Cho dù được xem là môn dễ thở tuyệt nhất trong 3 môn chính: Toán, Văn, Anh, nhiều sĩ tử vẫn gặp nhiều khó khăn khi chống chọi với môn thi này. Đặc biệt là vào thời điểm năm 2019: Được nhấn xét là đã gồm phần bớt tải đối với năm 2018, đề thi giờ đồng hồ anh THPT non sông 2019 của vẫn đã mang về cho các sĩ tử đề xuất vò đầu bứt tai với những thắc mắc đầy tiến công đố và hiểm hóc. 

Vậy sau đây các bạn hãy cùng IZONE quan sát lại bài bác thi năm 2019 để làm rõ hơn về format của bài bác thi, cũng tương tự cũng cố thêm cho mình kỹ năng và kiến thức tiếng Anh nhé!

Đề thi tiếng anh THPT tổ quốc 2019

Dưới đây là 4 mã đề thi tiếng Anh THPT nước nhà 2019 mà bạn phải biết:

Mã đề 401: Mã đề 401 2019.pdf

Mã đề 402: Mã đề 402 2019.pdf

Mã đề 403: Mã đề 403 2019.pdf

Mã đề 404: Mã đề 404 2019.pdf

Đáp án đề thi giờ đồng hồ anh THPT quốc gia 2019

Đáp án mã đề 401

*

Giải thích chi tiết mã đề 401

Đáp ánGiải thích đưa ra tiếtPhân loại
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary bức xúc in each of the following questions.

Bạn đang xem: Đáp án môn anh thpt quốc gia 2019

1. B

A. Consist /kənˈsɪst/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2

B. Carry /ˈkær.i/ -> trọng âm bấm vào âm số 1

C. Remove /rɪˈmuːv/ -> trọng âm bấm vào âm số 2

D. Protect /prəˈtekt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2

Kiến thức về trọng âm giờ đồng hồ Anh
2. A

A. Solution /səˈluː.ʃən/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2

B. Principal /ˈprɪn.sə.pəl/ -> trọng âm bấm vào âm số 1

C. Passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ -> trọng âm nhấp vào âm số 1

D. Continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
3. A

A. touch /tʌtʃ/

B. Round /rnd/

C. Ground /ɡrnd/

D. Shout /ʃt/

Kiến thức về phạt âm tiếng Anh
4. D

A. Combined /kəmˈbaɪnd/

B. Travelled /ˈtræv.əld/

C. Behaved /bɪˈheɪvd/

D. practised /ˈpræk.tɪst/

Để trả lời chính xác thắc mắc này, bạn cần phải nắm rõ quy tắc phân phát âm ed

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes the following exchanges.
5. B

A siêu thị assistant is talking to lớn a customer.

– cửa hàng assistant: “Do you need anything else?”

– Customer: “__________”

A. Good job!

B. That’s all. Thanks

C. With pleasure.

D. You’re welcome.

Giải thích

A sai, bởi “Good job!” chỉ được dùng khi khen ai đó khi họ làm cho điều gì tốt, dẫu vậy bạn nhân viên cấp dưới chỉ hỏi các bạn có đề nghị giúp gì thêm thôi.

B. đúng, vì chưng nó vấn đáp trực tiếp thắc mắc của các bạn nhân viên: “bạn còn phải gì nữa không?” – “Tôi có đủ rồi. Cảm ơn nhé.”

C cùng D sai, do câu này chỉ hợp lý và phải chăng khi đáp lại lời cảm ơn.

Bối cảnh xã hội
6. D

Ann & Peter are talking about housework.

– Ann: “I think children should be paid for doing the housework ,”

– Peter: “____________. It’s their duty in the family.”

A. You’re exactly right

C. There’s no doubt about it

B. That’s what I think

D. I don’t think so

Giải thích

Câu vấn đáp của Peter không chấp nhận với Ann: “bọn trẻ cần được trả tiền để gia công việc công ty > D đúng, trong khi các câu còn lại đều thể hiện sự đồng ý. 

Bối cảnh xã hội
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.
7. A

These photos brought back many sweet memories of our trip to Hanoi last year,

A. Recalled

B. Released

C. Revised

D. Caught

Giải thích 

bring back memories: gợi nhớ lại (đem lại) phần nhiều kỉ niệm.

