STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá 7520216A00, A01, XDHB27.5Học bạ
2 Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB27.25Học bạ
3 Kỹ thuật kiến thiết 7580205A00, A01, XDHB23.5CN: chuyên môn xây dựng công trình giao thông; học bạ
4 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C02, XDHB27.5Học bạ
5 technology kỹ thuật hoá học 7510401CB08, A01, D07, XDHB25.25Học bạ; Chương trình chất lượng cao
6 Kỹ thuật tạo ra 7580202A00, A01, XDHB21CN: nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy; học tập bạ
7 quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB24Học bạ
8 công nghệ rau củ quả và phong cảnh 7620113A00, B00, B08, D07, XDHB21Học bạ
9 quy định 7380101HA00, D01, C00, D03, XDHB26.25Học bạ; khu vực Hòa An
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB26.75Học bạ
11 technology chế đổi mới thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB22.25Học bạ
12 kinh tế tài chính 7850102A00, A01, D01, C02, XDHB22.5CN: kinh tế tài nguyên thiên nhiên; học tập bạ
13 Tài thiết yếu - bank 7340201CA01, D01, D07, XDHB26.75Học bạ; Chương trình chất lượng cao
14 technology thực phẩm 7540101CA01, D07, D08, XDHB25.75Học bạ; Chương trình unique cao
15 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301TB08, A01, D07, XDHB21.5Học bạ; Chương trình unique cao
16 Kỹ thuật xây dừng 7580201CA01, D01, D07, XDHB24.75Học bạ; Chương trình quality cao
17 công nghệ thông tin 7480201CA01, D01, D07, XDHB28Học bạ; Chương trình unique cao
18 sale quốc tế 7340120CA01, D01, D07, XDHB27.5Học bạ; Chương trình chất lượng cao
19 công nghệ sinh học 7420201TB08, A01, D07, XDHB26.75Học bạ; Chương trình chất lượng cao
20 kỹ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, XDHB26.5Học bạ
21 công nghệ sau thu hoạch 7540104A00, B00, A01, D07, XDHB22.75Học bạ
22 Kỹ thuật điện 7520201CA01, D01, D07, XDHB24.25Học bạ; Chương trình quality cao
23 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, A01, D07, XDHB23.25Học bạ
24 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, B08, D07, XDHB21Học bạ
25 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB27.5Học bạ
26 marketing nông nghiệp 7620114HA00, A01, D01, C02, XDHB18Học bạ; khu Hòa An
27 Kỹ thuật vật tư 7520309A00, B00, A01, D07, XDHB24.75Học bạ
28 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, C02, XDHB27.75Học bạ
29 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, XDHB28.5Học bạ
30 Khoa học môi trường 7440301A00, B00, D07, A02, XDHB23Học bạ
31 dịch học thủy sản 7620302A00, B00, B08, D07, XDHB18Học bạ
32 quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, D01, XDHB27Học bạ
33 Tài chính - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C02, XDHB28.25Học bạ
34 Kỹ thuật thiết kế 7580201A00, A01, XDHB26.25Học bạ
35 tin tức - thư viện 7320201A01, D01, D03, D29, XDHB23.25Học bạ
36 technology sinh học 7420201A00, B00, B08, D07, XDHB27.75Học bạ
37 technology thông tin 7480201HA00, A01, XDHB26.75Học bạ; khu Hòa An
38 quản ngại trị marketing 7340101HA00, A01, D01, C02, XDHB25.75Học bạ; quần thể Hòa An
39 ngôn ngữ Anh 7220201CD01, D14, D15, XDHB27Học bạ; Chương trình quality cao
40 thống trị thủy sản 7620305A00, B00, B08, D07, XDHB18Học bạ
41 Khoa học cây cối 7620110B00, B08, D07, A02, XDHB20Học bạ
42 Sinh học áp dụng 7420203A00, B00, B08, A01, XDHB25Học bạ
43 quản lí trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C02, XDHB28Học bạ
44 technology thông tin 7480201A00, A01, XDHB29Học bạ
45 Kỹ thuật laptop 7480106A00, A01, XDHB27.25Học bạ
46 khối hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB27.5Học bạ
47 quản lý đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB24Học bạ
48 trang bị lý kỹ thuật 7520401A00, A01, A02, C01, XDHB24.5Học bạ
49 sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, C02, XDHB28.5Học bạ
