- mẫu ghế với tác dụng kéo giãn vùng xương cột sống cổ với mức lực toàn vẹn mà tín đồ bệnh có thể cảm dấn và điều chỉnh được, từ đó giúp giải tỏa áp lực trên vùng cột sống cổ của tín đồ bệnh. Đồng thời câu hỏi kéo giãn xương cột sống cổ còn hỗ trợ cho những cơ vùng cổ cùng vai của fan bệnh được trẻ khỏe hơn, chịu đựng áp lực giỏi hơn, cho nên làm sút áp lực ảnh hưởng đến cột sống cổ của người bệnh.

- Những bệnh lý bắt buộc được chữa bệnh bằng phương pháp kéo giãn cột sống:

+ bay vị đĩa vùng đệm vùng cột sống cổ (mức độ vừa và nhẹ)

+ Thoái hóa cột sống cổ

+ Gù, vẹo cột sống.

+ Đau, mỏi cổ bởi vì tổn thương ứng dụng xung quanh

*

*

*


*

*


*

*


*

Hà Nội: Số 547 - Đ. Kim Ngưu - p. Vĩnh mặc dù - Q. Nhì Bà Trưng

Đà Nẵng: Số 12 - Đ. Nề Hiên Đông 5 - p. Nại Hiên Đông - Q. đánh Trà

TP. HCM:Số 449/55- Đ. Ngôi trường Chinh - p. 14 - Q. Tân Bình

http://vidhyaviharschool.in/blog/tools/63.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/64.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/66.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/67.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/69.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/70.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/72.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/73.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/68.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/65.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/74.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/75.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/76.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/77.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/79.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/80.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/81.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/71.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/82.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/7.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/83.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/84.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/78.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/85.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/86.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/87.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/90.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/91.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/92.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/88.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/93.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/89.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/95.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/94.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/97.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/99.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/96.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/101.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/98.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/102.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/104.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/105.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/106.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/107.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/108.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/109.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/103.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/110.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/113.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/112.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/115.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/13.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/116.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/117.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/111.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/114.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/100.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/119.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/121.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/122.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/118.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/124.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/120.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/125.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/126.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/127.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/128.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/129.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/133.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/134.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/131.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/135.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/138.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/130.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/136.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/139.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/140.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/123.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/141.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/142.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/143.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/144.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/145.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/146.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/147.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/148.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/132.htmlhttp://vidhyaviharschool.in/blog/tools/149.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/71.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/75.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/77.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/78.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/79.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/80.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/82.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/83.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/81.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/84.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/76.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/86.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/85.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/89.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/90.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/91.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/96.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/93.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/92.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/95.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/94.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/97.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/98.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/99.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/101.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/88.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/100.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/87.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/102.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/103.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/107.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/106.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/104.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/108.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/105.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/109.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/110.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/112.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/111.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/113.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/114.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/115.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/117.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/118.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/119.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/120.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/121.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/123.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/125.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/116.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/122.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/124.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/126.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/127.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/131.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/133.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/134.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/130.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/137.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/135.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/136.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/138.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/139.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/141.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/128.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/143.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/132.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/129.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/142.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/145.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/147.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/144.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/149.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/146.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/150.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/140.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/151.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/152.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/153.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/154.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/148.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/155.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/156.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/157.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/158.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/159.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/160.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/161.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/162.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/163.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/164.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/166.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/167.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/165.htmlhttps://www.gd2photography.com/blog/tools/168.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/69.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/64.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/72.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/73.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/71.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/74.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/67.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/75.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/70.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/77.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/78.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/79.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/76.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/82.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/83.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/85.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/86.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/80.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/88.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/81.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/89.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/84.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/3.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/91.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/90.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/87.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/93.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/95.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/96.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/97.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/92.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/99.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/94.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/100.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/102.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/104.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/98.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/106.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/103.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/101.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/109.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/105.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/108.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/112.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/107.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/110.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/114.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/111.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/117.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/113.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/120.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/121.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/118.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/116.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/122.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/123.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/124.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/119.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/125.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/126.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/115.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/129.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/128.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/132.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/127.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/130.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/131.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/134.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/135.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/136.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/133.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/137.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/140.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/138.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/141.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/144.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/139.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/145.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/142.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/143.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/146.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/147.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/149.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/148.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/153.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/154.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/152.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/150.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/155.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/157.htmlhttps://www.adelinc.qc.ca/blog/news/158.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/59.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/53.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/60.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/61.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/62.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/63.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/65.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/64.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/66.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/68.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/69.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/70.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/67.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/71.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/72.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/73.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/74.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/75.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/76.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/78.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/79.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/80.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/81.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/82.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/56.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/77.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/84.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/85.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/83.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/87.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/86.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/89.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/90.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/91.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/88.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/92.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/93.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/94.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/95.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/96.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/97.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/98.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/99.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/102.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/103.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/105.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/101.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/106.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/104.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/107.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/108.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/109.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/110.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/112.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/111.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/113.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/114.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/115.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/116.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/117.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/118.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/119.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/100.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/120.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/121.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/124.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/125.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/123.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/126.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/127.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/128.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/122.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/129.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/131.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/130.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/132.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/133.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/134.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/135.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/136.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/137.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/139.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/140.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/141.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/142.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/144.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/145.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/146.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/143.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/148.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/149.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/151.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/150.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/152.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/153.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/147.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/154.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/155.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/156.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/157.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/158.htmlhttp://thietbiytehn.com.vn/blog/tools/160.html
Ghế kéo giãn xương cột sống cổ PN20S với xây đắp khung fe sơn tĩnh điện, số chỗ ngồi nệm mousse bọc simily + 6kg tạ thẻ nhựa. Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%). Liên hệ để được tư phấn
*
*
Bao
Minh
Equipment
Co
Ltd
*
.cid.dcb3b1f4dbdcc5ed
*
*
*
Trung tâm bh
chóng Kéo Giãn Cột Sống bởi Tạ Kéo sống lưng - Kéo Giãn Cổ PN34LCS.2 mét vuông