=> A đúng, vày recalled cũng thường được sử dụng với memory với nghĩa “gợi nhớ”.B. Sai bởi vì released là “thả ra”

C. Sai bởi revised là “ôn lại”, nhưng mà thường được dùng với tài liệu, ngôn từ hơn là với kỉ niệm. 

D. Sai vì chưng caught là “bắt lại”, ko thường được sử dụng với “memories”

Từ vựng
8. D

Question 8: At first, John said he hadn’t broken the vase, but later he accepted it.

A. Denied

B. Discussed

C. Protected

D. Admitted

Giải thích 

accept (v): gật đầu => John xác định mình đã làm vỡ tung cái bình => D đúng. 

A sai vị denied (từ chối) ngược nghĩa trọn vẹn với Accepted

B. Sai bởi đã có kết quả (he accepted it), họ không cần phải bàn (discuss) về nó nữa. 

C sai bởi protected (bảo vệ) không giống nghĩa cùng với accepted

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
9. D

Children brought up in a caring environment tend lớn grow more sympathetic towards others.

A. Loving  

B. Dishonest

C. Healthy

D. Hateful

Giải thích

D đúng vi hateful (đầy căm ghét) trái ngược cùng với caring (quan tâm)

A cùng C sai bởi vì loving (thương yêu) với healthy (lành mạnh) bọn chúng mang nghĩa tích cực giống với caring

B.sai bởi vì dù dishonest (không trung thực) gồm mang nghĩa xấu đi đối lập với caring, nhưng chúng không đối nghĩa với nhau (dishonest >

Từ vựng
10. D

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street.

A. Take no notice of B. Have no feeling for

C. Show respect for D. Pay attention to

Giải thích

turn a blind eye to = ignore (v): nhắm mắt có tác dụng ngơ, lờ đi, ko đếm xỉa đến. 

D đúng do pay attention lớn là chăm chú đến điều gì đó, ngược lại với lờ đi.

A sai vì take no notice of (không để ý đến dòng gì) đồng nghĩa với từ trong đề bài. 

B. Sai, vì chưng have no feeling for (không có cảm xúc với loại gì) nên không tồn tại liên quan các về mặt nghĩa với các từ vào câu hỏi.

C sai vì chưng dù show respect for (thể hiện nay sự tôn trọng so với ai đó) mang tính tích cực trái chiều với từ bỏ được cho, nhưng mà chúng không thật liên quan về nghĩa.

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.
11. A

As they remembered ________ about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.

A. Being warned

B. Warning

C. Lớn be wanted

D. To warn

Giải thích

Để trả lời thắc mắc này, chúng ta cần cầm cố được 2 cấu trúc:

Cấu trúc đi với tự remember.Remember to V: nhớ nên làm gì
Remember Ving: lưu giữ đã có tác dụng gì.Cấu trúc câu bị động:
tobe + Pii

Dịch câu hỏi: 

Vì bọn họ nhớ _______ về nguy cơ tiềm ẩn lạc vào rừng, phải những khác nước ngoài này theo tiếp giáp người hướng dẫn viên du lịch.

Dựa vào văn cảnh trên, ta thấy đáp án A: being warned (được cảnh báo) là phù hợp nhất.

Remember being warned: hãy nhớ là đã được cảnh báo

Câu bị động
12. D

Once _________ for viruses, the software can be installed in the school computer system for use.

A. Has tested

B. Is tested

C. Testing

D. Tested

Giải thích

Với thắc mắc này, các bạn cần nắm được con kiến thức về cách rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ, với câu bị động.

Câu hỏi nếu như được viết không hề thiếu thì sẽ như sau:

Once the software is tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. (Sau khi ứng dụng được khám nghiệm vi-rút, phần mềm rất có thể được thiết lập trong khối hệ thống máy tính của trường để sử dụng.)

Trong trường đúng theo này, ta rất có thể rút gọn mệnh đề trạng ngữ nhằm mục tiêu tránh vấn đề lặp trường đoản cú “software”.Để rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ, ta buộc phải nhớ rằng:Once + câu bị động, clause sẽ tiến hành rút gọn thành:

Once + Vpii, clause. Vì vậy, câu hỏi bây giờ trở thành:

Once tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
13. B

The teacher entered the room while the students __________ their plan for the excursion.

