Theo truyền thuyết của Đạo giáo Trung Hoa, fan thầy đầu tiên, cũng là người dân có pháp lực, đạo hạnh tối đa trong các thần tiên là Hồng quân lão tổ. Hồng quân lão tổ vị khí hồng mông hoang sơ sinh ra, từ bỏ khi chưa tồn tại vũ trụ, chưa xuất hiện thế giới vật dụng chất, ý thức tinh thần. Hồng quân lão tổ dạy cha người học trò ưu tú

*
Tam Thanh

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Học trò đầu tiên của Hồng quân lão tổ là Nguyên Thủy Thiên tôn. Bạn được hình thành từ khí gốc thứ nhất của vũ trụ, là thái rất khí nguyên gốc trước lúc phân chia thành lưỡng nghi âm dương. Ông là lãnh tụ của Xiển giáo. Nguyên tắc của Xiển giáo quy tắc siêu nghiêm ngặt. Thường tinh lọc đệ tử hết sức kỹ lưỡng, đề nghị là người có phẩm chất trong sáng, nền tảng gốc rễ đạo hạnh thì mới thu nạp cùng dạy dỗ.

Bạn đang xem: Nguyên thủy thiên tôn là ai

Học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn gồm có 13 bạn tất cả

1. Quảng Thành Tử ở hễ Đào Nguyên núi Cửu Hoa

2. Hoàng Long chân nhân ở hễ Ma Cô núi Nhị Tiên

3. Thái Ất chân nhân ở rượu cồn Kim quang núi Càn Nguyên

4. Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn ở đụng Vân Tiêu núi Ngũ Long

5. Từ hàng đạo nhân ở đụng Lạc Già núi Phổ Đà

6. Đạo Hành thiên tôn ở động Ngọc Ốc núi Kim Đình

7. Xích Tinh Tử ở rượu cồn Vân Tiêu núi Thái Hoa

8. Cù lưu lại Tôn ở hễ Phi Vân núi cạnh bên Long

9. Linh Bảo đại pháp môn sư ở cồn Nguyên Dương núi không Động

10. Phổ hiền đạo nhân ở đụng Bạch Hạc núi Cửu Cung

11. Ngọc Đỉnh chân nhân ở động Kim Hà núi Ngọc Tuyền

12. Thanh hư Đạo Đức chân nhân ở động Tử Dương núi Thanh Phong

13. Khương Tử Nha

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn có cách gọi khác là “Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, là vị buổi tối cao vào Tam Thanh, cũng là vị Tôn Thần hạng tốt nhất của Thần Tiên Đạo Giáo. Theo “Lịch đại thần tiên thông giám” tôn xưng Ngài là “Vị Tổ công ty trì cõi trời”. Địa vị của Ngài tuy cao, nhưng lại lại xuất hiện muộn hơn Thái Thượng Lão Quân.

Hồi đầu của Đạo giáo ko thấy nói đến Nguyên Thủy, trong “Thái Bình Kinh”, Tưởng Nhĩ Chú” cũng gần như không thấy ghi tên Ngài, bao gồm cả trong thần thoại cổ xưa xưa china cũng không thấy kể đến hành trạng Ngài. Danh xưng Nguyên Thủy lộ diện sớm nhất trong “Chẩm trung thư” ghi là “Trước thời gian hổn độn chưa phân rõ (thái cực), đã có “tinh hoa của trời đất” hiệu là “Nguyên Thủy Thiên Vương”sẵn bên trong, sau phân hóa thành hai phần (lưỡng nghi), Nguyên Thủy Thiên Vương ở bên trên cõi trời, ngẫng lên hút thiên khí, cúi người xuống uống địa tuyền (suối khu đất ) trải qua vô số kiếp , với Thái Nguyên Ngọc đàn bà thông khí kết tinh nhưng mà sanh ra Thiên Hoàng Tây vương Mẫu. Thiên hoàng sinh ra Địa Hoàng, Địa Hoàng sanh ra Nhân Hoàng, tiếp tục sanh ra nhỏ cháu là Bào Hi, Thần Nông. Mang đến nên bảo rằng : “Phía trên Đại La gồm bảy ngọn núi báu call là Huyền Đô Ngọc Kinh, có cha cung. Thượng cung là vị trí ở của Bàn cổ chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Vương và Thái Thái Thánh Mẫu”. Như vậy, từ đây new có danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương.

Đến thời kỳ nam Bắc triều, vào sách “Chân linh bài nghiệp đồ” của Đào Hoằng Cảnh nước Lương, mới ghi thương hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sách nầy bảo rằng vị thần buổi tối cao quản lý tất cả là “Thượng thai hỏng hoàng đạo quân”, hiệu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng xưng là Ngọc thanh mảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên trong sách nầy lại cũng có ghi vị “Nguyên Thủy Thiên Vuơng” được xếp vào vị trí thứ tư, gọi là “Tả vị đệ tứ thần”.

*Sách “Kinh Tịch Chí Tứ” đời Tùy giải nghĩa đặc tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn với chư thần, bảo rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sanh trước khi có trời, đến Ngài là “Thể của trời , còn mãi không mất. Từng khi xuất hiện thêm trời đất, nhận cái đạo thể bí mật thần diệu này mà sinh trưởng. Trời đất chẳng đề xuất cùng bao gồm một lần, mà đề nghị qua những trình tự:- diên khang, xích minh, long hán, khai hoàng, trải suốt tư mươi triệu năm . Hàng thượng phẩm của chư Tiên có Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Trượng Nhân, Thiên Hoàng Chân Nhân, Ngũ Phương Ngũ Đế và các Quan Tiên”.

Các đạo sĩ đời Tùy lại xưng Ngài là “Lạc Tĩnh Tín” . Như vậy, ban đầu từ đời Tùy, Đường mới có xuất hiện các chuyện thần thoại cổ xưa nói về những vị thần về tối sơ và đặt ra tín ngưỡng của tín thứ Đạo giáo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn.

*Liên quan lại đến tên tuổi Nguyên Thủy Thiên Tôn , trong “Sơ học Ký” quyển sản phẩm công nghệ hai mươi tía có kéo đến “Thái Huyền Chân Nhất bản tế kinh” giải thích:-“Không gì tôn kính hơn, không gì cừ khôi hơn, là bậc duy nhất bắt đầu cho muôn vật, nên có tên là “Nguyên Thủy” , đưa vận dòng “Đạo” rất là tôn quí, lại thường làm chủ nhị thanh (thượng thanh với thái thanh) , làm việc trên những trời, đề nghị xưng là “Thiên Tôn”.

