Excel mang đến Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 d&#x
E0;nh đến m&#x
E1;y Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Giả sử bạn có nhu cầu tìm hiểu điểm thân nằm trong phân bổ điểm của học viên hoặc chủng loại dữ liệu kiểm soát chất lượng. Để tính số trung vị của một đội các số, hãy sử dụng hàm MEDIAN.

Bạn đang xem: Tính Số Trung Vị Của Một Nhóm Các Số

Hàm MEDIAN đo lường và tính toán xu phía trung tâm, là địa chỉ trung trung khu của một đội nhóm số trong một phân bổ thống kê. Tía cách đo lường và tính toán thông dụng tốt nhất về xu hướng trung trung tâm là:

Trung bình là trung bình số học, được tính bằng phương pháp cộng một nhóm các số rồi phân tách cho số lượng các số. Ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 với 10 là 30 chia cho 6, ra tác dụng là 5.

Trung vị là số nằm tại vị trí giữa một tổ các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có mức giá trị nhỏ nhiều hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 cùng 10 là 4.

Mode là số lộ diện nhiều tuyệt nhất trong một đội các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một tổ các số, cha cách giám sát và đo lường xu phía trung chổ chính giữa này mọi là như nhau. Cùng với một triển lẵm lệch của một nhóm các số, chúng hoàn toàn có thể khác nhau.


Windowsmac
OS

1

2

3

4

5

6

7

A

10

7

9

27

0

4

Chọn một lấy ví dụ như từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Bấm vào bên trong một ô trống.

Bấm vào tab Công thức, rồi bấm vào tự động tính tổng > hàm khác.

Nhập MEDIAN vào hộp kiếm tìm kiếm hàm:, rồi bấm OK.

Nhập A1:A7 vào hộp Số 1.

Ví dụ: câu trả lời xuất hiện trong ô yêu cầu là 8.


1

2

3

4

5

6

7

A

10

7

9

27

0

4

Chọn một lấy một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Bấm vào bên trong một ô trống.

Bấm vào tab Công thức, rồi bấm vào tự động hóa tính tổng > hàm khác.

Trong phòng Bộ dựng Công thức, nhập MEDIAN vào hộp Tìm kiếm, rồi bấm chuột Chèn Hàm.

Đảm bảo khoảng cách ô trong hộp Số 1 khớp với dữ liệu của doanh nghiệp (Trong trường hòa hợp này, A1:A7).

Ví dụ: câu trả lời xuất hiện thêm trong ô đề xuất là 8.


Mẹo: Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Toán gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học sinh được tiếp cận từ vô cùng sớm, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng và trong thực tế cao. Vấn đề hướng dẫn học viên một số mẹo lúc giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách khi nào thực hiện nay phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán gồm lời văn nhằm đạt kết quả đúng chuẩn nhất là điều mà cửa hàng chúng tôi luôn hướng tới.


*
1. Một số mẹo lúc giải toán tất cả lời văn lớp 3

a. Câu hỏi có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong việc lời văn có chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: bên An tất cả 6 bé gà, mẹ mua “thêm” 4 bé gà. Hỏi đơn vị An có toàn bộ mấy bé gà?

Bài giải:

Số bé gà bên An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 2: An bao gồm 3 quả cam, Bình bao gồm 5 quả cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy trái cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả cặp đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“có”… “hỏi”…”có tất cả”…ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 con ở dưới ao cùng 6 con ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 nhỏ vịt

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức giá sách Toán là 752 đồng, mức giá sách giờ việt nhiều hơn tầm giá sách toán là 48 đồng. Hỏi giá thành sách tiếng việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách tiếng việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Câu hỏi có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong việc lời văn tất cả chữ …“bớt” …ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ nhiều năm 12 cm, cha em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 trái bóng, các bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của chúng ta Long còn sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, các hơn, ít hơn)…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng trĩu 41 kg, các bạn Lan năng 38 kg. Hỏi các bạn An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký kết lô gam bạn An nặng hơn các bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi bạn còn lại”…ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và bạn Hoa đọc được 120 nhỏ tem. Trong số ấy bạn Hương xem thêm thông tin được 80 con tem. Hỏi bạn Hoa xem tư vấn được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số bé tem bạn Hoa xem thêm thông tin được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 bé tem.