A. Discuss

B. Were discussing

C. Discussed

D. Are discussing

Giải thích 

Câu này mang cấu trúc đặc trưng của thì thừa khứ Tiếp diễn, về thời điểm khẳng định cô giáo bước vào phòng (Quá khứ) thì học viên đang thảo luận (đang diễn ra tại thời khắc đó): 

S1 + V-ed + O, while S2 + was/were V-ing + O

Chú ý: một trong những cách thực hiện của thì thừa khứ tiếp nối là: diễn tả hai hành động đang xảy ra song song, đồng thời.

=> B. đúng

Quá khứ Tiếp diễn
14. D

Question 14: His choice of future career is quite similar _________ mine.

A. With

B. At

C. For

D. To

Giải thích 

Ta bao gồm cụm từ be similar to: như thể với cái nào đó => D đúng

Phrasal verb(Từ vựng)
15. B

Question 15: With his good sense of humour, Martin is quite _________ with the students.

A. Popularity

B. Popular

C. Popularise

D. Popularly

Giải thích 

Để có thể trả lời thắc mắc này, các bạn cần nạm được một các từ tương quan đến “popular”.

tobe popular with somebody: ai này được ưa chuộng, thương yêu bởi ai. 

Từ vựng
16. B

The residents of the village are living a happy life _________ they lack modern facilities

A. Because of

B. Although

C. Therefore

D. Despite

Giải thích 

Xét về nghĩa của 2 vế: 

Vế 1: bạn dân vào làng đang sống một cuộc sống hạnh phúc

Vế 2: chúng ta thiếu các đại lý vật chất hiện đại.

Hai vế có mang ý nghĩa đối lập: “hạnh phúc” và “thiếu thốn” 

=> B. đúng, bởi although sở hữu nghĩa là mang dù: tuy vậy có không được đầy đủ thì chúng ta vẫn hạnh phúc.

A cùng C sai, vì chúng mang tính chất vì sao kết quả.

D sai bởi sau Despite cần là Danh từ bỏ hoặc nhiều danh từ, cùng Vế 2 là 1 trong những Mệnh đềCấu trúc nên nhớ:

Although + clause 1, clause 2.Despite + N/Ving, clause.Because of + N/Ving, clause.
Liên từ
17. C

Action films with big stars tend khổng lồ _________ great public attention.

A. Achieve

B. Show

C. Attract

D. Reach

Giải thích

Để trả lời câu hỏi này, các bạn cần cố gắng rõ một vài Collocation phổ cập trong tiếng Anh. Cố thể:

Attract one’s attention: lôi cuốn sự chú ý của ai đó

=> C đúng, vì chưng những bộ phim truyền hình lớn thường ham sự chăm chú của công bọn chúng (public attention)

Collocation (từ vựng)
18. C

This is ________ most beautiful tuy nhiên I’ve ever listened to.

A. An

B. A

C. The

D. Ø

Giải thích

Với câu hỏi này, chúng ta cần chũm rõ kiến thức và kỹ năng liên quan cho ngữ pháp so sánh nhất:

Với tính từ bỏ ngắn: S + tobe + the + adj_estVới tính từ dài: S + tobe + the + most adj

Câu có thực hiện phép so sánh nhất cùng với Tính tự dài: the most + Adj => C đúng

Mạo từ

So sánh nhất với Tính từ dài

19. D

The scientists are working on a drug capable of __________ the spread of cancerous cells.

A. Arresting

B. Catching

C. Seizing

D. Grasping 

Giải thích

Tất cả mọi từ này đều sở hữu nét tức thị “bắt, sở hữu được sản phẩm gì đó” nhưng đồng thời chúng cũng có thể có những điểm không giống biệt:

Yêu mong đề bài: tác dụng của một các loại thuốc: có thể dừng lại sự tỏa khắp của tế bào ung thư. 

arresting: bắt giữ, ngăn chặn sự phát triểncatching: nắm, giữ lấy, bắt kịp, thep kịpseizing: chộp lấy, chiếm phần đoạtgrasping: duy trì chặt, dính chặt

=> A đúng

Từ vựng
20. A

The little boy took an instant liking lớn his babysitter __________. 

A. Upon their first meeting

B. Before he first met her

C. Prior lớn their first meeting

D. As soon as he meets her

Giải thích

Xét vè nghĩa: Cậu bé này thích fan trông trẻ em ngay mau lẹ => cậu bé thích anh/cô ấy ngay sau khi họ gặp nhau.