*Sách “Lịch đại thần tiên thông giám” nói:- “Nguyên chính là gốc, thủy chính là khởi đầu, tức là khí tiên thiên vậy”. Điều đó nói lên Nguyên Thủy là nguồn gốc tối sơ của muôn vật, sinh hoạt trên toàn bộ thần tiên, điện thoại tư vấn là “Thiên Tôn” (tôn quí hơn hết trong mặt hàng chư thiên).

* địa thế căn cứ vào Đạo kinh thì :- “Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là “Khí tự nhiên”, có trước thiên hà vạn vật. Thể của chính nó còn mãi chẳng mất, mặc dù trời đất có diệt trừ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của nó. Cứ những lần hình thành “trời đất mới” thì Thiên Tôn lại giáng lâm nhân thế, khai mở đạo pháp áo túng để độ chúng sanh. địa điểm độ tín đồ nầy là phần đa phẩm cao nhất của thiên tiên, kể cả “Thái Thượng Lão Quân”, “Thiên Chân Hoàng Nhân”, các thần tiên năm phương cõi trời. Gần như lần xuất hiện “trời khu đất mới” đều phải sở hữu niên hiệu như là:- “Diên Khang”, “Xích Minh”, “Long Hán”, “Khai Hoàng” v.v…Mỗi niên hiệu kéo dãn 41 triệu năm. Bởi vì đó, đức Nguyên Thủy Thiên Tôn ở địa điểm tầng tối đa là cõi “Đại La Thiên” vào 36 cõi trời. Theo Ngọc Kinh biểu đạt là, đất bằng vàng ròng rã , thềm bậc là ngọc thạch. Trong cung tất cả bảy báu, ngọc quí, các vị Tiên Vương, Tiên Công, Tiên Khanh, Tiên Bá, Đại phu Tiên thuộc ở điện trung ương và điện hai bên. Hình thái nầy là do người thế gian mô bỏng theo sinh hoạt của vua chúa trần thế mà tả ra.

*Như vậy, ta thấy quy trình biến hóa gốc từ “nguyên thủy” vốn thứ nhất là thuật ngữ triết học của Đạo gia, trong tương lai mới được “thần hóa” từ từ trở thành Vị buổi tối Cao của các thần vào Đạo giáo, đi đầu Tam Thanh. Nếu chú ý ở giác độ lịch sử thì việc chuyển từ quan liêu điểm cá nhân của đạo gia trở thành cách nhìn chung của giáo lý cũng là điều dễ hiểu, cho bài toán tạo thành “Đấng tối sơ duy nhất” nầy.

*Cũng theo “Lịch đại thần tiên thông giám” bộc lộ về Nguyên Thủy Thiên Tôn “hào quang phủ quanh đầu, toàn thân tất cả 72 sắc”, cho nên vì vậy trong điện thờ “Tam Thanh”, hình mẫu Nguyên Thủy đầu có vầng hào quang, tay cầm viên kim đan màu đỏ; hoặc tay đề xuất như vẫn bưng một đồ gia dụng gì còn tay trái thì ném cái nào đấy ra ngoài. Hình tượng nầy mang chân thành và ý nghĩa “trời đất không thành hình, còn hỗn độn không mở ra, muôn vật không sanh ra” để diễn ý “trạng thái vô cực” cùng “thời láo độn chưa phân rõ âm dương” sinh hoạt vào đại gắng kỷ vật dụng nhất.Cho đề xuất về sau, Đạo gia rước ngày “ Đông Chí” có nghĩa “dương sanh âm giáng, ngày ngắn tối dài” có tác dụng ngày thánh đản của đức Nguyên Thủy Thiên Tôn .Thời gian trải qua tương đối lâu, sự sùng bái Ngài được sâu rộng, trên là trường đoản cú vua chúa , dưới đến thứ dân, không người nào là chẳng tâm thành lễ lạy.

Nguyên Thủy Thiên Tôn còn được tôn xưng là “Nguyên Thủy Thiên Vương” “Ngọc Thanh Tử Hư cao thượng Nguyên Hoàng Thái Thượng Đại Đạo Quân”, là Ông Tổ của Đạo Giáo. Ngài vẫn hiện hữu từ thời gian “Thái nguyên” (lúc chưa lộ diện vũ trụ vạn vật) vì thế được xưng là “Nguyên Thủy” (bắt đầu).

Theo truyền thuyết, cơ hội “Thái cực” chưa chia thành “Lưỡng nghi” , trời khu đất mặt trời phương diện trăng chưa có, đã hiện hữu một vị “Bàn cổ chân Nhân”, là tinh hoa thứ nhất của vũ trụ, từ xưng là「Nguyên Thủy Thiên Vương 」.

Trải qua thời hạn tám kiếp số, mới phân thành hai nghi âm dương. Lúc ấy, Nguyên Thủy Thiên Vương trụ trên Ngọc Kính Sơn, bên trên của trung tâm. Ngài đã hấp thu tinh hoa của khí trời cùng suối đất (thiên khí địa tuyền) nhưng sống.

Thông thường, dân gian xuất xắc lầm lẫn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cùng với Ngọc chúa thượng Đế là 1 trong vị, kỳ thực chưa hẳn thế.

*Căn cứ vào sách “Đào Hoành Cảnh Đích Chân linh vị Nghiệp Đồ”, chia các thần thành bảy cấp, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thiết yếu vị của “Thượng Thanh”, Thái Thượng Lão Quân ở bao gồm vị của “Thái Thanh”, còn Ngọc đại vương Đế sống trung vị trước tiên của cung thứ cha “Ngọc Thanh”.

Nói cách khác, bên trên Ngọc thánh thượng Đế còn tồn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân , mà hai vị nầy khác nhau, đề nghị chủ tể chân chủ yếu của trời khu đất muôn vật buộc phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn .

Thế gian mang Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đồng cùng với Ngọc hoàng thượng Đế chẳng qua là tại tinh thần kính trời sợ hãi thần, e rằng thiếu sự tôn trang mà thôi.

Phong tục dân gian cứ tối ngày trừ tịch, cử hành nghi thức cúng lễ Nguyên Thủy Thiên Tôn tại những điện thờ , bắt đầu từ 11 giờ nửa tiếng đêm ấy, số người tham gia quá đông, kẻ mang đến sau cần thiết chen chân vào lễ lạy được.

*Ngày vía của Nguyên Thủy Thiên Tôn là ngày mùng một tháng giêng.

Thái Thượng Lão Quân (Lão Tử)

Học trò sản phẩm công nghệ là Lão tử, cha ông của đạo giáo, ông là 1 trong những vị thần vào bậc lãnh tụ tối cao. Các bước của ông là chưởng quan tiền nhân giáo, phụ trách những công việc về đạo đức, lễ nghĩa, tu luyện, chế biến linh đơn để kéo dãn dài tuổi thọ. Thương hiệu hiệu đầy đủ là Thái thanh, – Đạo đức Thiên tôn, Thái thượng Lão quân. Ông có bảo vật là một mẫu vòng kim cương, một lò bào chế không ít linh đơn, cưỡi một bé trâu màu sắc xanh.

