*

*

*
*

cách tân và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu tài năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press & Assessment làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt हिंदी
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng mãng cầu Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng ba Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Bengali Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Việt–Marathi Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina Tiếng Anh–Tiếng Việt

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 24 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì chưng Hằng trung ương và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the red là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE RED and MUSIC lớn SOMEONE’S EAR.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là IN THE RED và MUSIC to SOMEONE’S EAR.


*

Peter, Mike’s friend, came khổng lồ visit him yesterday. He wanted lớn ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only two years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.

Peter, chúng ta của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta mong mỏi hỏi vay Mike một món tiền. Đây là vấn đề làm Mike ngạc nhiên vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư dả về tài chánh. Anh sinh sống trong 1 căn phố lịch lãm và lái cái xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan bởi vì you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.Mai Lan cô gồm biết các bạn tôi Peter ko ? Tôi từ bỏ hỏi cô vẫn gập hoặc nghe nói về anh ta không ?

MAI LAN: Well, last week we drove lớn the grocery store and on the way, you waved lớn a guy driving a Mercedes. I think you said to lớn him “Hi, Peter!”. That’s him, right?Ồ, tuần trước, bọn họ lái xe đi chợ ; trên tuyến đường đi anh vẫy tay xin chào một người lái xe xe Mercedes “Chào, Peter!”. Ảnh đó, cần không ?

MIKE: Yes. That’s Peter. He came to lớn see me yesterday & you know what, he asked to lớn borrow $2,000 from me! I was totally taken by surprise.Đúng Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay mượn tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên.

MAI LAN: That’s strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That’s unbelievable! Why is he so desperate now?
Lạ thật. Anh ta lái xe đắt tiền do đó và trông khá giầu. Chuyện cực nhọc tin vượt ! tại sao anh ta bị gay go như vậy hiện thời ?

MIKE: Well. Two years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in Mc
Lean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely four years.Ồ. Hai năm trước, Ronnie, chúng ta của anh ta, ý kiến đề nghị anh ta mở tiệm nạp năng lượng ở Mc
Lean, một khu vực giầu có. Ronnie nói cùng với anh về một người các bạn khác mở tiệm ăn trở đề nghị giầu có trong bốn năm.

MAI LAN: So, Peter listened and went into this business?
Vậy là Peter nghe theo cùng làm thương mại dịch vụ này ?

MIKE: He did. What Ronnie said was music to Peter’s ear even though he had no experience in restaurant business.

Anh ta có tác dụng vậy đó. Ronnie nói gì do đó “music to lớn Peter’s ear”, mặc dù hình ảnh không có tay nghề trong ngành bên hàng.MAI LAN: “Music to lớn his ear”? Its sounds like it is news that he is pleased khổng lồ hear. Right?

Tiếng nhạc vào tai ? Nghe như nghĩa là điều gì mình nghe mê say lắm, nghe vừa tai, bắt buộc không ?

MIKE: That’s right, Mai Lan. If you say “I’ll buy you a Mercedes”, then that’s “music to lớn my ear”!Đúng đó, Mai Lan. Nếu như cô nói “Tôi đã mua tặng anh một chiếc xe Mercedes”, thì đó là “music to lớn my ear” !

MAI LAN: Mike, who knows! Maybe someday I’ll bởi vì that. But I’m broke, so for now I say “I’ll try to lớn always be nice khổng lồ you”, is that “music to your ear”, too ? Or you’ll think that’s not enough, not “music khổng lồ your ear”?
Mike. Ai hiểu rằng ! rất có thể một ngày nào kia tôi sẽ có tác dụng như vậy. Nhưng tôi đang không tồn tại tiền, vậy ngay hiện nay tôi nói “tôi đã cố đáng yêu và dễ thương với anh luôn luôn”, thì đó gồm “nghe khoái tai” “music khổng lồ your ear” ko ? hay là ko đủ, ko “nghe khoái tai” ?

MIKE: Come on, Mai Lan. You’re being sarcastic again. I’m not that materialistic. But if you seriously say you’ll vày both, then that’s truly music to lớn my ear.Thôi đi, Mai Lan. Cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi ko trọng vật chất đến thế. Tuy nhiên nếu cô hứa đứng đắn sẽ có tác dụng cả hai việc đó thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm !

MAI LAN: You’re joking again, Mike. Tell me more about Peter.Mike, anh lại dỡn rồi. Nói thêm vào cho tôi biết về Peter.

MIKE: Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rent the place to start the restaurant.Tội nghiệp anh ta. Ảnh vay tiền đơn vị băng và thuê một nhà hàng quán ăn để mở tiệm ăn.

MAI LAN: The rent there is quite heavy, I’m sure.Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn là như vậy.

MIKE: Yes. Then next, he had khổng lồ buy furniture and set up a professional kitchen, too.Đúng. Kế tới ảnh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề.

MAI LAN: I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef và a team of servers, too!Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Ảnh yêu cầu bếp xuất sắc và toán bạn bồi bàn nữa.

MIKE: That’s why after two years of slow business, now he’s in trouble, he’s in the red!Vì vậy nhưng sau hai năm làm nạp năng lượng không phân phát đạt, ảnh bị nhiều vụ việc và hiện nay bị “in the red”.

MAI LAN: In the red? What’s that?
In the red ? tức thị gì vậy ?

MIKE: That means he’s losing money.Đó tức là anh ta bị lỗ.

MAI LAN: How did this idiom come about? The man is in the red, without your explanation, I would never be able khổng lồ guess the meaning: “he’s losing money”.Thành ngữ này chỗ nào ra ? Anh này “in the red”, nếu không có lời lý giải của anh thì tôi bắt buộc đoán nghĩa của chính nó là: anh ta bị thua trận lỗ.

MIKE: You know, people who keep books or records of money coming in & out – that is profits and expenditures – the accountants, use two ink colors. They use black to denote gain and red to lớn denote loss. So “in the red” means losing money.Cô biết là bạn giữ sổ sách về tiền ra cùng tiền vào – tức thị tiền thu cùng tiền đưa ra – bọn họ là kế toán tài chính viên, họ sử dụng hai màu mực. Sử dụng mực đen để chỉ về thu vào, gồm lợi, và mực đỏ để chỉ thua lỗ.

MAI LAN: So Peter is now in the red! His business is failing & he’s losing money.Vậy là Peter hiện giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta lose và anh ta thất bại lỗ.

MIKE: That’s it. I feel sorry for him. He’s like a different man now. He used lớn be happy, smiling và chatty, now he looks so gloomy & pretty much older!Thế đấy! Tôi tội nghiệp đến anh ta. Hiện nay trông anh ta như một bạn khác. Hồi trước hình ảnh vui lắm, cười, nói, hiện nay trông ai oán và tương đối già đi !

MAI LAN: Oh! Let’s vị something khổng lồ cheer him up.Ồ. Vậy họ làm gì cho anh ấy vui lên đi.

MIKE: OK, Mai Lan. You have a good heart, in this sense, you are the táo bị cắn of my eye! But, don’t be too proud, now!OK, Mai Lan. Cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa sâu sắc này cô là “the táo khuyết of my eye”, bạn tôi ái mộ ! tuy nhiên đừng quá làm cao đấy nhé !

MAI LAN: Mike. Did you hear what I said “let’s vày something khổng lồ cheer him up”?
Mike. Anh gồm nghe tôi vừa nói ko ? Hãy làm những gì cho anh ta vui lên !

MIKE: Well. I’ll ask my parents to help him & we’ll take him out for dinner.Rồi. Tôi đang xin cha mẹ tôi giúp anh ta và chúng ta sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều.

Xem thêm: Mụn Ẩn Dưới Da: Trị Mụn Chìm Dưới Da : Trị Mụn Trong 3 Bước, Biện Pháp Ngăn Ngừa Mụn Ẩn Dưới Da

MAI LAN: Great idea!Ý kiến xuất xắc lắm!

Hôm nay họ vừa học nhì thành ngữ : IN THE RED nghĩa là mang NỢ, chiến bại LỖ với MUSIC khổng lồ SOMEONE’S EAR tức thị NGHE ÊM TAI, NGHE KHOÁI TAI. Hằng trọng điểm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.