=> B, C sai vày “before” và “prior” hầu như mang ý là “trước” => sai

=> D sai vì chưng “as soon as” mang ý nghĩa giả định: đến bao giờ cẩu gặp mặt anh/cô ấy => chưa gặp => sai

=> A đúng, vì upon là “trong” => chúng ta đã gặp mặt trong cuộc gặp gỡ mặt.

 
21. A

It’s time he acted like a _________ adult và stopped blaming others for his wrongdoings

A. Responsible (adj): gồm trách nhiệmB. Sociable (adj): hòa đồng
C. Believable (adj): xứng đáng tin cậy
D. Suitable (adj): phù hợp

Giải thích 

stopped blaming others for his wrongdoings – hoàn thành đổ lỗi sai của mình cho những người khác. 

Dựa vào văn cảnh của câu, ta yêu cầu một tính từ mang nghĩa “có trách nhiệm/biết chịu trách nhiệm”. Cho nên vì thế đáp án A. Responsible là đáp án thiết yếu xác

Từ vựng
22. B

We __________ on a field trip if the weather is fine this weekend.

A. Could have gone

B. Will go

C. Would go

D. Went

Giải thích

Câu dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 với dấu hiệu động từ bỏ “is” của mệnh đề If được phân tách ở thì lúc này đơn, buộc phải động từ nghỉ ngơi mệnh đề bao gồm phải được chia ở thì tương lai đơn.

Cấu trúc phải nhớ:If + S1 + V(s/es), S2 + will + Vinf

=> B. đúng

Câu đk loại 1
23. D

One recipe for success is to stay focused & _________ yourself khổng lồ whatever you do.

A. Apply

B. Attach

C. Assign

D. Adhere

Giải thích

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nuốm được một vài collocations phổ biến trong giờ Anh

Vị trí chỗ trống của câu trên phải một rượu cồn từ kết hợp cùng các “yourself to lớn whatever you do”. Đồng thời, ta hay sử dụng cụm đụng từ “apply oneself lớn something/on doing something” để diễn tả ý “cố vậy hết sức”. 

=> A đúng.

Dưới đấy là một số collocation với những đáp án còn lại:

Apply:1. Apply pressure on something2. Apply makeup
Attach:
1. Attach files2. Attach importance
Assign:
1. Assign a task to lớn somebody2. Assign a label lớn something Adhere:1. Adhere to lớn rules2. Adhere lớn principles
Collocation (Từ vựng)
24. C

It’s not my ________ khổng lồ tell you how to run your life, but I think you should settle down and have a family.

A. Work

B. Chore

C. Job

D. Career

Câu trên đang muốn mô tả ý “Không phải câu hỏi của tôi…” với trường đoản cú “việc” với ý trừu tượng bắt buộc ta hoàn toàn có thể dùng danh từ “job” hoặc “business”. => C đúng

Từ vựng
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 khổng lồ 29.

Becoming an independent language learner

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ lớn language learning và commonly refers lớn the way students confidently control and organise their own language learning process. While some people seem to lớn have an almost (26) __________ flair for languages, others have lớn rely on strategies khổng lồ maximise their skills and leam a foreign language more effectively.

The main thing to remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning và being qdvts.edu.vnared khổng lồ take every opportunity available lớn you lớn learn. You also increase your chances of (27) ___________ by learning according lớn your own needs and interests, using all available resources. Research shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage lớn broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely lớn achieve their objectives in the longer term. 

(Adapted from “Complete Advanced” by Laura Mathews and Barbara Thomas)

25. B

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ lớn language learning & commonly refers lớn the way students confidently control & organise their own language learning process.

A. Resemblance (between/ to): sự giống nhau = similarity to

B. Acceptance: sự chấp nhận

C. Relevance (of/ to): liên quan liêu đến

D. Acquaintance: bạn quen

Giải thích

Tạm dịch: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ độc lập người học có được tầm đặc biệt quan trọng ngày càng tăng giữa những năm gần đây. Nó liên quan đặc biệt đến vấn đề học ngôn ngữ và thường nói đến giải pháp thức.

Từ vựng
26. D

While some people seem khổng lồ have an almost (26) _________ flair for languages, others have lớn rely on strategies to lớn maximise their skills and learn a foreign language more effectively.

