*
Cụm hễ từ (phrasal verbs) – AMA

Cụm động từ là gì

Phrasal Verb (cụm rượu cồn từ) là sự kết hợp giữa một cồn từ với một tự nhỏ. Từ nhỏ đó hoàn toàn có thể là một adverb (trạng từ) hay là một preposition (giới từ) giỏi là cả hai.

Bạn đang xem: Cụm động từ trong tiếng anh

 

Ví dụ: My Lan get on very well with my girlfriend. (My Lan rất thân thiết với bạn gái của tôi.)My Lan allows for me to lớn follow her. (My Lan đồng ý cho phép tôi theo xua cô ấy).

Các cách thực hiện cụm đụng từ trong tiếng Anh

*
Cách thực hiện cụm hễ từĐối với ngoại đụng từ (Transitive Phrasal Verbs)Giữa động từ với particle hoặc vùng phía đằng sau particle.Ví dụ: Nam Anh admitted he’d made up the whole thing. ( nam giới Anh thú nhận sẽ bịa ra số đông chuyện.)Nếu túc từ là 1 đại danh từ (this, that, it, them, me, her, him) thì đại danh tự này vẫn đứng trung tâm động từ với particle:Ví dụ:  She admitted she’d made it up. (Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy đã bịa ra bài toán đó.) 

Đối cùng với nội động từ (Intransitive Phrasal Verbs)Nếu cụm rượu cồn từ sinh hoạt thể chủ động thì túc từ luôn theo cùng. 

Ví dụ: Our car broke down và had to be towed lớn a garage. (Xe của cửa hàng chúng tôi bị hư và buộc phải kéo về vị trí để sửa.)Nếu nhiều động từ bỏ ở thể thụ động khi không tồn tại túc từ bỏ theo cùng.Ví dụ: The magazine A is come out…