Thái Thượng Lão quân hay nói một cách khác là Đạo Đức Thiên tôn là vị thần tiên tối cao nhất có trước trời đất và vũ trụ, là vị Thần trường sinh bất tử, Thống ngự thiên địa càn khôn. Tạo ra vạn đồ gia dụng của rứa gian.

Là vị Thần tiên thần thông quảng đại, rất có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh. Giải cứu cho gần như kẻ bất hạnh, những người đang chịu đựng khổ, chịu nạn chỉ việc khấn hoặc hotline tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ. Trở thành hung thành cát. Tất cả khi vị Thần sinh sống Thiên cung, Địa ngục, lúc hạ giáng xuống nhân gian. Trở thành Tiên đồng, Ngọc nữ, Đế quân, Thánh nhân, Thần tài, Phật thiên y, Công tào, Thần mưa, Thần gió…..

Đạo Đức Thiên Tôn truyền tởm pháp nhằm cứu độ bọn chúng sinh vào cơn thiến nạn, chịu khổ trên chốn nhân gian cùng truyền thụ cho những người ở tại Hạ giới bao gồm tiên duyên. Học với luyện, sở hữu được đạo trời rất có thể kéo nhiều năm tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm cho chuyện độc ác rất có thể hành đạo. Ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành thực tế lấy chân kinh đạo đức ,giáo hóa mang lại dân chúng. Đất nước lặng lành.Mùa màng bội thu trần thế thái bình an khang thịnh vượng. Những vị chân nhân đã đều tụng chân kinh do Thái Thượng truyền cùng học pháp tu luyện đắc đạo thành tiên truyền rằng:

Như ông Bành Tổ gọi được phương pháp dưỡng sinh, đắc đạo thành tiên 780 tuổi khung hình không bị suy lão Ông nói với Thái đàn bà 267 tuổi rằng: Một Chân nhân tu đắc đạo hoàn toàn có thể nhìn thông Thiên Địa, mắt trái coi thiên cơ, mắt buộc phải xem địa lý. Tai nghe vạn vật, ngăn ngừa tai ách cứu vớt độ bọn chúng sinh. Không cánh hoàn toàn có thể bay, hoàn toàn có thể cưỡi rồng lên chốn Thiên Đình, đi qua lửa, xuyên qua núi cao biển cả, đứng trước chốn đông người không ai biết, ẩn thân vào thảo mộc. Tiêu diêu trường đoản cú tại cứu tế đến bách tính.

Thái Ất chân nhân nói:

Nhà nào bao gồm Kinh này thường xuyên tụng tránh khỏi nạn kiếp, bình an và tiền bạc tự đến. Người tụng gớm này đã được những thiên thần ngơi nghỉ 10 cõi trời hộ thân. Thiên Địa cảm ứng, sau được Ngọc phù Bảo Thần Kim dịch luyện hình, hình thần thuộc đạo thích hợp chân.

Cổ Phật gồm thi:

Truyền được Thánh đạo dẫn từ bỏ hành

Phộ độ quần mê luyện thánh quang

Nếu ngộ tiên thiên yên lặng đạo

Sống đời trường thọ của kim tiên.

Khổng Tử nói:

Kinh pháp kỳ diệu cấp thiết tưởng

Không đầu, ko đuôi lại vô hình

Nếu cần sử dụng trực giác mà thấy được

Người trần khôn xiết phàm xuất núm nhân.

Đại Sỹ quan âm nói:

Ta tụng tởm này cả vạn lần đã được chân đạo. Kinh này là pháp của trời. Tín đồ tập chẳng truyền mang lại hạ sỹ. Thủa xưa ta nhận ra Kinh này tự Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân cảm nhận từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận ra từ Tây vương Mẫu. Tây vương Mẫu theo cách truyền miệng không ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách mà truyền cho đời. Thượng Sỹ ngộ rồi đang lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi vẫn thành Tiên nghỉ ngơi Nam Cung. Hạ Sỹ học được đang sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.

Tử Vi Đại Đế nói:

Cứu khổ thập phương phù Diệu Kinh

Người biết, fan tụng, có tín đồ không

Linh ứng Thần thông do tín đồ tụng

Bên trong huyền diệu ít tín đồ hay

Kinh này còn có chứa trường sinh tửu

Không biết bạn phàm uống tuyệt chưa?

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào gồm Kinh này ngộ giải được thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh duy trì cửa. Bạn chết dưới âm cung được thăng thiên. Chiêu tập phần kết phát, con tín đồ thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học tập danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng kinh linh ứng nâng mây tím nhưng mà lên trời. Bao gồm câu rằng: duy nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

Nguyên văn chú giải

Lão Quân viết: Thái Thượng Lão Quân thuyết:

Cứu tai giải nạnGiải cứu vớt tai nạn.

Bất như phòng đưa ra vi dịch, bất như dự trữ tha dung dịch.

Liệu tật trị bệnhTrị liệu tật bệnh.

Bất như bị đưa ra vi cát. Tỉ bất thượng phòng bị đích công dụng hảo.

Kim nhân con kiến bội. Hiện trên hữu ta nhân đích con kiến giải. Khước dữ thử tương phản

Bất vụ chống chi. Tha môn bất chú trọng đối tai sợ hãi đích dự phòng.

Nhi vụ cứu vớt chi, nhi chỉ tại tai nạn đáng tiếc phát sinh thời. Tài trang bị mang bổ cứu,

Bất vụ bị chi. Tha môn bất chú trọng đối tật bệnh dịch đích phòng bị.

Nhi vụ mong chi. Nhi đương sinh bệnh dịch thời tài cầu y dụng dược. Kỳ thực giá thị vong dương bổ lao. Vi thời dĩ vãn liễu.

Cố hữu quân trả bất năng bảo xóm tắc. Sở dĩ. Hữu đích quân công ty bất năng bảo toàn giang sơn xã tắc. Nhi đạo trí gia bại quốc vong.

Hữu thân giả bất năng toàn thọ mệnh. Hữu đích nhân bất năng tận hưởng toàn sinh mệnh nhi chiết thọ.

Thị dĩ thánh nhân. Sở dĩ “học đạo, tu đạo đích nhân”.

Cầu phúc ư vị triệu. Tại hung triệu lai lâm bỏ ra tiền.

Tựu dĩ ghê tích đức cầu phúc liễu.

Tuyệt họa ư vị hữu. Nhân thử.

Tha môn tài bất hội hữu tai họa.

Cải tai sinh vu sảo sảo. Kỳ thực.

Tai họa nguyên lai thị vày nhất đinh điểm sinh khởi đích.