A. Habitual (adj): thói quen

B. Spiritual (adj): tinh thần

C. Perceptive (adj): nhận thức

D. Instinctive (adj): bản năng

Giải thíchVới câu hỏi này, để trả lời, các bạn phải nắm được đường nét nghĩa của những đáp án, để rất có thể chọn được câu trả lời phù hợp.Trong toàn cảnh này, đáp án cân xứng nghĩa là đáp án B. Instinctive.

Trong bài nói về những bạn học ngôn ngữ giỏi bẩm sinh so với những người dân cần sử dụng những chiến lược để nâng cao kỹ năng học ngôn ngữ của họ. 

Từ “instinctive ” có nghĩa là một cái gì đó đến một bí quyết tự nhiên, ko cần suy nghĩ hay nỗ lực có ý thức. Vị đó, “instinctive” là từ phù hợp nhất để thực hiện trong ngữ cảnh này vì nó bội phản ánh ý tưởng về kĩ năng học ngữ điệu tự nhiên.

Từ vựng
27. DYou also increase your chances of (27) ___________ by learning according to your own needs and interests, using all available resources.A. SuccessfullyB. Successful
C. Succeed
D. Success

Giải thíchSau giới từ bỏ of thì luôn là một Danh từ => D đúng

Loại từ
28. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage lớn broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely to lớn achieve their objectives in the longer term.A. WhoB. Why
C. Where
D. Which

Giải thíchVới thắc mắc này, chúng ta cần cầm cố được kiến thức liên quan đến những đại từ quan hệ trong giờ đồng hồ Anh.Trong câu này, đáp án đúng là A. Who, chính vì đại từ quan hệ who này được sử dụng để giúp đỡ người đọc xác định được những người dân ngày là những người dân nào.Những đại từ không giống như, when/where/which, không được sử dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người dùng là nhỏ người.

Mệnh đề quan lại hệ
29. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage khổng lồ broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely to achieve their objectives in the longer term.A. As a result
B. In contrast
C. Though
D. Because

Giải thíchVới câu hỏi này, các bạn cần cụ được kỹ năng và kiến thức liên quan lại đến các đại từ dục tình trong giờ Anh.Trong câu này, đáp án và đúng là A. Who, chính vì đại từ quan hệ nam nữ who này được sử dụng sẽ giúp đỡ người đọc xác minh được những người dân ngày là những người dân nào.Những đại từ khác như, when/where/which, không được thực hiện để bổ sung cập nhật thông tin cho đối tượng là bé người.

Liên từ
Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 31 to lớn 35.

Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to lớn remote destinations, staying with local people and learning about their culture and way of life. They stay in local accommodation, cốt truyện facilities with local people, and join in with meals và celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set lớn change.

Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often giới thiệu the same values. Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have before.

So, is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way? “With a bit of thought, we can maximise the positive influences and minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, and be aware of, local customs and traditions. Always remember you’re a guest.

30. B

Which best serves as the title for the passage?

A. An Old Tourist Destination

B. Holidays with a Difference

C. Different Customs of a Tribe

D. Peak Holiday Seasons

Giải mê say B. đúng, vày bài miêu tả du lịch cỗ lạc không không giống gì mấy với du lịch thường, nhưng bao gồm điểm bắt đầu lạ.

A sai, vị ngay câu đầu: “Tribal tourism is a relatively new type of tourism.” => du lịch bộ lạc cấp thiết cũ được. 

C sai, vì nhiều phần cả bài bác đều nói đến dịch vụ du lịch của cỗ lạc, nội dung của đoạn 3 với 4 hoàn toàn không nói gì cho phong tục ví dụ của bộ lạc. 

D sai, bởi trong bài xích không nhắc đến đỉnh điểm mùa du lịch. 

Main idea
31. AThe word “they” in paragraph 1 refers khổng lồ A. Travellers

B. Facilities  

C. Local people

D. Remote destinationsGiải thíchĐoạn vào bài: “It involves travellers going to lớn remote destinations, staying with local people and learning about their culture và way of life. They stay in local accommodation, mô tả facilities with local people, và join in with meals and celebrations.”

A đúng, bởi vì chỉ bao gồm khách phượt mới có thể trải nghiệm với ở với những người địa phương và tham gia (join in) vào những bữa ăn uống và tiệc của họ.

Câu hỏi suy luận
32. CAccording to lớn paragraph 2, what is the main attraction of tribal tourism?A. Tourists can stay with people of the same values.

