Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học Thủ Dầu Một thiết yếu thức công bố mức điểm chuẩn chỉnh vào trường. Năm 2023, trường chào làng mức điểm chuẩn 48 ngành nghề. Chi tiết thí sinh xem tại đây
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học thủ dầu một

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 đã thiết yếu thức chào làng với ngưỡng điểm tự 15. Sau đây là cụ thể mức điểm chuẩn chỉnh của từng ngành trên đây

Ngành quản ngại trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành thương mại dịch vụ điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành làm chủ công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển: 16

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành chuyên môn phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành nghệ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành technology kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành con kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ nghệ mộc (Kỹ thuật sản xuất lâm sản)

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển: 15.5

Quản lí văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành xây cất đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Mỹ thuật áp dụng (Mỹ thuật)

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển: 15.25

Ngành truyền thông media đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành công tác làm việc xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành ngữ điệu Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành cai quản đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành quan hệ nam nữ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành nghệ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành tư tưởng học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành giáo dục và đào tạo học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển: 20

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển: 25

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển: 16.5

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủ Dầu Một Xét Theo học tập Bạ 2022

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học bạ: 28,5

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Thiết kế đồ vật họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Mỹ thuật

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Luật học

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21,3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật điện

Mã ngành7520201:

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ nghệ gỗ

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Công tác làng hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16

Quản lý khu đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển học bạ:19

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ tin tức (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7480201E

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Giáo dục thiếu nhi (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140201E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị marketing (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7340101E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Hóa học tập (Đào tạo bởi tiếng Anh)

Mã ngành: 7440112E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7510301E

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học tập Thủ Dầu Một được ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất. Năm 2022, nút điểm chuẩn chỉnh của trường xấp xỉ từ 15 mang đến 25 điểm. Ngành giáo dục đào tạo tiểu học là ngành tất cả mức điểm chuẩn cao nhất.

Nội Dung Liên Quan:

STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216A00, A01, D90, C01, XDHB23Học bạ
2 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D90, XDHB26.1Học bạ
3 cai quản tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, B08, D01, XDHB22.7Học bạ
4 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, D01, D90, XDHB24.7Học bạ
5 chuyên môn cơ điện tử 7520114A00, A01, D90, C01, XDHB23.2Học bạ
6 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D90, C01, XDHB24.2Học bạ
7 cai quản công nghiệp 7510601A00, A01, C01, A16, XDHB22Học bạ
8 ngữ điệu Trung Quốc 7220204A01, D01, D78, D04, XDHB26.2Học bạ
9 thi công đồ họa 7210403A00, D01, V00, V01, XDHB26Học bạ
10 Kỹ thuật thi công 7580201A00, A01, D90, C01, XDHB21.5Học bạ
11 thống trị nhà nước 7310205D01, C00, A16, C14, XDHB23.5Học bạ
12 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, A16, XDHB24.8Học bạ
13 cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, A16, XDHB24.5Học bạ
14 thống trị đất đai 7850103A00, B00, B08, D01, XDHB21.6Học bạ
15 công tác xã hội 7760101D01, C00, C19, C15, XDHB25Học bạ
16 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D15, D78, XDHB24.7Học bạ
17 tư tưởng học 7310401B08, D01, C00, C14, XDHB26Học bạ
18 bản vẽ xây dựng 7580101A00, A16, V00, V01, XDHB760Học bạ
19 Hoá học 7440112A00, B00, D07, A16, XDHB24.4Học bạ
20 kế toán 7340301A00, A01, D01, A16, XDHB25.3Học bạ
21 qui định 7380101D01, C00, A16, C14, XDHB25.6Học bạ
22 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá 7520216DGNLHCM700Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
23 Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM780Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
24 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM600Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
25 technology kỹ thuật ô tô 7510205DGNLHCM680Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
26 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114DGNLHCM720Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
27 Kỹ thuật phần mềm 7480103DGNLHCM790Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
28 thống trị công nghiệp 7510601DGNLHCM550Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
29 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLHCM770Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
30 thi công đồ họa 7210403DGNLHCM640Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
31 Kỹ thuật thi công 7580201DGNLHCM600Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
32 cai quản nhà nước 7310205DGNLHCM550Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
33 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201DGNLHCM680Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
34 quản lí trị marketing 7340101DGNLHCM690Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
35 làm chủ đất đai 7850103DGNLHCM550Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
36 công tác xã hội 7760101DGNLHCM650Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
37 Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM580Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
38 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM750Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
39 tư tưởng học 7310401DGNLHCM760Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
40 bản vẽ xây dựng 7580101DGNLHCM760Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
41 Hoá học tập 7440112DGNLHCM650Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
42 phép tắc 7380101DGNLHCM700Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
43 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, D90, C01, XDHB22.2Học bạ
44 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM740Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
45 technology thông tin 7480201A00, A01, D90, C01, XDHB25Học bạ
46 technology thông tin 7480201DGNLHCM740Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
47 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A02, XDHB24.5Học bạ
48 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM570Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
49 du ngoạn 7810101D01, D14, D15, D78, XDHB24.4Học bạ
50 phượt 7810101DGNLHCM630Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
51 technology sinh học tập 7420201A00, B00, B08, D01, XDHB24.5Học bạ
52 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM750Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
53 Toán học 7460101A00, A01, D07, A16, XDHB26.3Học bạ
54 Kỹ thuật môi trường 7520320A00, B00, B08, D01, XDHB18Học bạ
55 ngữ điệu Hàn Quốc 7220210A01, D01, D15, D78, XDHB24.6Học bạ
56 quan lại hệ nước ngoài 7310206A00, D01, C00, D78, XDHB25Học bạ
57 media đa phương tiện đi lại 7320104D01, C00, D09, V01, XDHB25.6Học bạ
58 media đa phương tiện 7320104DGNLHCM550Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
59 ngữ điệu Hàn Quốc 7220210DGNLHCM550Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
60 quan hệ quốc tế 7310206DGNLHCM740Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
61 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320DGNLHCM550Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
62 Toán học 7460101DGNLHCM820Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
63 kinh doanh 7340115DGNLHCM850Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
64 kiểm toán 7340302DGNLHCM800Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
65 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM800Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
66 marketing 7340115A00, A01, D01, A16, XDHB27.5Học bạ
67 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, A16, XDHB26.5Học bạ
68 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ

*Xem thêm: ' thái trác nghiên trần vỹ đình, thái trác nghiên: thời gian sẽ chữa lành mọi thứ

*