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 được bố trí theo hướng dẫn

Bài 1: nhì thùng có 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu hèn thùng sản phẩm công nghệ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì tổng cộng dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu nghỉ ngơi thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua 3 bút chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng thiết lập 5 quyển vở với 5 cây bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 bút chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa gồm 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó gồm bao nhiêu dòng cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng bao gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi bán thùng gồm số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta kia kê 9 hàng ghế đầy đủ chỗ mang lại 81 bạn ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 người đến dự họp. Hỏi yêu cầu kê thêm mấy hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế có số địa điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế nên kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán tốt gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cà nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một chiếc cầu nhiều năm 100m gồm bao gồm 5 nhịp. Trong các số đó 4 nhịp dài cân nhau còn nhịp vị trí trung tâm thì dài thêm hơn nữa mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại mỗi nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở vị trí chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cửa cây ăn uống quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp hầu như vào 2 tủ, từng tủ gồm 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách nghỉ ngơi mỗi ngăn gồm là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách làm việc mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số con kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con kê trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. vào một hội thi làm hoa, bạn Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Vậy nên Hồng làm ít hơn Mai 5 bông cùng chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn làm cho được bao nhiêu bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm cho được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ có tác dụng được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả bố bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn chúng ta đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ phân phối 25 quả cam và 75 trái quýt. Buổi sáng chị em đã cung cấp được1/5 số cam với quýt, còn lại số cam với số quýt chị em để chiều chào bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt chị em mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt bà mẹ đã phân phối buổi sáng sủa là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Nếu như thùng đựng một ít số dầu hỏa kia thì nặng nề 17kg. Hỏi lúc thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng nề số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg con đường chia phần đông vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số mặt đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vì thế chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt gấp 3 lần ngày sản phẩm nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 thắc mắc trong hội thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry vấn đáp đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của chúng ta Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tạo thêm là bởi vì ta đã mang đến Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Ba rổ bao gồm số cam bởi nhau. Nếu bán 60 quả ngơi nghỉ rổ sản phẩm nhất, bán 45 quả sinh hoạt rổ thứ

2 với 75 quả ở rổ sản phẩm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế số cam đã cung cấp là 30 quả. Hỏi thuở đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm lúc đầu có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng tất cả 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả tất cả số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi cài bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh cùng 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn mua tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: gồm 5 thùng kẹo hệt nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, từng thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai chống sách có tổng số 84 quyển. Nếu rước 4 quyển sách của ngăn đầu tiên chuyển sang ngăn thứ nhì thì số cuốn sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn chống thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn trước tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: gồm một đơn vị bộ đội, lúc tập hòa hợp nếu xếp mỗi mặt hàng 64 fan thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong muốn xếp thành 8 hàng thì từng hàng gồm bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì mỗi hàng gồm số fan là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi tạo thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi mong chia số bi kia thành mỗi túi 4 bi thì phân chia được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi có 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 bạn đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe pháo dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi yêu cầu đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số trong những viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu đem đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia những thành 7 túi, từng túi không nhiều hơn ban sơ 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Quà Đầy Tháng Cho Bé Gái & Bé Trai 2022, Gợi Ý 25 Món Quà Tặng Đầy Tháng Ý Nghĩa Cho Bé

Hướng dẫn:

1 túi tất cả số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An gồm là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng bao gồm 16 viên bi, Toàn tất cả số bi vội vàng 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn trẻ có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày trước tiên bán được 36 kg đường, ngày đồ vật hai bán tốt số đường bớt đ
I 3 lần đối với ngày trang bị nhất. Hỏi ngày lắp thêm hai bán ít hơn ngày trước tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày đồ vật hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có tía thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thiết bị hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ cha chứa hèn thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thứ hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học tất cả 6 mặt hàng ghế, mỗi sản phẩm ghế tất cả 3 vị trí ngồi. Hỏi chống học đó có bao nhiêu địa điểm ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số số ghế là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi bao gồm 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi có số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa gồm 3 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số quả cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: bên trên bàn bao gồm 7 đĩa cam, từng đĩa tất cả 8 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 7 x 8 = 56 quả cam

Bài 37: trên bàn có 7 ck sách, mỗi ông xã sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: trên bàn tất cả 8 ông chồng sách, mỗi ông xã sách gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?