B. Tourists can interact with other foreign visitors.

C. Tourists can experience a different lifestyle.

D. Tourists can explore beauty spots in remote areas.Giải thíchĐể trả lời cho dạng thắc mắc này, chúng ta cần xác minh được keywords trong câu hỏi, qua đó có thể xác định được đoạn cần đọc.“Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction.” => C đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
33. C

The word “divided” in paragraph 3 is closest in meaning lớn _________. 

A. Similar: tương tự

B. Important: quan liêu trọng

C. Different: khác biệt

D. Interesting: thú vị

Giải thích

divided (adj): tách bóc biệt. => divided opinion (n): chủ kiến trái chiều. 

=> C đúng

Từ vựng
34. B

According khổng lồ Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal tourist is khổng lồ ______. 

A. Forget about negative experiences

B. respect local customs and traditions

C. Learn about other guests

D, be accompanied by other travellers

Giải thíchVới dạng câu hỏi này, các bạn cần đọc bài bác và xác minh thông tin trong những đáp án đã đạt được đề cập mang lại trong đoạn văn hay không.Đoạn trong bài: “With a bit of thought, we can maximise the positive influences and minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, và be aware of, local customs và traditions. Always remember you’re a guest. 

A. Quên đi hầu như trải nghiệm tiêu cực

B. Tôn trọng phong tục tập quán địa phương

C. Tò mò về hầu như vị khách khác

D. đi cùng với những du khách khác

=> B. đúng

Câu hỏi tin tức chi tiết
Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 35 to lớn 42

E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones to keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, & other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment- e-waste contains many toxic substances such as lead, mercury, and arsenic that leak into the ground.

Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold & silver that make it attractive to lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient- and less environmentally destructive than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold và diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat to lớn the health of the people there.

To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to ban hazardous waste shipments khổng lồ poor countries completely. Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.

Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping khổng lồ profit from clean e-waste recycling. The key lớn their business is a huge, building-size machine able khổng lồ separate electronic products into their component materials. As the machine’s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn’t take many more machines lượt thích this lớn process the entire USA’s đầu ra of high-tech trash.

Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, & while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.

35. D

Which best serves as the title for the passage?

A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

B. Domestic Recycling: Pros and Cons

C. E-waste- An Export Commodity of the Future D. E-waste- A Mess lớn Clear up

Giải thíchVới dạng câu hỏi này, chúng ta nên để ở đầu cuối hãy làm, bởi vì đây là dạng thắc mắc yêu cầu bạn cần hiểu về nội dung tổng thể của bài xích đọc. Trường đoản cú đó, có thể đặt tiêu đề đúng nhất cho đoạn đọc.Với bài xích đọc này, nó nói tới số lượng lớn các chất thải điện tử với cách giải quyết lằng nhằng của chính nó => D hợp lí nhất

Hỏi về tiêu đề
36. A

The word “obsolete” in paragraph 1 is closest in meaning khổng lồ ________.

A. Outdated: lỗi thời

B. Inaccurate: không chủ yếu xác

C. Broken: lỗi hóc

D. Incomplete: không trả thiện

Giải thích

obsolete (adj): lỗi thời; thừa hạn

=> A đúng 

Từ vựng
37. D

As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling in the developed countries ________.

A. Is buried deep in the soil at landfills

B. Contains all valuable metals except gold

C. Is later recycled in local factories

D. Is eventually sent lớn developing nations

Giải thích

Đoạn vào bài: “The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold & diverted lớn the developing world, posing an increasing threat to the health of the people there.” => D đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
38. D

The word “notify” in paragraph 3 is closest in meaning to ________. 

A. Assure: bảo đảm an toàn

B. Notice: chú ý

C. Excuse: xin lỗi

D. Inform: thông báo

notify: thông báo => D đúng

Từ vựng 
39. A

The word “it” in paragraph 3 refers to ________.

A. The ban

B. Recycling infrastructure

C. The European Union

D. The Basel Convention

Giải thích

Trong bài: “Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws.”

“it” đã có “ký thành” (written into) cách thức => it đang phải là một trong thứ có thể “ký thành” văn bạn dạng được => A đúng

Câu hỏi suy luận
40. D

According to lớn the European Union’s laws, electronics manufacturers are required khổng lồ ________.