Một số Phrasal Verbs thường chạm mặt nhất trong tiếng Anh

*
Phrasal Verb thông dụng Account for: giải thích, chiếm phần lấy
Ask for: hỏi để xin ai đó mẫu gì
Allow for: lưu ý đến, tính cái gì đó
Ask after: hỏi thăm về sức khỏe
Ask sb in/out : mang lại ai đó ra/vào
Advance in: tiến nhanh phía trước Advance on : trình bày
Advance to: tiến đến
Agree on something : gật đầu đồng ý cho một điều gì Agree with: chấp nhận với ai
Answer to: vừa lòng với
Answer for: phụ trách về vấn đề gì, điều gì Attend on (upon): tham dự Attend to: tạo sự chú ýTo be over: đang qua rồi
To be up khổng lồ sb to lớn V: ai đó tất cả trách nhiêm nên làm điều gì To bear up = lớn confirm: xác nhận
To bear out: chịu đựng một điều gì đó
To blow out : thổi ra
Blow down: thổi xuống
Blow over: thổi qua
To break away = lớn run away: phá đổ vỡ đi, chạy trốn
Break down: suy nhược
Break in (to+ O): sự cắt ngang, chợt ngột
Break up: giải tán, chia ta Break off: một mối quan hệ tan vỡ
To bring about (=result in): với đến, với lại
Bring down = khổng lồ land: hạ xuống
Bring out: mang lại xuất bản
Bring up: nuôi dưỡng Bring off: thành công
To burn away: tắt dần
Burn out: cháy trụi
Back up: sự nâng đỡ, sự ủng hộ
Bear on: gồm liên lạc tới, có tác động đến
Become of: xảy ra Begin with: bắt đầu bằng
Begin at: khởi sự từ bỏ điều gì
Believe in: tin Belong to: ở trong về
Bet on: tiến công cuộc vào
Call for: sự yêu thương cầu, sự mời gọi
Call up: gọi, gọi điện thoại, đề cập lại kỉ niệm
Call on/call in at sb’s house: ghé công ty thăm ai
Call off = put off = cancel: diệt bỏ
Care for: thích, chăm sóc
Catch up with:bắt kịp
Chance upon: vô tình gặp
Close with: cho tới gần
Close about: vây lấy
Come to: lên tới
Consign to: phó thác cho
Cry for: hãy khóc
Cry for something: khóc đến điều gì đó
Cry for the moon : cần yếu đi Cry with joy: vui bắt buộc khóc Cut something into : cắt vật gì đó Cut into: nói vào, xen vào
Call in/on at sb ‘ house: ké thăm bên ai
Call at : ké thăm
Call up: gọi đi lính, điện thoại tư vấn điện thoại, đề cập lại kỉ niệm
Call off = put off =cacel : huỷ bỏ
Call for : yêu thương cầu, mời gọi
Care about: quan tâm, xem xét tới
Care for : muốn, thích Carry away: đưa theo , phân phát
Carry on = go on: tiếp tục
Carry out: thực hiện
Carry off = bring off: giành được giải thưởng
Catch on : trở đề xuất phổ biến, thâu tóm kịp thời
Catch up with = keep up with = keep pace with: theo kịp ai, loại gì
Chew over = think over: nghĩ về thật kĩ
Check in / out: làm giấy tờ thủ tục vào/ra Check up: kiểm soát sức khoẻ
Clean out: dọn sạch Clean up: lau chùi gọn gàng
Clear away: đem đi, sở hữu đi
Clear up: làm rõ ràng gì đó Close down: phá sản, đóng góp cửa Close in: tiến đến
Close up: lại ngay sát nhau hơn
Come over/ round = visit: thăm, viếng
Come round: thức tỉnh
Come down: suy sụp Come down to: do
Come up: đề cập đến Come up with: nảy ra gì đó, loé lên
Come up against: đương đầu, đối mặt
Come out: xuất bản
Come out with: mang lại tung ra sản phẩm
Come about = happen: xảy ra
Come across: tình cờ gặp
Come apart: vụn vỡ Come along/on with: hoà hợp, tiến triển
Come into: thừa kếCome off: thành công
Count on sb for st : trông cậy vào ai
Cut back on/cut down on: cắt bớt gì đó
Cut in (= interrupt): cắt ngang Cut ST out off ST : cắt mẫu ǵì rời ra khỏi cái gì
Cut off: kết thúc phục vụ
Cut up: chia nhỏ dại ra
Cross out: gạch đi, xoá bỏ
Delight in: cái gì đó kiến phù hợp thú Depart from: sửa đổi
Do with: chịu đựng đựng gì đó Do for a thing: đưa ra một vật
Die away/die down: cắt giảm đi, có tác dụng dịu đi Die out / die off: giỏi chủng
Die for: thèm gì cho chết
Die of: chết vày gì
Do away with: kho bãi miễn
Do up = decorate: trang trí
Do with: làm cái gi được
Do without: không cần vẫn làm được
Draw back: rút lui khỏi Drive at: tất cả ý ám chỉ
Drop in at sb’s house: ghé bên thăm ai
Drop off: bi ai ngủ
Drop out of school: không muốn học End up: xong xuôi rồi
Eat up : đã nạp năng lượng hết Eat out : nạp năng lượng ở ngoài
Face up to: đương đầu cái gì đó, đương đầu cái gì đó Fall back on: sự trông cậy, sự dựa vào
Fall in with: mê cái gì đấy (fall in love with sb : đã yêu ai đó say đắm)Fall behind: những sự định bị trễ hơn, rớt lại sinh hoạt phía sau
Fall through (= put off = cancel): diệt bỏ
Fall off: cắt sút dần
Fall down: thừa thất bại
Fell up to: cảm thấy đủ sức để làm
Fill in: điền vào
Fill up with: đổ mang lại đầy
Fill out: điền vào hết, Fill in for: đại diện, thay thế cho ai đó làm gì Find out: sẽ tìm ra
Get through khổng lồ sb: liên lạc với ai
Get through: trả tất Get into: đi vào
Get in: trúng cử
Get off : khởi hành
Get out of: tránh né
Get down: đi xuống
Get sb down: làm cho ai kia thất vọng
Get down to lớn doing: bước đầu nghiêm túc có tác dụng việc Get to lớn doing: hợp tác vào có tác dụng việc
Get round : luân chuyển xở Get st across: làm cho cái gì Get back: trở lại
Get up: ngủ dậy
Get ahead: quá trước ai
Get away with: chống theo loại gì
Get over: vượt qua
Get on one’s nerves: làm cho ai phân phát điên
Give away: sự mang đến đi
Give st back: trả lại
Give in: quăng quật cuộc
Give way to: nhượng cỗ , đầu hàng
Give up: tự bỏ
Give out: cạn kịêt
Give off: toả ra, vạc ra Go out: rời khỏi ngoài Go out with: hẹn hò Go through: kiểm tra, tiến hành công việc
Go through with: kiên trì bền bỉ
Go for: cố gắng giành đc
Go in for : tham gia
Go with : sự phù hợp
Go without : kiên nhịn
Go off : nổi giận
Go off with = give away with : chống theo
Go ahead: tiến lên
Go back on one ‘ s word: không giữ lời
Go down with: mắc bệnh
Go over: chăm chú kĩ lưỡng, bình chọn lại
Go up: tăng lên, đi lên Go into: lâm vào
Go away: đi khỏi
Go round: phân chia đủ
Go on: tiếp tục
Grow out of: to vượt khỏi
Grow up: sự trưởng thành
Hand down to = pass on to: để lại cho nỗ lực hệ sau
Hand in: giao nộp
Hand back: giao lại
Hand over: trao trả quyền lực
Hand out: phân phát Hang round: lảng vảng
Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại )Hang up (off): cụp máy
Hang out: treo ra ngoài
Hold on: vắt máy
Hold back: kiềm chếHold up: cản trở Jump at a chance/an opportunity: nắm bắt cơ hội
Jump at a conclusion: gấp rút kết luận
Jump at an order: nôn nóng nhận lời
Jump for joy: nhảy đầm lên vày sung sướng
Jump into (out of): lao vào (nhảy ra)Keep away from = keep off: kị xa
Keep out of: ngăn cản
Keep sb back from: bức tường ngăn ai không làm cho gì Keep sb from = stop sb from: khiến ai xong điều gì đó
Keep sb together: đính thêm bó
Keep up: duy trì
Keep up with: theo kip ai
Keep on = keep ving: cứ tiếp tục làm Knock down = pull down: sụp đổ
Knock out: hạ gục ai Lay down: ban hành Lay out: sắp đến xếp, lập dàn ýLeave sb off = to lớn dismiss sb: cho ai kia nghỉ việc
Leave out = get rid of: tách bỏ, tự bỏ
Let sb down: làm ai đó thất vọng
Let sb in/out : đến ai vào/ra Let sb off: tha mang đến ai
Lie down: ở nghỉ
Live up to: sống cho xứng đáng với
Live on: sống dựa vào
Lock up: khóa chặt ai
Look after: chăm sóc
Look at: quan tiền sát
Look back on: ghi nhớ lại hồi tưởng
Look round: quay lại nh́n
Look for: kiếm tìm kiếm
Look forward lớn V_ing: ý muốn đợi, ý muốn chờ
Look in on: xịt thăm
Look up: tra cứu Look into: coi xét, nghiên cứu
Look on: đứng chú ý thờ ơ
Look out: coi chừng
Look out for: cảnh giác cao
Look over: kiểm tra
Look up to: tôn trọng
Look dowm on: coi thường
Make up: trang điểm
Make out: sự phân biệt
Make up for: đền rồng bù, hoà giải cùng với ai đó
Make the way to: tìm đi ra đường đến
Mix out: lu bu
Miss out: sự bỏ lỡ
Move away: vứt đi, ra đi
Move out : chuyển đi
Move in: chuyển đến
Order sb about st: không đúng ai đó có tác dụng gì
Owe st to lớn sb: nhờ ai Pass away = to lớn die: chết
Pass by = go past: trôi qua
Pass on to = hand down to: sự truyền lại
Pass out = lớn faint: ngất xỉu đi
Pay sb back: trả nợ ai đó Pay up the dept: trả không còn nợ Point out: chỉ ra
Pull back: rút lui
Pull down = khổng lồ knock down: kéo đổ hay san bằng
Pull in to: vào đâu đó Pull st out: lấy dòng ǵì ra
Pull over at: đỗ xe
Put st aside: đựng đi Put st away: cất đi
Put through khổng lồ sb: liên hệ với ai đó
Put down : hạ xuống
Put down to: lý do
Put on: tăng cân
Put up: tăng giá
Put up with: tha thứ
Put up for: xin ngủ lại nhờ
Put out: dập tắt đi Put st/ sb out : gửi ai/cái gì Put off: sự trì hoãn
Run after: truy vấn đuổi
Run away/off from: sự quăng quật chạy trốn
Run out (of): sự cạn kiệt
Run over: đè chết
Run back: cù trở lại
Run down: cắt giảm đi
Run into: vô tình gặp
Ring after: gọi lại sau
Ring off: tắt điện thoại cảm ứng thông minh Save up: giành dụm
See about = see to: sự chú ý, sự quan lại tâm See sb off: kính chào tạm biệt
See sb though: thừa nhận ra bản chất của ai đó
Send for: yêu cầu, mời gọi
Send to: chuyển ai vào chỗ nào đó Send back: trả lại cho
Set out /off : khởi hành/bắt đầu
Set in: ban đầu ( này sử dụng cho thời tiết)Set up : dựng lên
Set sb back: ngăn cản ai lại
Settle down: định cư lạc nghiệp
Show off: khoe khoang Show up: tới
Shop round: giao thương mua bán xung quang Shut down: sự phá sản
Shut up: ngậm miệng lại
Sit round: ngồi nhàn rỗi thảnh hơi Sit up for: hóng ai đó cho tới khuya
Slown down: sự chậm lại
Stand by: sự ủng hộ ai
Stand out: sự nổi bật
Stand for: đại diện, sự khoan dung
Stand in for: cụ chỗ của người nào đó
Stay away from: kị xa ra
Stay behind: ở lại
Stay up: ngủ muộn
Stay on at: ở lại trường để học Take away from: đem đi
Take after: rất giống ai như đúc
Take sb/st back to: trả lại
Take down: rước xuống
Mistake sb for sb else: nhầm người này với những người kia
Take in: lừa gạt ai đó
Take on : tuyển chọn thêm người
Take off : đựng cánh, tháo tháo quăng quật cái gì đó
Take over: giành quyền kiểm soát
Take up: đảm nhận
Take to: thích
Talk sb into st: thuyết phục ai đó
Talk sb out of: cản trở ai
Throw away: ném hay bỏ đi Throw out: tống cổ ai đó
Tie down: sự ràng buộc
Tie in with: buộc chặt
Tell off: mắng Try on: thử (quần áo,…)Try out : demo (máy móc,… )Turn away = turn down: trường đoản cú chối
Turn into: chuyển Turn out: hoá ra Turn off /on: tắt / mở
Turn up/down: mở lớn, mở bé dại (nói về âm lượng)Turn up: xuất hiện Turn in: đi ngủ
Use up: hết sử dụng
Urge sb into/out of: thuyết phục ai làm gì hay là không làm gì
Wait for: đợi đợi
Wait up for: chờ ai đó mang đến khuya
Watch out /over: cẩn thận
Wear off: hết tác dụng, biến mất đi, nhạt dần đi
Wear sb out: làm cho ai kia kiệt sức
Work off: loại trừ đi
Work out: tìm kiếm ra cách để giải quyết
Work up: khuấy động
Write down: viết lên Xem lại mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh

Thông qua bí quyết học giờ đồng hồ Anh về cụm đụng từ, chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cũng giống như áp dụng hoàn hảo và tuyệt vời nhất vào thi cử cũng tương tự thực tế.

Cụm rượu cồn từ trong giờ Anh (phrasal verbs) trong bài viết này gồm 1 000 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh có thiết kế song ngữ Anh-Việt tiện lợi để tra cứu nhanh, với mục tiêu giúp bạn học vận dụng vào thực tế và ghi nhớ dai những phrasal verb trong giờ Anh. Cụm động trường đoản cú được người bạn dạng xứ cần sử dụng rất liên tiếp trong văn nói với xuất hiện không hề ít trong những đề thi TOEFL hay TOEIC. Vấn đề hiểu và sử dụng đúng cụm động từ giúp họ hiểu người bản xứ nhiều hơn.


Cách tra cứu giúp nhanh nhiều động trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Để tra cứu vớt nhanh toàn bộ các phrasal verb trong giờ đồng hồ Anh, họ dùng cú pháp Ctrl + F, sau đó, gõ từ khóa vào hộp thoại vừa hiện nay lên, tiếp đến gõ enter. Chú ý: chỉ nên gõ hễ từ thiết yếu và enter. Coi hình minh họa bên dưới về tra cứu giúp nhanh

*
*

Danh sách tự vựng tra cứu vãn nhanh các động trường đoản cú trong giờ Anh

Đây là danh sách tra cứu giúp nhanh toàn bộ cụm hễ từ (phrasal verbs) trong giờ Anh để sắp xếp song ngữ ANH-VIỆT rất giản đơn tra cứu, đặc trưng theo trang bị tự A, B,C…

Giải ưng ý từ viết tắt: st = s.th = something (điều, đồ gì đó); sb = somebody (ai, bạn nào)

A

account for: Chiếm, giải thích

allow for: Tính đến, lưu ý đến

all along = all the time, from the beginning (without change): xuyên suốt thời gian, ngay từ trên đầu (vẫn không rứa đổi)

ask after: Hỏi thăm mức độ khỏe

ask so for sth: Hỏi xin ai loại gì

to ask for: đòi hỏi, yêu thương cầu, hỏi xin ai mẫu gì

ask sb in/ out: cho ai vào/ra

advance in: Tấn tới

advance on: Trình bày

advance to: Tiến tới

agree on something: Đồng ý cùng với điều gì

agree with: Đồng ý cùng với ai, hòa hợp với, giỏi cho

answer to: thích hợp với

answer for: phụ trách về

attend on (upon): Hầu hạ

attend to: Chú ý

To aim at: nhắm vào

A true friend to lớn s.o: một người các bạn tốt đối với ai

to a place: đến một nơi nào đó

to accuse s.o of s.th: tố giác ai về tội gì

to adapt oneself lớn (a situation): thích nghi vào một hoàn cảnh

to add s.th to another: thêm 1 vật vào trong 1 vật khác

to adhere to: đính thêm vào, bám vào

to agree with s.o: gật đầu đồng ý với ai

to aim at: nhắm vào

all of a sudden = suddenly, without warning (also: all at once): bất thình lình, bỗng ngột, không báo trước

to argue with s.o about s.th: bất đồng quan điểm với ai về điều gì

to arrange for: thu xếp cho

to arrive in: mang lại (một thành phố hay 1 đất nước)

as for: regarding, concerning (also: as to): về vấn đề gì, tương quan đến việc gì (có thể dùng: as to)

Ví dụ: There is no doubt as to her intelligence; she’s the smartest one in the class. Không có điều gì nghi ngại về trí thông minh của cô ý ấy, cô ấy là tín đồ người thông minh duy nhất lớp.

as soon as = just after, when : ngay lập tức sau khi, khi

Ví dụ: As soon as it started to snow, the children ran outside with big smiles on their faces. Lúc trời bắt đầu có tuyết rơi, bè lũ trẻ chạy ùa ra với nét phương diện hớn hở nụ cười.

as usual = as is the general case, as is typical = như thường lệ, nghĩa là như trường hợp thông thường chung, tiêu biểu

at all = lớn any degree (also: in the least): một mức độ nào đó, một 1 chút nào đó

to attend to: chăm chú đến

At first = in the beginning, originally: new đầu, ngay từ đầu, thoạt tiên

I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Betty.

at last = finally, after a long time: sau cùng, cuối cùng, sau đó 1 khoảng thời hạn dài

at least = a minimum of, no fewer (or less) than: một số bé dại nhất, về tối thiểu, không nhiều nhất

all right = acceptable, fine; yes, okay: được rồi, bao gồm thể đồng ý được, giỏi lắm, ổn thôi, ô kê

B

Back và forth: in a backward & forward motion: vận động tới lui, di chuyển hẳn qua lại

Ví dụ: The restless lion kept pacing back và forth along the front of its cage. Nhỏ sư tự dường như nóng nảy tiếp cận đi lui tiếp tục dọc theo phần trước chuồng của nó.

to be about to: to be at the moment of doing something, to lớn be ready: vào thời gian sắp thao tác làm việc gì, đang chuẩn chỉnh bị

to be over: Qua rồi

to be up khổng lồ sb to V: Ai đó có nhiệm vụ phải làm gì

to be up to: lớn be responsible for deciding; to lớn be doing as a regular activity: chịu trách nhiệm về đưa ra quyết định điều gì, tùy ý; làm việc gì như thể một chuyển động thường lệ;

Ví dụ: I don’t care whether you go to lớn the reception or not. It’s up to you. Em không quan tâm đến việc chúng ta có đi dự buổi lễ tiếp tân đó hay không. Vấn đề này là tùy anh quyết định.