Bệnh khởi ư vi vi. Tật bệnh nguyên lai thị bởi tiểu tè đích mao bệnh dịch nhi trở nên tân tiến hình thành đích.

Nhân dĩ tiểu thiện vi vô ích. Nhân môn đô dĩ vi tiểu tiểu đích thiện sự. Một hữu đa đại hảo xứ.

Cố bất khẳng vi, sở dĩ bất khẳng khứ tố,

Dĩ tiểu ác vi vô tổn. Dĩ vi đái tiểu đích vượt thác.

Bất hội tạo thành thành tổn hại.

Cố bất khẳng cải. Sở dĩ bất khứ cải chính.

Tiểu thiện bất tích. Yếu tri đạo. Tiểu tè đích thiện sự bất tích lũy.

Đại đức bất thành, tựu bất năng thành tích đại đích công đức,

Tiểu ác bất chỉ. Tiểu tè đích quá thác bất cải chính.

Dĩ thành đại tội. Tối chung tương sinh sản thành đại đích tội quá.

Cố trích xuất kì yếu. Nhân thử. Liệt cử độc nhất vô nhị ta đa phần đích bất chủ yếu đương đích tư tưởng. Ngôn luận hòa hành vi.

Sử tri kì sở sinh yên. Nhượng nhân môn tri đạo tai ương hòa tật dịch thị chẩm ma sinh ra xuất lai đích.

Nãi bách bệnh giả dã. Giá tựu thị sở vị đích độc nhất bách chủng “bệnh”

Hỉ nộ vô thường thị nhất căn bệnh chú:

Nhất hội cao hứng. Nhất hội sinh khí.

Tình tự biến hóa bất ổn định.

Thị độc nhất hạng bệnh nhân.

Vong nghị thủ lợi thị nhất dịch chú:

Bất thay nhân nghĩa đạo đức.

Chỉ đồ mưu thủ cá nhân lợi ích.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân.

Hảo sắc đẹp khôi đức thị nhất bệnh chú:

Mê luyến chị em sắc. Bại khôi đạo đức.

Thị độc nhất vô nhị hạng căn bệnh nhân.

Chuyên trọng điểm hệ ái thị nhất dịch chú:

Tâm tứ nhất trực trầm niệu ư sở mê luyến đích nhân hoặc sự. ảnh hưởng chủ yếu thường đích công tác làm việc hòa sinh hoạt. Thị nhất hạng căn bệnh nhân.

Tăng dục lệnh tử thị nhất căn bệnh chú:

Đối sở tăng hận đích nhân.

Nhất định yếu hèn trí vu tử địa.

Thị nhất hạng dịch nhân

Túng tham tế vượt thị nhất căn bệnh chú:

Phóng bí tự kỷ đích tham dục.

Khước hựu yểm chiếc thác ngộ.

Thị độc nhất hạng căn bệnh nhân

Hủy nhân từ bỏ dự thị nhất bệnh chú:

Để bỏ biệt nhân. Mỹ hóa tự kỷ.

Thị độc nhất chủng bệnh nhân

Thiện đổi mới tự khả thị nhất căn bệnh chú:

Xử sự một hữu nguyên tắc. Xuất nhĩ phản bội nhĩ.

Tự dĩ vi thị. Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh dịch nhân

Khinh khẩu hí ngôn thị nhất bệnh chú:

Khẩu vô già lan.

Thuyết thoại bất phụ trách nhiệm.

Tùy tiện khai ngoạn tiếu.

Thị nhất căn bệnh nhân

Khoái ý trục phi thị nhất căn bệnh chú:

Chỉ cầu tình cảm thượng thống khoái.

Truy tùy thác ngộ đích ngôn hành.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân

Dĩ trí khinh thường nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Tự dĩ vi thông minh.

Khán bất khởi biệt nhân.

Thị nhất dịch nhân

Thừa quyền túng hoành thị nhất dịch chú:

Thị trượng quyền thế. Vi sở dục vi.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh dịch nhân

Phi nhân từ thị thị nhất bệnh dịch chú:

Lão thuyết biệt nhân thác.

Khước tổng khẳng định tự kỷ đối.

Thị độc nhất hạng dịch nhân

Vũ dịch cô nhược thị nhất căn bệnh chú:

Khi vũ hòa kỳ thị trung hậu thành thực,

cô nhược vô y đích nhân. Thị nhất bệnh dịch nhân

Dĩ lực chiến thắng nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Lợi dụng trường đoản cú kỷ đích núm lực.

Cưỡng bách tha nhân tắt hơi tùng.

Thị nhất dịch nhân

Thải bất niệm thường xuyên thị nhất bệnh chú:

Tá biệt nhân đích tài vật.

Bất tưởng quy hoàn.

Thị nhất dịch nhân

Uy gắng tác hiếp thị nhất căn bệnh chú:

Tá dụng thôn hội thế lực bảo toàn trường đoản cú kỷ.

Khi áp tha nhân. Thị nhất bệnh dịch nhân

Ngữ dục win nhân thị nhất bệnh chú:

Thuyết thoại thể hiện thái độ bất hữu hảo.

Dụng thoại ngữ áp dụng biệt nhân.

Thị tốt nhất hạng căn bệnh nhân

Khúc nhân từ trực thị nhất dịch chú:

Biếm đê biệt nhân. Đài cao tự kỷ.

Thị duy nhất hạng dịch nhân

Dĩ trực mến nhân thị nhất bệnh chú:

Xử sự cách thức thái trực, thái 1-1 nhất.

Nhi thương sợ hãi tha nhân thị nhất bệnh nhân

Ác nhân trường đoản cú thiện thị nhất bệnh chú:

Chỉ trách biệt nhân thị “ác”.

Xưng tán từ bỏ kỷ “thiện” thị nhất hạng căn bệnh nhân

Hỉ nộ tự vạc thị nhất bệnh chú:

Thuận cảnh khoái trá thời huyễn diệu tự kỷ đích phiên bản sự.

Nhiệm tính phân phát nộ thời dã khoa từ kỷ hảo.

Thị nhất bệnh nhân

Ngu nhân tự thánh thiện thị nhất bệnh chú:

Thuyết biệt nhân gàn xuẩn.

Khoa từ bỏ kỷ hiền hậu năng.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân

Dĩ công từ dữ thị nhất bệnh dịch chú:

Phủ nhận tập sự giả đích tác dụng.

Tương bè bạn đích công phu quy ư tự kỷ.

Thị duy nhất hạng dịch nhân

Lạc nhân hữu phi thị nhất dịch chú:

Biệt nhân xuất liễu không nên thác hoặc tai nạn.

Tự kỷ phản nhi cao hứng. Hưng tai lạc họa.

