ty chúng tôi vẫn reviews cao khuyến nghị của bạn
Although đứng giữa câuNhấn mạnh bạo sự tương bội nghịch về mặt ý nghĩa sâu sắc của nhì vế vào câuHe still forgot khổng lồ close the window, although I told him many times.→ Anh ấy vẫn quên tạm dừng hoạt động sổ, mặc dầu tôi đang nhắc rất nhiều lần.
*
*

Trường hợp đặc trưng của cấu trúc Although

Theo sau Although luôn là một mệnh đề, nhưng trong số tình huống trang trọng thì mệnh đề nghỉ ngơi vế Although thường được rút gọn.

Lưu ý: Chỉ rút gọn được khi hai mệnh đề tất cả chủ ngữ tương tự nhau.

Although + S + V, S + V= Although + V, S + V

Ví dụ:

Although stressed, I decided khổng lồ keep the job. (Dù áp lực nhưng tôi vẫn ra quyết định tiếp tục quá trình này.)Although a hard worker, I didn’t get a raise. (Mặc mặc dù cho là một công nhân chuyên chỉ, tôi vẫn ko được tăng lương.)

Phân biệt Although, Though, Even Though, Despite với In Spite Of

1. Biện pháp sử dụng cấu trúc Although, Though, Even Though

Cấu trúc Although, Though, Even Though:

Although/Though/Even Though + S + V, S + V= S + V + Although/Though/Even Though + S + V
Although, Though, Even Though giống như nhau về phương diện ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp. Do vậy, rất có thể thay thế những từ này trong câu.

không giống nhau: Ngữ cảnh sử dụng và sắc đẹp thái biểu đạt khác nhau

–> Though: sử dụng ở đầu câu, biểu lộ sự trang trọng hơn Although

–> Even though: biểu đạt sự tương phản to gan hơn Though với Although.

Ví dụ:

Although he was very busy, he decided khổng lồ go on a trip with me.

= Even though he was very busy, he decided khổng lồ go on a trip with me.

= Though he was very busy, he decided lớn go on a trip with me.

→ mặc dù anh ấy khôn xiết bận, anh ấy vẫn đưa ra quyết định đi du ngoạn cùng tôi.

*
*

2. Bí quyết sử dụng cấu trúc Despite với In Spite Of

Despite và In spite of đều có nghĩa là mặc dù, như thể với Although, Though cùng Even though.

Despite với In spite of rất có thể đứng trọng điểm câu hoặc đầu câu.

Điểm khác biệt so với Although, Though với Even though.

–>Although, Though cùng Even though + Mệnh đề (S + V)

–> Despite cùng In spite of + Danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

Cấu trúc Despite và In spite of:

In spite of/ Despite + danh từ/ nhiều danh từ/ V-ing, S +V= S + V + in spite of/ despite + danh từ/ các danh từ/ V-ing

Ví dụ:

Despite working for 8 hours, he still didn’t get tired.

= In spite of working for 8 hours, he still didn’t get tired.

→ mặc dù thao tác suốt 8 tiếng, anh ấy vẫn không cảm giác mệt.

Bài tập cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite với In Spite Of

Bài tập

Bài tập 1: hoàn thành câu bằng cách sử dụng Although, Though, Even Though, Despite với In Spite Of

1. …….. She is very beautiful, everyone hates her.

2. ……..earning a low salary, Lan helped her parents.

3. Binh didn’t bởi well in the exam……….. Working very hard.

4. Lien never talked lớn him ……….. She loved him.

5. ……….. I was hungry, I couldn’t eat.

6. ……….. It was cold, An didn’t put on her coat.

7. ……….. The weather was bad, we had a good time.

8. Tuan did the work ……….. Being ill.

9. He runs so fast ……….. His old age.

Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi.

1. Although Mary was sick yesterday, she still went to work.

2. Despite the dirty room, Oanh didn’t clean it.

3. Although there was a traffic jam, we went to lớn the post office.

4. Despite the fact that Tuan studied very hard, he failed this test.

5. Her brother enjoys this job, although his salary is very low.

6. The film poster is nice. I don’t lượt thích to see it.

*
*

Đáp án

Bài tập 1

1. Although2. In spite of3. In spite of4. Although5. Although
6. Although7. Although8. In spite of9. In spite of

Bài tập 2

1. Despite the fact that Mary was sick yesterday, she still went khổng lồ work.

2. Although the room was dirty, Oanh didn’t clean it.

3. Despite the traffic jam, we went to lớn the post office.

4. Although Tuan studied very hard, he failed this test.

5. Her brother enjoys this job despite the low salary.

6. Although the film poster is nice, I don’t like to see it.

Bài viết này đã hỗ trợ kiến thức tổng quan lại về có mang và giải pháp dùng kết cấu Although, Though, Even Though, Despite, In Spite Of. ước ao rằng độc giả sẽ nắm vững những kỹ năng và kiến thức này và vận dụng một giải pháp dễ vào vào bài xích tập và thực tế.

Ngoài ra, để cải thiện trình độ ngoại ngữ một cách toàn diện, bạn hãy luyện tập hằng ngày cùng phầm mềm ELSA Speak. ELSA Speak là áp dụng luyện nói giờ Anh số 1 thế giới hiện tại nay, sử dụng A.I. để nhấn diện tiếng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức.

*
*

Tại đây, các bạn được học theo lộ trình có thiết kế sẵn dựa trên chuyên môn và kim chỉ nam riêng của từng người. Với hơn 25,000 bài luyện tập, rộng 5,000 bài bác học với mọi kỹ năng: vạc âm, vệt nhấn, nghe, hội thoại, intonation,… sẽ giúp đỡ bạn cải thiện tiếng Anh lên đến 40%, chỉ với 10 phút rèn luyện mỗi ngày.

Xem thêm: Mua đồng hồ thể thao nam chính hãng cực kỳ nổi tiếng, mua đồng hồ thể thao giá tốt

Bên cạnh đó, App còn tồn tại từ điển vạc âm chăm biệt, không chỉ giúp người học tra nghĩa nhanh chóng mà còn được đánh giá phát âm một cách chủ yếu xác.