Hà Nội quy định 7 khoản quỹ phụ huynh không được thu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban và nêu bảy khoản không được thu.

Bạn đang xem: Tin Giáo Dục Hà Nội


LIm
Cdn
Pca8a
Q4h
Zw" alt="*">