Thị nhất căn bệnh nhân

Dĩ lao tự ân oán thị nhất bệnh dịch chú:

Nhân vi lao lụy nhi trường đoản cú kỷ oán hận.

Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân

Dĩ hư vi thực thị nhất bệnh chú:

Bả lỗi huyễn trả tượng.

Đương thành chân thực đích.

Lai mê luyến truy nã cầu. Thị nhất dịch nhân

Hỉ thuyết nhân quá thị nhất bệnh chú:

Hỉ hoan đàm đạo biệt nhân đích vượt thác.

Thị duy nhất hạng căn bệnh nhân

Dĩ phú kiêu nhân thị nhất căn bệnh chú:

Tự kỷ gia đạo phú hữu.

Bất hành thiện tể nhân.

Phản nhi tuyệt nhất vị kiêu hoạnh ngạo mạn.

Thị nhất dịch nhân

Dĩ quý coi thường nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Tự kỷ hữu quyền hữu thế.

Bất vi nhân mưu phúc chỉ.

Phản nhi mục không độc nhất vô nhị thiết.

Khinh mạn tha nhân.

Thị tốt nhất hạng dịch nhân

Dĩ xấu đố phú thị nhất dịch chú:

Tự kỷ xấu cùng. Bất cố gắng nỗ lực trí phú.

Khước đố né biệt nhân phú hữu.

Thị tốt nhất hạng dịch nhân

Dĩ luôn thể sưu quý thị nhất bệnh chú:

Tự kỷ vị thế đê hạ. Bất ước thượng tiến.

Phản nhi phỉ báng địa vị cao đích nhân.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh nhân

Sàm nhân cầu mị thị nhất bệnh chú:

Dĩ tố thuyết mỗ nhân đích hoại thoại.

Lai thảo hảo biệt nhân.

Thị duy nhất hạng bệnh nhân

Dĩ đức tự hiển thị nhất căn bệnh chú:

Dụng trường đoản cú kỷ sở vị đích đức hành.

Lai thực hiện tự ngã tuyên truyền.

Thị duy nhất hạng bệnh dịch nhân

Bại nhân thành công thị nhất bệnh chú:

Tưởng phương thiết pháp phá khôi biệt nhân thành công. Thị duy nhất hạng dịch nhân

Dĩ tứ loạn công thị nhất dịch chú:

Nhân đồ tư lợi. Nhiễu loạn công sự.

Thị tuyệt nhất hạng dịch nhân

Hảo trường đoản cú yểm ý thị nhất dịch chú:

Hỉ hoan yểm dòng tự kỷ chân thực ý đồ.

Bất dĩ thành đãi nhân. Thị nhất bệnh nhân

Nguy nhân trường đoản cú an thị nhất bệnh chú:

Nguy cơ thôi cấp biệt nhân. Cầu đắc tự kỷ an lạc.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Âm dương tật đố thị nhất dịch chú:

Vô luận ám trung hoặc minh xứ.

Đô đố né biệt nhân. Thị nhất chủng bệnh dịch nhân

Kích lệ bàng bội thị nhất dịch chú:

Phiến cồn tha nhân tố bất bao gồm đương đích sự.

Thị nhất căn bệnh nhân

Đa tăng thiểu ái thị nhất bệnh chú:

Tăng hận tâm, yếm ác trọng điểm đa.

Từ bi tâm, nhân ái tâm thiểu.

Thị nhất dịch nhân

Bình luận thị phi thị nhất dịch chú:

Tổng hỉ hoan bình luận biệt nhân đích thị phi trường đoản. Thị nhất bệnh nhân

Văn cự câu tích thị nhất bệnh chú:

Biểu diện cự tuyệt.

Nhi nội trọng tâm khước tưởng mưu thủ lợi ích.

Thị nhất bệnh nhân

Trì nhân ngôi trường đoản thị nhất căn bệnh chú:

Chưởng ác hòa tận dụng biệt nhân đích thị hiếu.

Lai đạt đáo trường đoản cú kỷ đích mục đích.

Thị nhất dịch nhân

Giả nhân từ bỏ tín thị nhất bệnh chú:

Thuyết biệt nhân tác giả.

Khoa trường đoản cú kỷ thành tín. Thị nhất căn bệnh nhân

Thi nhân vọng báo thị nhất dịch chú:

Thi ân ư nhân. Kỳ vọng đắc đáo hồi báo.

Thị nhất căn bệnh nhân

Vô thi trách nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Một hữu thi dữ biệt nhân nhiệm hà hảo xử.

Khước hà mong biệt nhân vi trường đoản cú kỷ tố sự.

Thị nhất bệnh nhân

Dữ nhân truy ăn năn thị nhất căn bệnh chú:

Cấp dữ biệt nhân đích bang trợ.

Quá hậu hựu hậu hối.

Thị nhất căn bệnh nhân

Hảo tự oán tránh thị nhất bệnh dịch chú:

Lão hỉ hoan mai oán tranh chấp.

Thị nhất bệnh nhân

Mạ lị trùng súc thị nhất bệnh dịch chú:

Vô thay mạn mạ gia cầm, trùng súc đẳng đụng vật.

Thị nhất bệnh nhân

Cổ đạo yếm nhân thị nhất bệnh chú:

Ám trung sử hoại. Độc sợ biệt nhân.

Thị nhất bệnh nhân

Hủy tí cao tài thị nhất dịch chú:

Tạo dao hủy báng hữu tài hoa đích nhân.

Thị nhất căn bệnh nhân

Tăng nhân thắng kỷ thị nhất căn bệnh chú:

Tăng hận biệt nhân chiến thắng quá trường đoản cú kỷ.

Thị nhất dịch nhân

Độc

Ước chậm độ ẩm thị nhất căn bệnh chú:

Dụng hữu độc đích đông tây ma túy tự kỷ.

Thị nhất căn bệnh nhân

Tâm bất bình đẳng thị nhất bệnh dịch chú:

Nội tâm bất năng đồng đẳng đối đãi nhân hòa sự.

Thị nhất hạng dịch nhân

Dĩ hiền phún cao thị nhất bệnh chú:

Tự dĩ vi cao nhân tốt nhất đẳng.

Nhi tùy ý trách xích biệt nhân. Thị nhất căn bệnh nhân

Truy niệm cựu ác thị nhất bệnh chú:

Niệm niệm bất vong bất du khoái đích è cổ niên cựu sự.

Thị nhất bệnh nhân

Bất thụ gián dụ thị nhất dịch chú:

Bất tiếp thụ hảo tâm nhân đích quy khuyến hòa khai đạo. Thị duy nhất hạng căn bệnh nhân

Nội sơ ngoại thân thị nhất dịch chú:

Đối tự kỷ thân nhân hòa bạn bè sơ viễn.

Nhi gần gũi ngoại nhân. Thị nhất bệnh dịch nhân

Đầu thư bại nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Đầu kí mật tín. Bại khôi biệt nhân chính danh thanh.

