Hoa sen sinh đôi hiếm chạm mặt ở Nam tởm

Trung Quốc
Những trường đúng theo hai bông sen nở trên và một cuống như ở hồ nước Xuanwu chỉ xuất hiện thêm trong thoải mái và tự nhiên với phần trăm 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">