Hi, George. I haven’t seen you in a while. What have you been up to? Chào, George. Thọ này không gặp gỡ anh. Quá trình của Anh vẫn như thường xuyên chứ?

to be up = to lớn expire, lớn be finished: hết giờ, kết thúc, không còn thời hạn

to bear up= to confirm: Xác nhận

to bear out: chịu đựng

Cụm hễ từ phrasal verb với break

to break away= khổng lồ run away: Chạy trốn, vượt khỏi, thoát

break down: hư hóc, suy nhược, òa khóc, hỏng, không chạy được (máy móc, xe cộ), phá sập xuống

break in (into+ O): Đột nhập, giảm ngang

Break up (with sb): phân chia tay, giải tán

to break up: bẻ nhỏ, vụn ra

break off: tan võ một mối quan hệ, bẻ gãy, đập vỡ

to break out: xảy ra thình lình, bộc phát

to break through: phá thủng, vỡ

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với bring

to bring about = result in: sở hữu đến, với lại

bring down = to land: Hạ xuống

to bring on: dẫn đến, khiến ra, làm mang đến phải bàn cãi

bring out: Xuất bản

Bring up (danh từ là upbringing): dạy dỗ dỗ, nuôi mang lại trưởng thành

bring off: Thành công, ẵm giải

to bring to: tỉnh, hồi tỉnh

to brush up on: to review something in order to lớn refresh one’s memory: ôn lại mô ngì để ký kết ức về môn kia được hồi phục trở lại

to burn away: Tắt dần

burn out: Cháy trụi

to burn out: khổng lồ stop functioning because of overuse; to lớn make tired from too much work (S): ngưng vận động vì áp dụng quá mức; căng thẳng mệt mỏi vì thao tác quá sức

Ví dụ: This light bulb has burned out. Could you get another one? đèn điện này đứt bóng rồi. Anh nạm dùm mẫu khác được không?

back up: Ủng hộ, nâng đỡ

bear on: Có hình ảnh hưởng, liên lạc tới

become of: xẩy ra cho

begin with: bước đầu bằng

begin at: khởi sự từ

believe in: Tin cẩn, tin có

belong to: trực thuộc về

bet on: Đánh cuộc vào

To be relate to: bao gồm bà con với ai

To belong to: của thuộc về ai

To be wounded in the leg: bị thương làm việc chân

To be released from prison: ra tù

To be apposed to: bội nghịch đối, kháng lại

To be expect in: chuyên môn về

to be satisfied with: vừa lòng với, ưng ý với

to be above s.o in the examination list: thi đậu cao hơn ai

to be accustomed to: thân quen với

to be accustomed khổng lồ doing s.th: quen làm việc gì

to be acquainted with s.o: quen thuộc biết ai

to be afraid of: sợ

to be against s.o: hạn chế lại ai

to be anxious about s.th: nôn nóng, lo lắng về điều gì

to be appropriate for: thích hợp cho

to be astonished at s.th: bỡ ngỡ về điều gì

to be at war with (a country): gây chiến cùng với (một đất nước)

to be available to: tất cả sẵn, sẵn sàng

to be aware of: biết, dấn biết

to be bad at ( a subject): dở về môn gì

to be beneficent to lớn s.o: từ bỏ thiện với ai

to be beside the point: ngoài đề, lạc đề

to be brought before the judge: bị chỉ dẫn tòa

to be capable of doing s.th: có chức năng làm câu hỏi gì

to be carried away: lớn be greatly affected by a strong feeling (S): cảm xúc mạnh do các bước gì đó gân nên

Ví dụ: Paula & Leanne were carried away by the sad movie that they saw together. Siêng phim buồn mà Paula và Leanne thuộc xem đã làm cải hai vô cùng xúc động.

to be conscious of: ý thức về

to be considerate of: ân cần, chú ý tới

to be contempt for s.o: coi thường miệt ai

to be nội dung with: ăn nhập với

to be contrary to: tương phản, trái ngược với ai

to be courteous to s.o: định kỳ sự so với ai

to be critical of: tuyệt phê bình, hay chỉ trích về

to be destined for: được dành riêng (để có tác dụng điều gì)

to be different from: không giống với

to be dressed in white: mặc đồ trắng, mặc xống áo trắng

to be eligible for: đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn

to be engaged in doing s.th: mắc về điều gì

to be engaged khổng lồ s.o: đính ước với ai

to be enthusiastic about: hăng hái, say mê

to be equal to: ngang, bằng

to be essential for: cần thiết cho

to be experienced in s.th: có tay nghề về bài toán gì

to be expert in (a subject): trình độ về loại gì

to be expressive of: diễn đat, biểu lộ

to be faithful to: trung thành với chủ với

to be false to lớn s.o: đưa dối đối với ai

to be familiar to: rành rẽ, quen thuộc thuộc

to be familiar with s.o: thân mật, là ý trung nhân của ai

to be famous for: danh tiếng về

to be fatal to s.o: nguy nan đến tính mạng của con người ai

to be favourable for doing s.th: dễ dàng để làm cho gì

to be filled with tears: đầy nước mắt

to be forgetful of s.th: giảm trí nhớ về

to be miễn phí from: thoát khỏi

to be full of: đầy, tràn ngập

to be gallant lớn ladies: lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm

to be good at (subject): xuất sắc về môn gì

to be good for one’s health: giỏi cho sức khỏe của ai

to be guilty of: gồm tội

to be happy about: mừng quýnh vì, niềm hạnh phúc vì

to be hopeful of: mong muốn về

to be hungry for s.th: thèm khát điều gì

to be identical to: giống, kiểu như nhau

to be ignorant of s.th: đắn đo điều gì

to be important to s.o: đặc biệt quan trọng đối cùng với ai

to be in: sẽ thịnh hành, vẫn là mốt

to be in bad temper: cáu kỉnh

to be in business: đi làm ăn

to be in danger: nguy hiểm

to be in debt: mắc nợ

to be in favor of: cỗ vũ tán thành

to be in fond of: thích

to be in for a storm: gặp mặt bão

to be in port: vào cảng

to be in sight: trông thây, trong khoảng mắt hoàn toàn có thể nhìn thấy

to be in want of money: thiếu tiền

to be indebted khổng lồ s.o: mang ơn ai, mắc nợ ai

to be independent of: chủ quyền với, không phụ thuộc vào

to be indifferent to: thờ ơ, lãnh đạm, không thân thương đến

to be indifferent to: cúng ơ, xao lãng

to be innocent of: vô tội

to be intended for s.o: giành riêng cho ai

to be interested in: ân cần tới

to be involve in: gồm liên quan, dính líu tới

to be jealous of: ghen tỵ về

to be kind to lớn s.o: thong dong với ai

to be looking forward lớn s.t = to lớn look forward lớn s.t: ước ao mỏi

to be loyal to lớn s.o: trung thành với chủ với ai

to be mad about: đam mê, say mê

to be made from: làm cho từ (vật được gia công ra không còn giữ nguyên gia công bằng chất liệu ban đầu)

to be made of: làm bằng (vật được thiết kế ra còn giữ làm từ chất liệu ban đầu)

to be named after: được lấy tên theo (tên một bạn khác)