Thị nhất dịch nhân

Đàm đần độn si nhân thị nhất bệnh dịch chú:

Giảng độc nhất ta gàn muội đích thế sự hoặc hoang mặt đường đích thoại. Lai mê hoặc tha nhân. Thị nhất bệnh nhân

Phiền hà khinh táo bị cắn thị nhất bệnh chú:

Vi nhân hà khắc. Tính tình phù táo không ổn định trọng.

Thị nhất căn bệnh nhân

Trích chúy vô lý thị nhất bệnh dịch chú:

Trích lục hòa lưu lại truyền một hữu đạo lý đích ngôn luận hòa sự kiện. Thị nhất bệnh dịch nhân

Hảo từ bỏ tác thiết yếu thị nhất bệnh chú:

Nhận vi trường đoản cú kỷ duy nhất thiết đô hảo, đô thị đối đích,

chính đương đích. Thị nhất dịch nhân

Đa nghi thiểu tín thị nhất bệnh chú:

Đối nhân nghi trọng tâm trọng trọng.

Thiểu hữu tín nhiệm.

Thị duy nhất hạng dịch nhân

Tiếu điên cuồng nhân thị nhất căn bệnh chú:

Trào tiếu tha nhân thị phong tử, xọa tử.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Tồn cứ bất kính thị nhất bệnh chú:

Cử chỉ bất trang trọng. Hành, lập, tọa, ngọa bất phù lễ tiết. Thị nhất bệnh dịch nhân

Sửu ngôn ác ngữ thị nhất căn bệnh chú:

Thuyết thoại sửu lậu. Ngữ tà khí ngoan.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh dịch nhân

Khinh dịch lão thiểu thị nhất dịch chú:

Một hữu kính dưỡng mục ái ấu bỏ ra tâm.

Khán bất khởi lão nhân hòa đái hài.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Ác thái sửu đối thị nhất bệnh dịch chú:

Dĩ kịch liệt đích thái độ.

Sửu lậu đích ngôn hành đối đãi biệt nhân.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Liễu lệ tự dụng thị nhất căn bệnh chú:

Thiên chấp kỷ kiến. Bất giảng đạo lý.

Cương phức từ dụng. Thị nhất bệnh dịch nhân

Hiếu hỉ thị tiếu thị nhất bệnh dịch chú:

Bất phân ngôi trường hợp. Tổng hỉ hoan hi hi cáp cáp.

Đả náo thủ tiếu. Thị nhất bệnh dịch nhân

Hỉ cấm vậy nhân thị nhất dịch chú:

Tổng hỉ hoan đối biệt nhân chỉ thủ hoa cước.

Hạn chế hòa ước thúc tha nhân trường đoản cú do.

Thị nhất căn bệnh nhân

Quỷ quyệt du siểm thị nhất dịch chú:

Vi nhân gian xảo gian trá, phụng vượt siểm mị.

Thị duy nhất hạng bệnh dịch nhân

Thị đắc hoài trá thị nhất bệnh dịch chú:

Vi tham đắc mỗ chủng hảo xử. Nhi trung khu trung tưởng trước khi trá đích pháp tử. Thị nhất bệnh nhân

Lưỡng thiệt vô tín thị nhất bệnh chú:

Thuyết thoại chi phí hậu bất nhất. Một hữu tín dụng.

Thị tốt nhất hạng dịch nhân

Thừa tửu ca hoành thị nhất bệnh dịch chú:

Tá tửu tát phong. Nhiễu loạn tha nhân.

Thị độc nhất hạng căn bệnh nhân

Mạ lị phong vũ thị nhất bệnh chú:

A phong mạ vũ. Bất tôn kính phong vũ bỏ ra thần.

Thị tốt nhất hạng bệnh nhân

Ác ngôn hảo sát thị nhất căn bệnh chú:

Ngữ ngôn kịch liệt hạ lưu. Hảo đả đấu sát.

Thị nhất bệnh nhân

Giáo nhân đọa thai thị nhất căn bệnh chú:

Toa sử biệt nhân đọa thai. Thương sợ hãi sinh mệnh.

Thị nhất bệnh nhân

Can dư nhân sự thị nhất bệnh dịch chú:

Hảo cai quản biệt nhân đích đàng hoàng sự.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Khổng huyệt khuy thị thị nhất căn bệnh chú:

Thâu khán, thâu phách tha nhân đích ẩn tư.

Thị độc nhất hạng bệnh nhân

Tá bất niệm trả thị nhất dịch chú:

Tá liễu biệt nhân đích tài vật. Cửu cửu bất hoàn.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Phụ trái đào thiết thị nhất bệnh dịch chú:

Khiếm nhân trái vụ. Vi liễu đóa tị trả trái.

Nhi thâu thâu đào ly gia viên. Thị nhất dịch nhân

Bội phía dị tự thị nhất bệnh dịch chú:

Đương diện thuyết tuyệt nhất sáo. Bội hậu hựu thuyết tốt nhất sáo. Tiền hậu bất nhất. Thị nhất bệnh nhân

Hỉ nhằm hãn lệ thị nhất dịch chú:

Tính tình cường bạo man hoạnh. Tổng hỉ hoan dữ nhân vạc sinh nhằm xúc hòa xung đột.Nan dữ nhân tương xử.

Thị tuyệt nhất hạng bệnh dịch nhân

Điều hí tất thay thị nhất căn bệnh chú:

Ngoạn tiếu trung vượt vu giảo chân hòa chấp nệ bất thông. Dĩ trí yêu quý nhân hòa khí.Thị tuyệt nhất hạng dịch nhân

Cố mê ngộ nhân thị nhất bệnh chú:

Hữu ý thiết kế khuyên sáo. Sử nhân bộ nhập mê đồ.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Tham sào phá noãn thị nhất bệnh dịch chú:

Đảo đào điểu loại sào huyệt. Tổn khôi tha môn đích noãn. Một hữu ái tâm. Thị độc nhất hạng bệnh nhân

Khô thai phẩu hình thị nhất bệnh chú:

Đối hữu thân dựng đích sinh súc liền kề hại phẩu phúc.

Một hữu tự bi tâm. Thị nhất dịch nhân

Thủy hỏa bại thương thị nhất bệnh chú:

Dĩ thủy hỏa vi công cụ. Lai thương hại biệt nhân.