8.100.000 đ 8.990.000 đ

oder now

Ghế kéo giãn xương cột sống cổ Phana PN20S

Mã sản phẩm: PN20S

Hãng: Pha
Na - Việt Nam

Sản xuất theo tiêu chuẩn quality ISO13485

Sản phẩm vì chưng Phana chế tạo và triển lẵm - chữ tín uy tín bên trên 22 năm.

Bạn đang xem: Ghế kéo giãn cột sống cổ

Video lắp đặt

Cấu sinh sản và thông số kĩ thuật

- size sắt sơn tĩnh điện, số ghế nệm mousse quấn simily + 6kg tạ thẻ nhựa.

- Kích thước: 56 x 44 x 160 centimet (+/- không đúng số 5%)

- thành phầm tháo ráp dễ hàng, nên dễ ợt trọng vấn đề vận gửi đi xa.

*

Công dụng chỗ ngồi kéo giãn cổ

- tính năng : Dùng cho tất cả những người bệnh bị thoái hóa cột sống cổ, không lớn lỗ liên hợp, bay vị đĩa đệm, bệnh thoái hóa cột sống cổ, nhức cơ cấp, vẹo cổ, cùng hóa,....... Lúc kéo làm giãm teo thắt cơ, giãm sự chèn ép thần kinh, giãm đau...

