510,000₫ 484,500₫","sku":"SP1002055","variation_description":"","variation_id":108528,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_ctbh":"Mua 2 hu1ed9p ( Giu1ea3m 81.600 u0111u1ed3ng )","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":938400,"display_regular_price":1020000,"image":"title":"slim-body-2","caption":"","url":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","alt":"slim body toàn thân hu1ecdc viu1ec7n quu00e2n y","src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg","srcset":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg 600w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg 300w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-150x150.jpg 150w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-768x768.jpg 768w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg 100w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":110461,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,020,000₫ 938,400₫","sku":"SP1002055","variation_description":"","variation_id":108527,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_ctbh":"Mua 3 hu1ed9p tu1eb7ng 1 su1eefa tu1eafm gu1ed9i Himiz giu00e1 195.000u0111","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1530000,"display_regular_price":1530000,"image":"title":"slim-body-2","caption":"","url":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","alt":"slim toàn thân hu1ecdc viu1ec7n quu00e2n y","src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg","srcset":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg 600w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg 300w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-150x150.jpg 150w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-768x768.jpg 768w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg 100w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":110461,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,530,000₫","sku":"SP1002055","variation_description":"","variation_id":108526,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_ctbh":"Mua 4 hu1ed9p (Tu1eb7ng 1 hu1ed9p cu00f9ng lou1ea1i)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2040000,"display_regular_price":2040000,"image":"title":"slim-body-2","caption":"","url":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","alt":"slim body hu1ecdc viu1ec7n quu00e2n y","src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg","srcset":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-600x600.jpg 600w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg 300w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-150x150.jpg 150w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-768x768.jpg 768w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg 100w, https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vivita.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2022/01/slim-body-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":110461,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,040,000₫","sku":"SP1002055","variation_description":"","variation_id":108525,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">"> Mua 1 hộp (Giảm 25.500 đồng + Miễn giá thành Vận Chuyển) 510,000₫ 484,500₫ cài 2 hộp ( giảm 81.600 đồng ) 1,020,000₫ 938,400₫ download 3 hộp tặng ngay 1 sữa tắm gội Himiz giá 195.000đ 1,530,000₫ thiết lập 4 vỏ hộp (Tặng một hộp cùng loại) 2,040,000₫
Slim Body New là thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân nguồn cội 100% tự nhiên của Học Viện Quân Y, rất được chị em thiếu phụ tin tưởng sử dụng.

Mô tả