Thị nhất bệnh dịch nhân

Tiếu manh lung âm thị nhất dịch chú:

Trào tiếu tuy vậy mục thất minh đích nhân hòa lung á nhân. Thị nhất căn bệnh nhân

Giáo nhân giá thú thị nhất bệnh chú:

Can thiệp tha nhân hôn nhân. Thị độc nhất vô nhị hạng căn bệnh nhân

Giáo nhân trích chúy thị nhất dịch chú:

Giáo nhân đả kích mạn mạ biệt nhân đích khuyết điểm. Thị nhất căn bệnh nhân

Giáo nhân tác ác thị nhất bệnh chú:

Giáo nhân can hoại sự. Thị độc nhất vô nhị hạng bệnh nhân

Hàm họa ly ái thị nhất bệnh chú:

Ám tàng họa hại đưa ra tâm. Khiêu chén tha nhân chí ái phân ly. Thị độc nhất hạng căn bệnh nhân

Xướng họa đạo phi thị nhất bệnh dịch chú:

Thuyết tuyệt nhất ta bất cát lợi đích, bất chủ yếu đương đích thoại ngữ. Lai xướng suy biệt nhân. Thị nhất bệnh nhân

Kiến luôn thể dục đắc thị nhất dịch chú:

Kiến hữu thời cơ đắc đáo lợi ích. Tựu khởi tham tâm.

Thị nhất căn bệnh nhân

Cường đoạt nhân đồ vật thị nhất dịch chú:

Phi lý giành thủ tha nhân tài vật. Thị nhất căn bệnh nhân

Lão Quân viết:

Thái Thượng Lão Quân thuyết:

Năng niệm trừ test bách bệnh. Như năng thời thời tưởng trước tiêu trừ giá tốt nhất bách chủng bệnh.

Tắc vô tai lũy. Tựu bất hội thụ tai họa đích khiên lũy.

Thống tật thị dũ. Hữu đau buồn đích tật căn bệnh dã hội thuyên dũ.

Tế độ khổ ách. Năng độ vượt khổ nạn đích ách vận.

Tử tôn mông hữu hĩ. Hậu đại tử tôn dã hội đắc đáo thần minh đích bảo hữu.

LINH BẢO THIÊN TÔN ( THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ )

Thông Thiên giáo chủ là một trong vị thần tiên về tối cao vào Đạo giáo, đứng thứ ba vào Tam Thanh cùng với ngôi vị Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Ông CŨNG là đệ tử thứ ba của Hồng Quân lão tổ cùng với hai vị sư huynh là Thái Thượng Lão Quân với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy vậy ông nắm giữ Tru Tiên Tứ tìm của Hồng Quân Lão Tổ bắt buộc là người giỏi nhất trong Tam Thanh.

Thông Thiên giáo nhà thu nhận tất cả các đồ vật đệ bất kỳ họ là ai, kể cả người ít đức, hay súc thứ miễn sao gồm ý ý muốn tu thì phần lớn truyền đạo cho, giúp họ tu tiên. Thông Thiên giáo chủ nhận định rằng chúng sinh bình đẳng, ai có đức, gồm khát vọng, nỗ lực cố gắng kiên trì không ngại đau khổ thì đông đảo được mang đến tu tập. Vị vậy ông nhận định rằng 2 vị sư huynh hà khắc trong vấn đề chọn môn đệ (Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn quy định nên là gần như ai được các vị tiên coi là có cốt cách thì mới có thể được mang đến tu tiên học tập đạo). Môn hạ của ông chính vì như thế đông đảo nhất, nhưng người tài giỏi cũng vô số, trong đó đáng kể nhất là tứ đại môn đồ : Nhiên Đăng Đạo Nhân(sau thành Nhiên Đăng Cổ Phật), Đa Bảo Đạo Nhân (sau thành Phật tổ Như Lai), Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh mẫu mã và các đệ tử khác ví như Triệu Công Minh ,Tam Tiêu hoàng hậu – Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng với Cửu Khúc Hoàng Hà; Hạm bỏ ra Tiên Cô cùng thập đại thiên quân trứ danh với Thập giỏi Trận.Trong quy trình truyền đạo, Thông Thiên giáo công ty hiềm khích với nhì sư huynh đề nghị đã xuống trần lập Vạn Tiên Trận và Tru Tiên Trận để ngăn cản hai sư huynh nhưng phần đa thất bại. Sau vươn lên là cố đó, Thông Thiên giáo công ty mai danh ẩn tích, không người nào biết tung tích của ngài nữa.

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn là 1 trong những trong Tam Thanh, Tam bảo - ba vị tôn thần quan trọng nhất đối với niềm tin Đạo giáo.Nguyên Thủy Tôn ngự tại Ngọc Thanh Thánh Cảnh, Thanh Vi Thiên Cung chỗ Huyền Đô Ngọc Kinh. Ngài là tổ tông của bọn chúng Thánh cùng toàn thể vũ hoàn. Ngài là Đỗng Chân giáo chủ, Vô thượng chí chân Đạo Bảo.

*

Ảnh: ngôi trường Chân Môn ( Biên Hòa)

1, Nguyên Thủy Thiên Tôn - Đấng khai sinh vạn hữu.

Khi giải thích bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, gớm viết: "Vô tông vô thượng, nhi độc năng vi vạn vật bỏ ra thủy, thay danh Nguyên Thủy. Vận đạo độc nhất vô nhị thiết vi rất tôn, nhi thường xứ nhị thanh, xuất chư thiên thượng, cầm cố xưng Thiên Tôn". Nguyên Thủy Thiên Tôn là Đấng trường đoản cú có, chẳng vày sự sinh hóa thường tình nào. Ngài có từ trước muôn thuở muôn đời, trước cả khi có thời gian và ko gian. Vì thế, Ngài là khởi nguyên, là thân phụ già sinh ra bọn chúng thánh cùng đầy đủ loài thụ tạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả tình là Chí Chân Đạo Bảo.

Trước khi hỗn độn phân tách, Đạo sinh một khí. Một khí này chính là Đạo, Đạo chính là một khí Nguyên Thủy này. Sau đó, một khí có mặt khí trang bị hai, khí thứ ba, tổng quy lại đó là nhất khí hóa tam khí. Tiên thiên Đạo khí hóa sinh Huyền Nguyên Thủy tam khí. Tam Thanh khí này là Tông cội của trời đất, là nguồn gốc của chế tạo hóa. Tam khí phù hợp sinh kết thành cửu khí. Cửu khí này là bao gồm phương nạm sinh hóa và quản lý vạn vật. Ấy là ứng cùng với lời ghê " Tam sinh vạn vật".

Thật thế, bởi Tam khí là nguồn cơn của tạo thành hóa nên những lúc ngắm chú ý vạn hữu ta nhận biết các dấu chỉ của Ngài. Đạo là Tam khí, ở vị trí vật là Tam tài, ở chỗ trời là Tam quang ( nhật, nguyệt, tinh), nghỉ ngơi nơi fan là Tam tiêu, tam bảo ( tinh khí thần)...