A. Upgrade their recycling infrastructure regularly

B. Sell their e-waste lớn developed nations only

C. Sign the Basel Convention

D. Take responsibility for disposing of their products safely

Giải thích 

Trong bài: “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.” => D đúng

Câu hỏi suy luận
41. D

Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

A. The USA’s total e-waste đầu ra amounts to lớn 70,000 tons per year.

B. Creative Recycling Systems has made a fortune from their recycling machine.

C. The Basel Convention originally banned the import of high-tech trash into European countries.

D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

Giải thích 

Trong bài: “Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, & while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA.” => D đúng

Câu hỏi True/ Not True
42.B

Which of the following can be inferred from the passage?

A. Most countries have made enormous efforts khổng lồ manage their e-waste exports.

B. Legislative action is fundamental to solving the problem of e-waste effectively.

C. Strict laws against sending e-waste abroad have recently been upheld in Florida.

D. Developing nations benefit more from the trade in e-waste than their developed counterparts.

Giải thích 

Trong bài: “Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.” => B. đúng

 
Mark (he letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
43. B

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now.

A. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

B. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

C. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

D. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start ,

Dịch đề bài: Peter chuyển ra quốc tế cho một bắt đầu mới. Bây chừ anh ấy đang ân hận hận.

A. Peter cầu anh ấy đã không chuyển ra quốc tế cho một khởi đầu mới. (Đúng nghĩa, đúng cấu trúc)

B. Trường hợp Peter chuyển ra nước ngoài cho một mở đầu mới, anh ấy sẽ hối hận hận. (Sai nghĩa)

C. Peter hối tiếc vì đã không chuyển ra quốc tế cho một khởi đầu mới. (Sai nghĩa – thực sự là đã gửi ra nước ngoài)

D. Giá chỉ như Peter đã chuyển ra quốc tế cho một mở màn mới. (Sai nghĩa – như C)

 
44. D

Smartphones are becoming reasonably priced. New applications make them more appealing.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.

B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.

C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.

D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

Giải thích 

Tạm dịch: Điện thoại thông minh đã ngày càng bao gồm giá phải chăng hơn. Các ứng dụng mới tạo nên chúng cuốn hút hơn.

*Xét những đáp án:

A. Bất kể smartphone thông minh có tính năng được cải thiện nào, chúng mọi trở nên lôi cuốn hơn với túi tiền hợp lý. => không nên về ngữ nghĩa.

B. Dù giá của điện thoại cảm ứng thông minh hợp lý và phải chăng thế nào, bọn chúng không quá lôi cuốn với những tính năng mới. => không nên về ngữ nghĩa.

C. Khoác dù smartphone thông minh có những tính năng mới thu hút hơn, nhưng chúng đang trở nên có giá rẻ hơn. => không nên về ngữ nghĩa.

D. Đúng về cả câu trả lời và ngữ nghĩa. (Điện thoại thông minh không những có giá hợp lí mà chúng còn lôi kéo hơn với những tính năng mới.)

Cấu trúc Not only – But also
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.
45. A

It was wrong of you to criticise your son in front of his friends.

A. You shouldn’t have criticised your son in front of his friends.

B. You must have criticised your son in front of his friends.

C. You mightn’t have criticised your son in front of his friends.

D. You could have criticised your son in front of his friends.

Giải thích 

shouldn’t have + Vpii: đáng lẽ ra kiêng kị gì (nhưng đã có tác dụng trong quá khứ)must have + Vpii: có lẽ rằng đã có tác dụng gìmightn’t have + Vpii: có thể đã không làm cho gìcould have + Vpii: rất có thể đã làm cho gì

Tạm dịch: Thật sai lạc khi ông chỉ trích đàn ông trước mặt đồng đội của nó.

A. Ông xứng đáng lẽ ra không nên chỉ có thể trích đàn ông trước mặt bằng hữu của nó.B. Ông chắc hẳn đã chỉ trích nam nhi của mình trước mặt anh em của nó.C. Ông hoàn toàn có thể đã không chỉ trích con trai mình trước mặt đồng đội của nó.D. Ông rất có thể đã chỉ trích đàn ông của mình trước mặt đồng đội của nó.

=> A đúng

Câu so sánh
46. A

My father likes reading newspapers more than watching TV.