50 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A01, XDHB27Học bạ
51 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, D07, XDHB26.75Học bạ
52 chủ yếu trị học 7310201C00, D14, D15, C19, XDHB26.7Học bạ
53 Toán ứng dụng 7460112A00, B00, A01, A02, XDHB26Học bạ
54 khoa học đất 7620103A00, B00, B08, D07, XDHB21Học bạ
55 việt nam học 7310630D01, C00, D14, D15, XDHB27.25Học bạ
56 ngôn từ Pháp 7220203D01, D14, D03, D64, XDHB25.25Học bạ
57 nước ta học 7310630HD01, C00, D14, D15, XDHB26Học bạ; khu vực Hòa An
58 ngữ điệu Anh 7220201HD01, D14, D15, XDHB26.25Học bạ; khu vực Hòa An
59 thôn hội học tập 7310301A01, D01, C00, C19, XDHB26.75Học bạ
60 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, XDHB27.6Học bạ
61 Triết học 7229001C00, D14, D15, C19, XDHB26Học bạ
62 Hoá dược 7720203A00, B00, D07, C02, XDHB28Học bạ
63 Khoa học máy vi tính 7480101A00, A01, XDHB28.25Học bạ
64 Nông học tập 7620109B00, B08, D07, XDHB18Học bạ
65 Chăn nuôi 7620105A00, B00, B08, A02, XDHB18Học bạ
66 Hoá học tập 7440112A00, B00, D07, C02, XDHB26.25Học bạ
67 kế toán 7340301A00, A01, D01, C02, XDHB28Học bạ
68 Văn học 7229030D01, C00, D14, D15, XDHB26.75Học bạ
69 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C02, XDHB28.5Học bạ
70 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, C02, XDHB27.75Học bạ
71 Thú y 7640101B00, B08, D07, A02, XDHB27.25Học bạ
72 dụng cụ 7380101A00, D01, C00, D03, XDHB26.75Học bạ
73 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, C02, XDHB27.25Học bạ
74 Sinh học 7420101B00, B03, B08, A02, XDHB25Học bạ
75 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB27.75Học bạ
76 quản lí trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D07, XDHB26.75Học bạ; Chương trình unique cao
77 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103CA01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ; Chương trình unique cao
78 Kỹ thuật ứng dụng 7480103CA01, D01, D07, XDHB27.5Học bạ; Chương trình chất lượng cao
79 Kỹ thuật cấp cho thoát nước 7580213A00, B08, A01, D07, XDHB20Học bạ
80 media đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, XDHB28Học bạ
81 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, XDHB28.5Học bạ
82 bình yên thông tin 7480202A00, A01, XDHB28.25Học bạ
83 thống kê 7460201A00, B00, A01, A02, XDHB24.5Học bạ
84 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá 7520216CA01, D01, D07, XDHB25.25Học bạ; Chương trình unique cao
85 giáo dục Tiểu học tập 7140202A00, D01, C01, D03, XDHB28.2Học bạ
86 giáo dục Công dân 7140204C00, D14, D15, C19, XDHB27.5Học bạ
87 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, T01, T06, XDHB24.5Học bạ
88 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, B08, A01, D07, XDHB29.25Học bạ
89 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, D01, D07, XDHB27.25Học bạ
90 Sư phạm vật lý 7140211A00, A01, A02, D29, XDHB28.75Học bạ
91 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, D24, XDHB29.1Học bạ
92 Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, B08, XDHB28.5Học bạ
93 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, XDHB27.8Học bạ
94 Sư phạm lịch sử 7140218C00, D14, D64, XDHB27.65Học bạ
95 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D15, C04, D44, XDHB27.25Học bạ
96 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231D01, D14, D15, XDHB28Học bạ
97 Sư phạm giờ Pháp 7140233D01, D14, D03, D64, XDHB22Học bạ
98 phương pháp 7380107A00, D01, C00, D03, XDHB27.5CN: quy định kinh tế; học tập bạ
99 bản vẽ xây dựng 7580101V00, V01, V02, V03, XDHB21.5Học bạ
100 quy hướng vùng và đô thị 7580105A00, B00, A01, D07, XDHB21Học bạ
101 bảo đảm an toàn thực vật dụng 7620112B00, B08, D07, XDHB21.25Học bạ
102 kinh tế 7620115A00, A01, D01, C02, XDHB22.5CN: kinh tế tài chính nông nghiệp; học bạ
103 tài chính 7620115HA00, A01, D01, C02, XDHB18CN: kinh tế nông nghiệp; học tập bạ; khu vực Hòa An

