Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề tổng đúng theo 200 Đề thi giờ Anh lớp 4 năm học 2023 học kì 1 & Học kì 2 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án, cực gần kề đề chính thức gồm những đề thi giữa kì, đề thi học tập kì giúp bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Kiểm tra tiếng anh lớp 4


200 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ trường đoản cú 100k thiết lập trọn cỗ đề thi giờ Anh lớp 4 Cuối kì 2 bạn dạng word có giải thuật chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dãi chỉnh sửa:


Đề thi giờ Anh lớp 4 giữa kì 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi giờ Anh lớp 4 thân kì 2

Đề thi giờ Anh lớp 4 Cuối kì 2

Xem thử

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đề thi tiếng Anh lớp 4 Family & Friends

Đề thi giờ Anh lớp 4 Smart Start


Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vì B. Dos C. Does D. Khổng lồ do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch men chân với sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì chưng you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vị you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn chúng ta rất nhiều.

___________________________________________________

4. từ bây giờ là máy mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vì chưng we have Math?

4. I go to lớn primary school from Monday lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays &r
Arr; play

2. vày &r
Arr; are

3. are &r
Arr; is

4. in &r
Arr; on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để xong các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính tiền time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: kiếm tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại mang lại đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t &r
Arr; doesn’t

2. an &r
Arr; a

3. in &r
Arr; on

4. twenty &r
Arr; twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Writer
B. Musician
C. Factory
D. Singer

2. A. Rice
B. Time
C. Vegetable
D. Milk

3. A. Market
B. Wish
C. Have
D. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) tương thích vào nơi trống

Tổng đúng theo các bài viết hay về chủ đề Đề đánh giá tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 mang lại bé, chia sẻ bí quyết học tập, phương pháp học giờ đồng hồ Anh cho trẻ em công dụng nhất.
*

Đề soát sổ tiếng Anh lớp 4 cải thiện cho các em học tiếng Anh lớp 4 đã có được tài liệu học kết quả nhất. Với phần đông đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 giỏi đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 thuộc lịch trình học giờ Anh cho trẻ em lớp 4 các bạn có thể cho trẻ xem thêm tại qdvts.edu.vn nhé.


*

Để học tiếng Anh lớp 4 với hầu như dạng bài đánh giá tiếng Anh sẽ giúp các em học nhanh hơn, ôn tập giờ đồng hồ Anh giỏi hơn. Đề đánh giá giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 gồm đáp án sau đây sẽ là tài liệu học tiếng Anh hữu ích cho những em học viên lớp 4.


*

Kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh trực con đường miễn tổn phí với bài bác test nguồn vào vô thuộc thú vị cùng qdvts.edu.vn, giúp chúng ta nhận biết được chuyên môn tiếng Anh của các con em của mình mình và tuyển lựa chương trình học tập tiếng Anh tương xứng nhất.


*

Lời giải đề bình chọn học kỳ II tiếng Anh mang đến trẻ lớp 4là mẫu đề kiểm tra tiếng Anh cải thiện sẽ góp các nhỏ bé ôn luyện lại những kỹ năng và kiến thức đã từng học trong kì 2 để bé xíu có thể trường đoản cú tin bước vào các cuộc thi khám nghiệm tiếng Anh xuất sắc hơn.


bé đang xem bài viết về Đề kiểm tra tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho nhỏ bé trên qdvts.edu.vn – Website dạy dỗ học giờ đồng hồ anh online cho trẻ em hàng đầu tại nước ta !!!
*

giờ Anh trẻ Em


qdvts.edu.vn – giờ đồng hồ Anh trẻ em

công tác học tiếng Anh cho nhỏ xíu chuẩn quốc tế qua các video, bài học viên động.Tính năng hiện nay đại, qua các bài tập đa dạng và trò chơi thú vị, ngã ích. Giúp trẻ phát triển toàn vẹn các năng lực để bé bỏng học tiếng Anh dễ dàng và công dụng nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC KSC

Trụ sở chính - thủ đô Tầng 6, Số 42 Hàm nghi, nam giới Từ Liêm, hà nội thủ đô 1900.099.950


Giấy phép ĐKKD số: 0106888473 cấp vị Sở chiến lược và Đầu tứ Hà Nội.

Xem thêm: Top 3 Kiểu Đồ Mặc Nhà Tuổi Trung Niên, Đò Bộ Nữ Trung Niên Giá Tốt T06/2023

Giấy phép đào tạo và huấn luyện tiếng Anh số: 4087/GCN-SGD&ĐT cấp vì chưng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Hà Nội.