A. My father doesn’t like watching TV as much as reading newspapers.

B. My father likes watching TV more than reading newspapers.

C. My father doesn’t lượt thích reading newspapers as much as watching TV.

D. My father likes watching TV as much as reading newspapers.

Giải thích

Kiến thức: 

Câu trúc đối chiếu hơn: S + V + O1 + so sánh hơn của trạng trường đoản cú + THAN + O2

Câu trúc so sánh bằng: S + V + O1 + as + adv + as + O2

Tạm dịch: cha tôi thích lướt web hơn là xem TV.

A. Cha tôi không ham mê xem TV như gọi báo.

B. Tía tôi thích xem TV hơn hiểu báo.

C. Cha tôi ko thích đọc báo như xem TV.

D. Ba tôi say đắm xem TV như gọi báo.

Các câu trả lời B, C, D không đúng về nghĩa. => A đúng

Cấu trúc so sánh
47. B

“How long have you lived here, Lucy?’’ asked Jack.

A. Jack asked Lucy how long did she live here.

B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

C. Jack asked Lucy how long she lived here

D. Jack asked Lucy how long had she lived there

Giải thích

Kiến thức: trong câu gián tiếp, khi động từ tường thuật ở thì thừa khứ đối kháng (asked), ta thực hiện các đưa đổi:

S + asked + O + wh – word + S + V (lùi thì)

– have lived => had lived

– you => she

– here => there

Tạm dịch: “Bạn đang sống ở chỗ này bao thọ rồi Lucy?” – Jack hỏi.

=> Jack hỏi Lucy cô ấy sẽ sống tại chỗ này được bao thọ rồi. => B. đúng

Thì vượt khứ đơn
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
48. B

At the beginning of the ceremony, there was a respectable 

A B

one-minute silence in remembrance of the victims of the 

C

earthquake.

D

Giải thích

B. Sai, vì:

respectable (adj): xứng đáng kính, dùng để diễn tả người => chưa hợp lý 

=> sửa lại thành respectful (adj): giãi tỏ sự kính trọng

Từ vựng
49. A

My mother gets up usually early to qdvts.edu.vnare breakfast for 

A B C

the whole family.

C

Giải thích 

A sai, bởi trạng trường đoản cú chỉ tần suất luôn luôn đứng sau đụng từ thường => sửa lại thành usually gets up

Trạng từ
50. B

The money raised in the appeal will use khổng lồ help those in 

A B

need in remote areas.

D

B. Sai, vì chưng xét theo nghĩa thì ta đề nghị chia Động từ bỏ use sinh hoạt dạng tiêu cực (số tiền đã làm được quyên góp sẽ tiến hành dùng…) => sửa lại thành will be used.

Xem thêm: Tiêm vacxin viêm gan b bao nhiêu tiền ? nên tiêm ở đâu? xét nghiệm viêm gan b bao nhiêu tiền

Thể bị động

Vậy là chúng ta đã thuộc IZONE trải qua được hết đề thi này rối đó. Bạn có bằng lòng với giải pháp giải của tụi mình không? Hãy cho IZONE biết nhé! chúc chúng ta thi giỏi và đạt được hiệu quả bạn hàng mong ước!

Bạn mong mỏi làm quen những dạng bài hay chạm mặt trong đề thi THPT quốc gia môn Anh? bạn muốn thử sức với các câu hỏi khó để dành được điểm thi 9 – 10? Vậy nên trong bài viết dưới đây qdvts.edu.vn xin ra mắt 5 mã đề thi THPT đất nước 2019 môn Anh bằng lòng với giải đáp và cách giải thuật đề thi THPT quốc gia môn Anh chi tiết nhất. Xem thêm ngay bài viết dưới đây để chinh phục được kim chỉ nam đã đưa ra nhé.

*
Giải mã 4 đề thi THPT tổ quốc 2019 môn Anh cụ thể và không thiếu thốn nhất!

I. Đề thi THPT tổ quốc 2019 môn Anh – 401

Dưới đấy là đề thi THPT tổ quốc 2019 môn Anh mã đề 401, để rất có thể tải bản đầy đủ đề thi, chúng ta hãy tải về tại đây:

DOWNLOAD ĐỀ 401

Đáp án và giải mã chi tiết đề thi THPT đất nước 2019 mã đề 401 được qdvts.edu.vn cập nhật đầy đầy đủ dưới đây, hãy xem thêm một số ảnh:

*
Đáp án đề thi THPT nước nhà môn Anh mã đề 401
*
Giải cụ thể đề thi môn tiếng Anh THPT đất nước 2019

*
*
*
*