to be negligent of: xao lãng

to be new to s.o: new lạ đối với ai

to be offended at (by) s.th: giận dữ, bực bản thân về vấn đề gì

to be offended with (by) s.o: bị xúc phạm vì ai, giận ai

to be on fire: vẫn cháy

to be on holiday: đi nghỉ ngơi lễ

to be on the committee: là member ủy ban

to be opposed to: phản bội đối, phòng lại

to be out of order: hư, không hoạt động

to be over: xong hoàn thành chấm dứt

to be patient with s.o: kiên nhẫn so với ai

to be perfect for doing s.th: ấn tượng để thao tác gì

to be pleasing to lớn s.o: làm cho vừa ý ai, làm ai dễ chịu

to be popular with: phổ thông so với ai

to be positive about s.th: quả quyết về điều gì

to be preferable to: say đắm hơn

to be prepared for: sẵn sàng, chuẩn chỉnh bị

to be proud of: hãnh diện về

to be put in prison: bị tống giam

to be qualified for doing s.th: đầy đủ tiêu chuẩn, đủ chuyên môn đề làm việc gì

to be ready for: sẵn sàng

to be related to: có bà nhỏ thân ở trong với

to be responsible for: chiu trách nhiêm về

to be satisfactory to s.o: thỏa mãn so với ai, có tác dụng ai hài lòng

to be sawn into small logs: cưa thành số đông khúc nhỏ

to be secured from (a disaster): an toàn, không bi tai nạn

to be shocked at s.th: xúc rượu cồn về điều gì

to be stolen from: bị trộm

to be stuck – get stuck: bị lừa gạt

to be suitable for: phù hợp với

to be superior to: thừa hơn

to be sure of: chắc hẳn chắn

to be tired from: mệt nhọc vì

to be tired of: ngán ngấy vì

to be tired of: chán

to be tired out: mệt mỏi lử, mệt nhọc lả người

to be to lớn one’s liking: phù hợp với sở ưng ý của ai

to be khổng lồ one’s taste: phù hợp với khẩu vị của ai

to be tolerant of: nhân nhượng, nhượng bộ

to be under age: dưới tuổi thành niên

to be under repair: đang được sửa chữa

to be unfit for: không phù hợp với

to be up: hết dứt (dùng cho thời gian)

to be up khổng lồ s.o: tùy thuộc vào sự quyết định của ai, tùy theo ai

to be used to lớn doing s.th: quen thao tác làm việc gì

to be useful for: hữu ích

to be welcome to: được đón tiếp, được kính chào đón

to be well- off: nhiều (to be rich)

to be wounded in the leg: bị thưong làm việc chân

to become of: ra sao, xảy ra, xảy đến (cho tín đồ hay đồ bị thiếu vắng)

to believe in: tin cậy vào, tin, tin tưởng

to belong to: trực thuộc về, của

to bite off: cắt đứt ra

to blow away: thổi bay đi

blow sb away = PLEASE ; mainly US (informal) khổng lồ surprise or please someone very much : có tác dụng ai quá bất ngờ hay chấp thuận lắm

ví dụ: The ending will blow you away. Phần cuối sẽ làm chúng ta hài lòng

to blow down: thổi vấp ngã rạp xuống

to blow off: cuốn cất cánh đi

blow over: Thổi qua

to blow up: to lớn explode, khổng lồ destroy (or be destroyed) by explosion (S): nổ, phá huy (hoặc bị phá hủy) bằng phương pháp cho nổ; nổ tung, khiến cho nổ

to blow up: to inflate, to lớn fill with air (S): thổi cất cánh hay bơm hơi

to boast about s.th lớn s.o: khoe khoang, khoác lác với ai về điều gì

to burden (an animal) with s.th: chất vật gì lên một nhỏ vật

to burn down: bị thiêu hủy, cháy rụi, thổi đổ

to burn out: đứt (bóng đèn, mong chì), không thể dùng được, thổi tắt

to burn up: cháy rụi hết, cháy ra tro, đốt hết, cháy hết, cháy tiêu

to burn up: to destroy completely by fire (S); to lớn make angry or very annoyed (S): (also: to lớn tick off): thiêu hủy trọn vẹn do lửa; khó chịu hay bực mình (có thể dùng: to lớn tick off)

ví dụ: She didn’t want anyone lớn see the letter, so she burned it up and threw the ashes away. Nàng không thích ai xem lá thư đó yêu cầu đốt lá thư với ném mớ tro tàn đi.

It really burns me up that he borrowed my car without asking my first. Tôi thực thụ tức giận lúc anh ấy mượn xe khá tôi mà không hỏi tôi trước.

to burst into tear: bật khóc

to burst out crying: phát khóc, bật khóc, òa lên khóc

to burst out laughing: vạc cười, bật cười, phá cười cợt lên

to be of royal blood: thuộc mẫu dõi quý tộc

to be out of the question: ko kể vấn đề, ko thành vấn đề, không thể

by heart = by memorizing: nằm trong lòng

Ví dụ: He knows many passages from Shakespeare by heart. Anh thấy ở trong lòng nhiều đoạn thơ của Shakespeare.

by oneself = alone, without assistance: một mình, không có bất kì ai trợ giúp

C

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với call

call for: Mời gọi, yêu cầu, thích, săn sóc

call for sth : to need or deserve a particular action, remark or quality : nên hoặc xứng danh một hành động, chú giải hay unique cụ thể

ví dụ: This calls for a celebration! vấn đề này xứng danh phải nạp năng lượng mừng!

It’s the sort of work that calls for a high level of concentration. Đây là loại quá trình cần phải tập trung cao độ

He told you that you were an idiot? Well, I don’t think that was called for (= I think it was rude và not deserved) !

call up: call đi lính, hotline điện thoại, nhắc lại kỉ niệm

to hotline up = lớn telephone (also: lớn give someone a call) (S – separable: bóc tách ra được): điện thoại tư vấn điện thoại

call sb back (call back): to lớn telephone someone again, or to lớn telephone someone who called you earlier : gọi điện thoại thông minh lại tín đồ đã điện thoại tư vấn trước đó

Ví dụ: I’m a bit busy – can I gọi you back later? Tôi hơi bận, anh hoàn toàn có thể gọi lại tôi không?

call on/ điện thoại tư vấn in at sb’s house: xịt thăm đơn vị ai

to call on = lớn ask for a response from; visit (also: lớn drop in on): gọi ai trả lời, mời ai (đọc diễn văn, phạt biểu): viếng thăm

Call off = put off = cancel: diệt bỏ

to điện thoại tư vấn it a day/night = to lớn stop working for the rest of the day/night: ngưng thao tác làm việc để nghỉ ngơi trong ngày/đêm

Call in/on at sb ‘ house: ghé thăm bên ai

Call at: ghé thăm

Call up: call đi lính, điện thoại tư vấn điện thoại, đề cập lại kỉ niệm

to gọi down: rày la, khiển trách, trách mắng

to gọi off: bến bãi bỏ, hủy bỏ,bác vứt thủ tiêu

to call on: Viếng thăm

to gọi s.o’s attention to s.th: chú ý ai về điều gì

to catch cold = khổng lồ become sick with a cold of the nose or throat: bị cảm lạnh

to catch fire: khổng lồ begin to burn: bắt cháy

Ví dụ: Don’t stand too close khổng lồ the gas stove. Your clothes may catch fire. Đừng đứng vượt gần phòng bếp gas. Áo quần của anh rất có thể bắt cháy.