Nguyên Thủy Thiên Tôn là đầu mạch khai ra đời vạn hữu chúng sinh. Ngài tặng kèm ban mang đến ta linh hồn cùng sự sống với muôn món quà giá trị trong đời. Âu cũng bởi đến từ Ngài, chúng sinh sẽ cần yếu nào chấm dứt khắc khoải khổ đâu cho đến khi yên ổn ỷ chỗ Đạo Bảo.2, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự nơi buổi tối cao

Ngọc Thanh Bảo Cáo viết: "Tam giới bỏ ra thượng, Phạm khí di la, thượng cực vô thượng, thiên trung chi thiên".

Như trình thuật ở trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp hóa trang từ Tiên Thiên Đạo Khí. Ngài chẳng do bất cứ ai sinh thành tuy thế là đấng tác tạo tía mươi nhì cung trời tam giới, đấng thắp sáng muôn thảy sao trời. Sinh thiên sinh địa, sinh người sinh vật. Vày lẽ đó, phẩm vị Ngài trổi quá trên toàn bộ thần thánh phàm nhân nhưng ngự trị nơi Ngọc Thanh Thánh Cảnh, Đại La Thanh Vi Thiên Cung.

Đạo giáo lời khuyên thuyết ba mươi sáu cung trời. Trong đó, có tía mươi nhị cung trời phía dưới của tất thảy chúng sinh đã hoặc không đắc Đạo. Trên bố mươi hai tầng trời này có ba tầng trời cao trọng được hóa hiện tại từ Huyền Nguyên Thủy Tam khí. Đó theo thứ tự là Thánh Cảnh - Ngọc Thanh Thiên, Chân Cảnh - Thượng Thanh Thiên, tiên cảnh - Thái Thanh Thiên. Cha cung trời này hiệp lại thành một Thiên cung quảng đại mênh mông khôn lường, xưng là Đại La Thiên ( Cung trời rộng lớn bao la). Đây chính là nơi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Nguyên Tôn an nhiên ngự trị. Đại La Thiên là tầng trời buổi tối cao, là trời của trời, nơi cao nhất trong số nhưng nơi cao. Chỉ thế bắt đầu tương xứng cùng với phẩm vị tôn quý của Ngài.

Thiên địa vừa được tạo lập, Tam Thanh liền thoái tàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa sinh và thông ban phù mệnh mang lại Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thống chế càn khôn, tể chế vạn hóa. Bởi thế, vua cũng an ngự khu vực Đại La Thiên Cung cùng Tam Thanh chí thánh.

3, Nguyên Thủy Thiên Tôn - Đấng khiêm hạ từ bỏ bi tế độ

Nguyên Thủy Tổ Khí hồi độ ngũ thường. Ngũ thường, tức tử vi ngũ hành vậy: Đông phân Thanh cửu khí, phái nam thụ Đan tam khí, Tây thành Bạch thất khí, Bắc quy Huyền ngũ khí, Trung sinh Hoàng độc nhất vô nhị khí, cũng chính là Ngũ Lão. Nguyên Thủy Ngũ Lão phân bổ thủy khí kết thành Ngũ Lão Ngọc Thiên Xích Thư Chân Văn.

Chân văn không chỉ là là phương pháp hóa sinh thiên địa vạn hữu nhưng còn là phương thay hướng dẫn chúng sinh trên tuyến đường trở về với Đạo. Vào nhiều kinh điển của Đạo giáo nói đến hình ảnh Ngũ đế trì phan ( Ngũ Lão Ngũ Đế rứa tràng phan) tuyệt Ngũ sắc đẹp tường vân ( mây báu năm màu).

Phan trong Đạo giáo là 1 pháp khí dẫn đường. Khi bao gồm một bọn chúng sinh làm sao khởi trung tâm Quy Y, quan lại Căn, Độ Lục hay thậm chí là là công viên hành mãn, thăng chân đắc Đạo, Ngũ Lão các ngự giáng trì linh phan nhưng mà câu dẫn hồng ân tự Nguyên Thủy. Khi ấy, Ngũ Lão Thủy Khí kết thành ngũ nhan sắc tường vân cơ mà tán tác pháp giới, bên trên thì khiến chư chân khánh hỷ, dưới thì khiến cho chúng sinh an lành, địa điểm u minh thủy trang bị thì đậy tắc tử lộ khai mở sinh lộ hầu tế độ quỷ hồn...

Trong các kinh điển, những lần đề cập các vị chân nhân khởi cầu giáo pháp tự Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong các phiên bản văn này, thỉnh thoảng mô tả Thiên tôn cười, nhiều lúc Thiên Tôn tĩnh mịch đăm chiêu hồi lâu, thậm chí có lúc Thiên Tôn đổ lệ. Ngài vui lòng khi thấy có những chúng sinh thăng chân đắc Đạo; Ngài cười cợt rạng nhóc con đón họ vào bao gồm Mình. Ngài bi thảm vì vô số chúng sinh vẫn hằng đắm bản thân trong cảnh lầm than, phóng đãng thân trung khu ý cơ mà chuốc lấy luân hồi khốn khổ....Thiên Tôn vốn là Đấng vô tình vô danh, vô hình dung vô tướng, Ngài không tồn tại tư tình tư dục như bọn chúng sinh phàm trần. Ấy cầm nhưng, do một lòng từ bỏ bi lạm tuất quá lớn lao mà Ngài biểu hiện ra đều thứ như thể cảm xúc.

Thiên Tôn chẳng đành rét mướt mặt nhưng mà uy nghiêm ngồi tòa tối đa nhưng vẫn hạ bản thân mà chia sẻ vui bi lụy cùng sinh dân. Ngài là đấng khiêm nhu, hay quảng cứu chúng sinh!

4, Sự cúng kính Nguyên Thủy Thiên Tôn

Trong Đạo giáo thiết yếu tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói riêng và Tam Thanh nói tầm thường chiếm một địa điểm trung trung khu và quan trọng trong hành trì. Phần đa các đạo tiệm lớn bé dại đều cung phụng Tam Thanh thần tượng. Tuy nhiên, hi hữu khi bao gồm sự bái kính riêng rẽ từng vị một.

Hằng năm, vào các ngày Đông chí, rằm tháng hai, Hạ chí, những Đạo quán đề xuất cử hành pháp hội trọng thể mừng ghê thánh thọ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn.

Xem thêm: Nước bò húc bao nhiêu 1 thùng bò húc thái 24 lon x 250ml giá tốt tháng 5, 2023

Trong một kỳ pháp hội như thế nào đó, dù mục đích không triệu tập vào Tam thanh ví dụ như pháp hội kính Tam quan Đại Đế, Pháp hội quy y truyền độ, Pháp hội mong phúc ... Cũng sẽ phải có các khoa nghi tôn thờ Tam thanh thượng thánh, ít là phải gồm thượng Tam Bảo Hương.