Một số lưu ý : ngoài bài toán sử dụng các dụng cụ hỗ trợ để chữa trị trị gai cột sống cổ, người tiêu dùng nên tự trang bị mang lại mình kiến thức để phân biệt dấu hiệu xơ hóa cột sống như thế nào để kịp thời điều trị sẽ giảm thiểu thời gian trị bệnh. Kế bên ra, theo thống kê mới đây của cỗ y tế, một bộ phận dân văn phòng rất giản đơn mắc những bệnh dịch về cột sống, mắt, cổ tay...mà được gọi thông thường là bệnh văn phòng. Vậy nên hãy thường xuyên update những thông tin tư vấn sức khỏe mang đến dân văn phòng và công sở để có thể chủ cồn trong sinh hoạt hằng ngày của bản thân một cách tốt nhất, chống tránh bệnh tật cho bản thân, thông qua đó tạo được kết quả cao trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân thường ngày.

*

Sản phẩm thiết yếu hãng do công ty Phana sản xuất với trên 20 năm kinh nghiệm

Kéo giãn đốt sống cổ có chức năng gì?

Kéo giãn cột sống cổ được áp dụng khi điều trị những chứng đau tại địa điểm cột sống cổ. Lực kéo giãn làm tăng khoảng cách và thể tích của vùng gian đốt xương sống trong một khoảng thời hạn nhất định. Khi thường xuyên thực hiện phương thức kéo giãn cột sống giúp điều trị xuất sắc các triệu bệnh đau cổ vai gáy và giúp cho người bệnh giảm cảm giác đau nhức tức giận mỗi lúc thời tiết vậy đổi.

Các chú ý khi đặt lực kéo đốt xương sống cổ

Lực kéo lý tưởng nhất là khoảng bằng 10% thể trọng, sức lực kéo này đang ở mức mạnh hơn áp lực đè nén ở vùng gian đốt sống.

Khi khả năng kéo tăng dần dần lên mang lại 30% trọng lượng khung người thì độ giãn của khoang dian đốt sống đạt tới cả độ giãn tối đa.

Nếu liên tục tăng thêm khả năng kéo thì không làm cho tăng khoảng cách của khoang gian đốt xương sống được nữa.

Chính vày vậy, lực kéo hay được áp dụng cho cách thức kéo giãn cột sống cổ giao động từ 10-30% trọng lượng cơ thể. Trong gian đoạn new thực hiện phương thức này thì sức lực kéo được khuyến khích là nút trung bình có nghĩa là 15% trọng lượng cơ thể.

Sau đó hoàn toàn có thể tăng dần dần mỗi lần từ bỏ 0,5 đến 1 kg, khi tăng tới cả 20% thể trọng cơ thể thì duy trì cho cho đến khi hết liệu trình điều trị.

Đối với mỗi triệu chứng cũng giống như tình trạng cải tiến và phát triển bệnh khác nhau họ sẽ gạn lọc lực kéo khác nhau, thông thường sẽ tăng lực kéo dần dần cho đến khi cảm thấy thoải mái và dễ chịu và thoải mái nhất rồi dừng lại.

Đối với đều trường hợp bệnh nhân có hiện tượng kỳ lạ co cứng cơ nhiều, hoàn toàn có thể lựa chọn lực kéo cao ngay từ trên đầu sau một thời hạn khi vẫn đỡ đau và đỡ cứng cơ thì sẽ giảm lực kéo dần dần dần.

Lưu ý là so với từ ráng ngồi thì khả năng kéo phải cao hơn một chút vì khi đó sẽ mở ra trọng lực của đầu, do vậy buộc phải tăng khả năng kéo một chút.

Thời gian kéo giãn cột sống cổ thường xuyên là từ 15 đến đôi mươi phút cho một lần khám chữa và thời gian mỗi lần là từ 15 đến đôi mươi lần.

*

Dây dẻo kéo cổ chăm dụng

Giới thiệu về mến hiệu sản xuất Phana

Pha
Na đã áp dụng Hệ thống thống trị chất lượng đối với thiết bị y tế ISO 13485:2016.

Xem thêm: 7 Bước Trang Điểm Đi Dự Tiệc Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay, 6 Bước Trang Điểm Dự Tiệc Đơn Giản

Văn phòng ra mắt sản phẩm: Số 114 ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.