catch up with: Bắt kịp

chance upon: Tình tờ gặp

to change one’s mind = lớn alter one’s decision or opinion: biến hóa quyết định tốt ý kiến

close with: cho tới gần

close about: Vây lấy

consign to: phó thác cho

cry for: Khóc đòi

cry for something: Kêu đói

cry for the moon: Đòi chiếc không thể

cry with joy: Khóc bởi vui

cut down on: lớn reduce, to lớn lessen (also: to cut back on): bớt bớt, làm giảm sút (có thể dùng: lớn cut back on)

cut something into: cắt vật gì thành

cut into: Nói vào, xen vào

Cụm hễ từ phrasal verb với care

Care about: vồ cập đến

Care for = would like: Muốn, thích

Care for = take care of: quan tâm, chăm sóc

to care about: vồ cập tới

to care for: chuyên sóc, chăm chú tới, thích

Carry away: với đi, phân phát

Carry on = go on: Tiếp túc

Carry out: Tiến hành, thực hiện

Carry off = bring off: giành giải, chỉ chiếm đoạt

Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp

Catch up with = keep up with= keep pace with: Theo kịp ai, dòng gì

Chew over = think over: nghĩ kĩ

Check in / out: Làm thủ tục ra/vào

Check up: khám nghiệm sức khỏe

Clean out: Dọn sạch, cướp đi hết

Clean up: Dọn gọn gàng gàng

Clear away: rước đi, mang đi

Clear up: làm sáng tỏ

Close down: Phá sản, ngừng hoạt động nhà máy

close (sth) down : If a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating: phá sản

Close in: Tiến tới

Close up: Xích lại ngay sát nhau

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với come

Come over/ round = visit: Viếng thăm, ghé chơi

Come round: Hồi tỉnh

Come down =collapse: Sụp đổ

Come down = reduce: Giảm

Come down to: Là do

Come up: Đề cập đến, nhô lên, nhú lên

Come up with: Nảy ra, lóe lên

Come up against: Đương đầu, đối mặt

Come out: Xuất bản

Come out with: Tung ra sản phẩm

Come about = happen: Xảy ra

Come across: vô tình gặp

Come apart: vỡ vụn, lài ra

Come along / on with: Hòa hợp, tiến triển

come in for sth : to receive blame or criticism : bị khiển trách / phê bình

Ví dụ: The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Come into: thừa kế

Come off: Thành công, long, bong ra

Count on sb for sth: Trông cậy vào ai

to come about: xảy ra

to come across: hốt nhiên thấy, ngẫu nhiên thấy, gặp mặt (bất ngờ)

come across sth : to find something by chance : gặp mặt ngẫu nhiên

Ví dụ: He came across some of his old love letters in his wife’s drawer. Anh ta bất ngờ tìm được các lá thư tình cũ trong ngăn kéo của vợ.

to come across: tình cờ, vô tình tìm ra, thừa nhận thấy, trông thấy

to come to: hồi tỉnh, hồi sinh, tỉnh giấc lại, lên tới

to come khổng lồ the point: vào thẳng vấn đề

to come under my umbrella: hãy cho che dù rằng tôi

to count on = to trust someone in time of need (also: lớn depend on): trông ý muốn vào ai vào lúc cần thiết hay trong lúc khốn khó

Cut back on / cut down on: Cắt sút (chi tiêu)

Cut in = interrupt: giảm ngang

Cut ST out off ST: Cắt cái gì ra (rời) khỏi chiếc gì

Cut off: Cô lập, phương pháp li, chấm dứt phục vụ

Cut up: phân chia nhỏ

Cross out: gạch men đi, xóa đi

cross sth out : to draw a line through something you have written, usually because it is wrong :

Ví dụ: If you think it’s wrong, cross it out and write it again. Nếu bạn nghĩ nó sai, hãy gạch vứt và viết lại vậy.

To complain of sth: phàn nàn về điều gì

Catch sight of: bắt gặp

to choose s.o for (a post): lựa chọn ai vào một chức vụ gì

to carry out: trả thành, thực hiện, thi hành

to catch cold: âu yếm lạnh

to catch fire: bắt lửa, phân phát cháy

to check on: kiểm soát

to kiểm tra up: khám xét

to kiểm tra up on: kiểm tra, xem xét

to check up on: phối kiểm

to chew up: nhai nhỏ tuổi ra, gặm nát

to chop up: chăt nhỏ tuổi ra, bẻ vụn ra

to clean up: vệ sinh sạch

to clear up: khích lệ, tạo nên vui, phấn khởi

to compare with: đối chiếu với

to complain of s.th: kêu ca, phàn nàn về chuyện gì

to condemn s.o for doing s.th: phán quyết ai về điều gì

to condemn s.o lớn death: phán quyết tử hình ai

to congratulate s.o on s.th: khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì

to consent to a proposal: đống ý một lời đề nghị

to count on: hy vọng ở, trông ước ao ở

to count on: tin tưởng vào

to cross out: xóa bỏ, gạch men bỏ

to cure s.o of an illness: trị khỏi căn bệnh cho ai

to cut off: giảm lìa ra, giảm bỏ

to cut up: giảm nhỏ, vụn ra

D

delight in: thích thú về

depart from: Bỏ, sửa đổi

to determine (formal): lớn discover the fact or truth about something= khổng lồ find out

Cụm cồn từ phrasal verb với do

do with: chịu đựng, làm được gì nhờ có

to vì it over: lớn revise, to bởi vì again (S): hiểu lại, sửa lại, làm cho lại

Ví dụ: You’d better vị the letter over because it is writeen so poorly. Anh buộc phải sửa lại lá thư này vì chưng viết hèn quá.

do for a thing: kiếm ra một vật

Do away with: kho bãi bỏ, bến bãi miễn

Do up = decorate: Trang trí

Do without: có tác dụng được gì nhưng không cần

to vị over: lặp lại, làm lại

to bởi s.th under orders: làm điều gì theo mệnh lệnh

Cụm động từ phrasal verb cùng với die

Die away / die down: giảm đi, vơi đi

Die out / die off: giỏi chủng

to die out: dần dần tan trở nên hẳn

Die for: Thèm gì đến chết

Die of: Chết vị (bệnh gì)

to die away: lắng dịu, dần tắt, yên ổn bặt, tan đổi mới ở xa (dùng đến âm thanh)

to die down: bớt bớt, hạ nhiệt, suy giảm

Draw back: Rút lui

Drive at: Ngụ ý, ám chỉ

Cụm hễ từ phrasal verb với drop

Drop in at Sb’s house: ghé thăm đơn vị ai

Drop off: bi thảm ngủ

Drop out of school: vứt học

to drop in on: lép thăm, rẽ vào thăm, xẹp chơi

to drop in on s.o: xịt vào thăm ai, tạt vào thăm ai

to drop out: thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi

to drop s.o a line: viết đến ai vài ba dòng, viết vài ba hàng

to decide upon s.th: đưa ra quyết định chọn điều gì

to depend on s.o: lệ thuộc vào ai

to deprive s.o of s.th: tước đi vật gì của ai

to draw up: thảo, soạn (văn kiện)

to dream of: mơ tới, mơ về

to dress up: trang điểm, chải chuốt

to drink lớn s.th: uống mừng về điều gì

drink (sth) up: to finish your drink completely : uống hết

Ví dụ: Drink up! It’s time to lớn go. Hãy uống hết! Đến tiếng đi rồi.

to drive up to: lại tới

E

to end = lớn be through, lớn be finished: kế thúc, chấm dứt

End up: Kết thúc

Eat up: Ăn hết

Eat out: Ăn ngoài

to ear one’s living by doing s.th: làm gì đó để kiếm sống

to eat up: nạp năng lượng hết

every other (one) = every second (one), alternate (ones): bí quyết nhau luân phiên

Ví dụ: I play tennis with my father every other Saturday, so I usually play twice a month. Tôi chơi tennis với phụ vương tôi mỗi đồ vật 7 giải pháp tuần, vậy nghĩa là hàng tháng tôi chơi hai lần.