Điểm chuẩn của các trường đại học ở buộc phải Thơ năm 2022 là bao nhiêu? họ cùng Đại học tập qdvts.edu.vn cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!

Điểm chuẩn của các trường Đại học năm 2022

Hiện tại, điểm chuẩn chỉnh trên những trường đại học năm 2022 vẫn chưa xuất hiện và vẫn được cập nhật trong thời gian sắp tới. Các chúng ta có thể tham khảo điểm chuẩn chỉnh của những trường năm 2021:1. Đại học bắt buộc ThơTrong năm 2021, điểm chuẩn của Đại học nên Thơ tăng từ giao động từ 15 - 26,5 điểm. Điểm chuẩn tối đa là ngành kinh doanh quốc tế 25,75 (tăng 3,5 điểm so với năm ngoái). Những ngành gồm điểm chuẩn chỉnh trên 24 như: Sư phạm Toán học, ngôn từ Anh, ghê tế, thiết yếu trị học, làng mạc hội học, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Marketing,...

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cần thơ 2023, 2022 chính xác

*

*

*

*
*

2. Đại học tập Tây ĐôNăm 2021, trường Đại học Tây Đô với phần nhiều các ngành đều phải sở hữu điểm trúng tuyển là 15 điểm. Riêng so với ngành Dược học có điểm trúng tuyển chọn là 21 điểm và đó cũng là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất.

*

*

3. Đại học Nam nên ThơTrường Đại học tập Nam yêu cầu Thơ năm 2021 đã lấy mức điểm chuẩn chỉnh của 33 ngành từ 16 đến 23,5 điểm. Đặc biệt, nhiều ngành khối sức khoẻ chỉ lấy bởi điểm sàn là 19 với 22 điểm. Trong khi đó, ngành thuộc nhóm kinh tế tài chính lại có mức điểm mạnh hơn.

*

4. Đại học qdvts.edu.vn đề nghị ThơTrong năm 2021, Đại học tập qdvts.edu.vn buộc phải Thơ xét tuyển chọn dựa nhờ vào xếp hạng School

*

Phương thức tuyển chọn sinh của Đại học qdvts.edu.vn cần Thơ năm 2022

Năm 2022, Đại học qdvts.edu.vn yêu cầu Thơ tuyển sinh cùng với 3 cách tiến hành xét tuyển: xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 bằng Schoolrank – lao lý xếp hạng học viên toàn quốc và xét điểm reviews năng lực Đại học tập Quốc gia.Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học tập qdvts.edu.vn yêu cầu Thơ khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 hoặc điểm học bạ thpt thuộc vị trí cao nhất 40 thpt toàn quốc. Để tra cứu vãn thứ hạng, thí sinh truy vấn vào website https://schoolrank.qdvts.edu.vn.edu.vn, điền thông tin và dấn giấy ghi nhận qua email. Đối với vẻ ngoài xét điểm thi Đánh giá bán NLQG, thí sinh yêu cầu đạt 90/150 điểm trở lên trên trong kỳ thi Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội năm 2022 hoặc 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TP hồ chí minh năm 2022.

Xem thêm: Dùng Thuốc Gì Khi Bị Lẹo Mắt Nhỏ Thuốc Gì, Các Thuốc Trị Lẹo Mắt Cho Trẻ

*

Các ngành tuyển chọn sinh trên Đại học qdvts.edu.vn năm 2022

Năm 2022, Đại học qdvts.edu.vn đề nghị Thơ tuyển sinh 3 đội ngành gồm:Công nghệ thông tin: Mã ngành 7480201- nghệ thuật phần mềm- thiết kế đồ họa- an ninh & bảo mật thông tin- trí thông minh nhân tạoQuản trị tởm doanh: Mã ngành 7340101- cai quản trị ghê doanh- sale quốc tế- quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành- quản ngại trị khách hàng sạn- truyền thông media đa phương tiệnNgôn ngữ Anh: Mã ngành 7220201Ngôn ngữ Nhật: Mã ngành 7220209Ngôn ngữ Hàn: Mã ngành 7220210Để mày mò và hiểu biết thêm nhiều tin tức về cách làm xét tuyển, điểm chuẩn chỉnh và những chuyên ngành tại Đại học tập qdvts.edu.vn cần Thơ, các bạn có thể liên hệ Fanpage Đại học tập qdvts.edu.vn đề xuất Thơ hoặc đăng ký tư vấn trên đây.