Đau bụng trên mặt trái tương quan dạ dày, sôi bụng dưới trọng tâm thường là bàng quang, đau bụng dưới bên đề xuất do viêm ruột thừa...

Bạn đang xem: Hình ảnh mô phỏng nội tạng người


Ilek
MDfj_fc
RMkl
MSg" alt="*">