to excuse s.o for doing s.th: tha thứ đến ai vày làm điều gì

to exempt s.o from doing s.th: miễn mang đến ai khỏi thao tác làm việc gì

F

Face up: Đương đầu, đối mặt

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với fall

Fall back on: Trông cậy, dựa vào

Fall in with: Mê cái gì

fall in love with SB: yêu ai kia sây đắm

Fall behind: đủng đỉnh hơn so với dự đinh, rớt lại phía sau

Fall through = put off, cancel: Thất bại

Fall off: sút dần

Fall down: Thất bại

to fall down the stairs: xẻ cầu thang

to fall off: rơi, rớt xuống – giảm, sa sút

to fall onto s.th: rơi lên trên thiết bị gì, vấp ngã đè lên trên thứ gì

to fall over s.th: vấp buộc phải vật gì (mà ngã)

to fall through: thất bại, hỏng

Fell up to: cảm xúc đủ sức có tác dụng gì

to figure out: to solve, to find a solution (S – tách bóc rời được): khổng lồ understand (S): tính ra, tìm ra giải mã đáp; phát âm được

to figure out = lớn solve, to lớn find a solution (S): tính ra, tìm ra giải pháp

Cụm cồn từ phrasal verb với fill

Fill up with: Đổ đầy, đổ đầy xăng (cho xe…)

Fill out: Điền hết, điền sạch, mở rộng ra, có tác dụng rộng ra

Fill in for: Đại diện, chũm thế

to fill in: điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào mang lại đầy đủ, té túc cho khá đầy đủ (đơn từ)

Cụm đụng từ phrasal verb với find

Find out: search ra

to find out = get information about, lớn determine (S – separable): nắm thông tin về mẫu gì, xác định tò mò ra

to find fault with: phê bình, chỉ trích

to find fault with s.th: chỉ trích điều gì

Cụm động từ phrasal verb với feel

Feel pity for: yêu thương xót

Feel regret for: ân hận

Feel sympathy for: thông cảm

few & far between: not frequent, unusual, rare: không hay xuyên, không giống thường, thảng hoặc khi

Feel shame at: xấu hổ

to feel lượt thích + V ing: mong (làm gì)

to feel like + gerund ( V + ing): thích chiếc gì

to feel sorry for: to lớn pity, to feel compassion for (also: to take pity on): yêu quý hại, yêu quý cảm, tội nghiệp mang lại ai (có thể dùng: to take pity on)

Ví dụ: Don’t you feel sorry for some who has lớn work the night shift? Anh bao gồm cảm thấy tội nghiệp đến ai phải đi làm việc ca tối không?

to feel up khổng lồ s.th: cảm thấy khỏe khoắn, thích phù hợp với việc gì

to fail in an examination: thi rớt

to fasten one’s eyes on: nhìn chằm chặp vào

to fix for: ấn định thời hạn cho

to force one’s way through: chèn lối đi qua

to forget s.o for s.th: quên ai về chuyện gì

for good = permanently, forever: mãi mãi, thọ bền, vĩnh cửu

for the time being: temporarily (also: for now): tạm thời (có thể dùng ” for now”

G

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với get

Get through lớn sb: Liên lac với ai

Get through = accomplish: hoàn tất

Get through = get over: quá qua

Get into: Đi vào, lên (xe)

Get in: Đến, trúng cử

to get on: lớn continue doing something, especially work

Ex. A) I suppose I could get on with the ironing while I’m waiting.

b) I’ll leave you khổng lồ get on then, shall I?

LÊN XE

to get in --> chỉ dùng cho car

to get on --> tất cả phương tiện còn lại

XUỐNG XE

to get out of --> chỉ dùng cho car

to get off --> tất cả phương một thể còn lại

Get off: dỡ bỏ, xuống xe, khỏi hành

Get out of = avoid: Ra khỏi, tránh

Get down: Đi xuống, ghi lại

Get sb down: làm ai thất vọng

Get down to doing: bước đầu nghiêm túc thao tác gì

Get lớn doing: bắt tay vào thao tác gì

to get lớn = khổng lồ be able to vày something special; lớn arrive at a place, such as home, work, etc: có thể (được phép) làm việc nào đấy đặc biệt; đến nơi nào đó, ví dụ như về nhà, nơi thao tác …

to get to lớn = lớn be able to do something special: có thể (được phép) làm việc nào đấy đặc biệt

Get round…(to doing): luân phiên xở, trả tất

Get along / on with = come along / on with: hòa thuận, đi cùng

to get along with: khổng lồ associate or work well with; khổng lồ succeed or manage in doing (also: to lớn get on with): hòa hợp, thuận thảo, đồng bộ, cùng tác xuất sắc với ai; thành công hay tiến triển xuất sắc đẹp trong công việc

Get St across: khiến cho cái gì được hiểu

Get at = drive at: thật sự ý mong mỏi gì (đạt điều gì)

Get back: Trở lại

to get back = to lớn return (S): trở lại

to get up = to arise, to rise from a bed; khổng lồ make someone arise: thức dậy (dậy khỏi giường sau khoản thời gian ngủ); thức tỉnh ai dậy

Get ahead: quá trước ai

Get away with: Cuỗm theo mẫu gì

Get over: vượt qua

to get over = khổng lồ recover from an illness; khổng lồ accept a loss or sorrow: hồi phục sau cơn bệnh, vơi đi nổi bi thảm hay vơi sầu vị mất mát

Get on one’s nerves: làm cho ai phân phát điên, trêu ngươi ai

to get + (sick, well, tired, wet, busy…..): bị ốm, thấy khá, mệt, độ ẩm ướt, bận rộn…

to get along: tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)

to get along with s.o: hòa thuân cùng với ai

to get away: trốn thoát, lìa bỏ

to get away with: thoát khỏi sự trừng phạt, hình phạt tội

to get away with s.th: tránh tránh bị khiển trách bởi điều gì

to get back: trở lại, trỏ về

to get better (worse): trở buộc phải khá hơn (kém hơn)

to get in cảm biến with: lớn communicate with, to contact: liên lạc với, xúc tiếp với

Ví dụ: You can get in cảm ứng with him by calling the Burma Hotel. Anh rất có thể liên lạc với ông ấy bằng cách gọi điện thoại cảm ứng về hotel Burma.

to get into: vào, ban đầu (cãi nhau, đánh nhau), xả thân vào

to get into difficulties: gặp mặt khó khăn, trở ngại

to get lost: đi lạc

to get married: cưới ai (lấy ai)

to get off: xuống xe, xuống bến

to get on: lên xe, đón xe bus

to get on one’s nerves: khiến cho ai bực mình, tức giận, cạnh tranh chịu

to get out of doing s.th: tránh khỏi buộc phải làm điều gì

to get over: thừa qua, phục hồi, lấy lại

to get rid of: đuổi đi, nhiều loại trừ, bỏ đi

to get rid of = lớn eliminate, to remove; to lớn discard, to throw away: các loại ra, xóa tẩy, bỏ đi, ném đi

Ví dụ: Jerry tried hard lớn get rid of the stain on his shirt, but he never succeeded. Jerry đã chũm tẩy saạch vết bạn dạng trên chiếc áo sơ mi của anh, tuy nhiên không thành công.

to get through: xong, làm cho xong, xong xuôi việc

to get to (a place): tới, mang đến nơi

to get up: thức dậy

to get used to (+Ving): lớn become used to, lớn become adjusted to: trở nên quen với, trở cần thích nghi với.

Thành ngữ này tế bào tả quá trình của sự biến hóa kiến cho người nào kia quen với một tình huống, hành động, hay biến chuyển thói quen.

Cụm hễ từ phrasal verb với give

Give away: mang lại đi, tống đi, tiết lộ bí mật

Give st back: Trả lại

Give in: bỏ cuộc

Give way to: Nhượng bộ, đầu hàng

Give way khổng lồ = give oneself up to: nhịn nhường chỗ đến ai

Give up: tự bỏ

Give out: Phân phát, cạn kiệt

Give off: lan ra, phát ra (mùi hương, mùi hương vị)

To give advice on: Đưa ra lời răn dạy về

Give birth to: sanh con

Give place to: nhịn nhường chỗ

Give way to: nhương bộ, chịu thua

Get victory over: chiến thắng

give s.o a ring: gọi dây nối, điện thoại

Cụm động từ phrasal verb cùng với go

Go after somebody/something: xua đuổi theo, đi theo sau ai đó / vật gì đó.

VD: David went after the robber. David đuổi rượt theo tên cướp.

Go out: Đi ra ngoài, lỗi thời

to go out: khổng lồ stop functioning; to stop burning; khổng lồ leave home or work (also: khổng lồ step out): dừng hoạt động; dập tắt; rời khỏi nhà hay khỏi nơi thao tác (có thể dùng: to step out)

VD: Go out of class few minutes, please. Làm ơn đi ra bên ngoài lớp vài phút.

Go out with someone: tán tỉnh và hẹn hò với ai

VD: He often goes out with his girlfriend at the weekend. Anh ấy thường gặp gỡ và hẹn hò với nữ giới vào cuối tuần

Go through: trải qua, kiểm tra, thực hiện công việc

VD: The country is going through a period of economic instability. Đất nước đang trải qua thời kỳ không ổn định kinh tế

Go through with (something): kiên trì, bền bỉ, chịu đựng đựng, trải qua cái gì đó khó khăn/ rất khó chịu.

VD: I can’t really imagine what she’s going through. Tôi thiết yếu tưởng tượng nổi các gì cô ấy đang cần chịu đựng

Go for: cố gắng giành được

Go in for: = take part in: Tham gia

VD: He went in for the Italian course. Anh ấy tham gia khóa huấn luyện tiếng Ý

Go together: đi với nhau, tồn tại với nhau.

VD: Too often greed and politics seem to lớn go together. Lòng tham và thiết yếu trị bên cạnh đó luôn đi với nhau.

Go with = i) to match, khổng lồ compare well in color or design: câu kết với, hợp lý về màu sắc hay giao diện dáng; ii) lớn date, khổng lồ accompany (also: lớn go out with) hứa hò, đi cùng rất ai (có thể sử dụng to go out with)

Go without: kị nhịn

Go off: Nổi giận, nổ tung, thối giữa (thức ăn)

VD: Milk went off so quickly in hot weather. Sữa cấp tốc hỏng trong tiết trời nóng

Go off with (someone/something) = Give away with: đưa theo theo, cuỗm theo

VD: Someone’s gone off with my coffee cup. Ai này đã lấy đi bóc tách cà phê của tôi rồi.

to go on date with = to go out with: có hẹn với ai

Go ahead: Tiến lên, trở về phía trước

VD: The project will go ahead. Dự án công trình sẽ tiếp tục.

Go along (with somebody) (to somewhere): đi cùng ai kia đến nơi nào đó.

VD: I think I will go along with him to New York. Tôi suy nghĩ tôi cũng biến thành đi theo anh ấy đến New York.

Go back on one’s word: Không giữ lại lời

VD: Going back on your promise makes you a liar. Ko giữ lời hứa sẽ biến bạn thành kẻ nói dối.

Go down: giảm, hạ (giá cả).

VD: The crime rate shows no signs of going down. Tỷ lệ tội phạm không có dấu hiệu sút nào.

Go down with: Mắc bệnh

VD: I went down with an attack of bronchitis. Tôi mắc dịch viêm phế quản rồi.

Go over something: Kiểm tra, để mắt tới kỹ lưỡng

VD: Could you go over this report & correct any mistakes? Câu khám nghiệm kỹ lại phiên bản báo cáo này cùng sửa lỗi nhé?

Go up: Tăng, đi lên, vào đại học

Go into: Lâm vào, điều tra, hỏi thông tin, kiểm tra

VD: I think there’s no need to go into it now. Tôi nghĩ không cần thiết phải điều tra điều ấy ngay cơ hội này

Go away: cút đi, đi khỏi, đi khu vực khác, đi khỏi, tránh (nơi nào).

VD: If he’s bothering you, tell him to go away. Trường hợp hắn ta đang làm phiền cậu, hãy bảo hắn biến đi.

Go beyond something: quá quá, vượt không tính (cái gì).

VD: The cost of the new machine should not go beyond $5 million. Quý giá của cái máy mới không nên vượt thừa 5 triệu đô la Mỹ.

Go round: Đủ chia, xoay, luân phiên quanh, tất cả đủ thức ăn

VD: The wheels were going round. Các bánh xe cứ luân phiên vòng

Go by: đi qua, trôi qua (thời gian).

VD: Time went by so fast. Thời hạn trôi qua cấp tốc thật.

to go on = khổng lồ happen; to resume, khổng lồ continue (also: khổng lồ keep on): diễn tiến, liên tục trở lại, tiếp tục

VD: It goes on raining so heavily with strong wind that I cannot walk khổng lồ school. Trời mưa lớn gió lớn khiến cho tôi ko thể đi bộ đến trường.

to go for something: nuốm gắng, chọn, giành được

VD: I think I’ll go for iphone 10 plus. Em nghĩ về em sẽ cố gắng có được iphone 10 plus.

to go for a walk: đi bộ, bách bộ, đi dạo bộ

to go for (on) a picnic: mời đi

to go in for: nghịch ham mê

to go in for: hâm mộ

to go through: kiểm soát, xem xét

to go up to: đi tới

Go up: tăng

VD: The baby’s weight going steadily up. Đứa bé nhỏ tăng cân các đều.

Go under: chìm

VD: The crowd watched as the ship went slowly under. Đám đông nhận ra cảnh loại thuyền chìm dần dần xuống nước.

to go with: xứng phù hợp với (đúng mốt)

to go without: nhịn, chịu đựng thiếu thốn, tình trạng không tồn tại thứ gì này mà bạn thường có.

VD: The city has gone without electricity for two days. Tp đã sống trong cảnh mất năng lượng điện hai ngày rồi.

to go wrong: lỗi hỏng, trục trặc, không lành

Grow out of: phệ vượt khỏi

Grow up: Trưởng thành

to give advice to s.o: hướng dẫn ai

to give birth to: sinh, đẻ ra

give into s.o: nhượng cỗ ai

to give s.o s.th: mang đến ai cái gì

to give s.th away: cho mẫu gì đi làm việc quà tặng

to give up: đầu hàng, từ bỏ bỏ, chối bỏ

H

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với hand

Hand down to = pass on to: để lại (cho cố gắng hệ sau…)

Hand in: giao nộp (bài, tội phạm)

Hand back: giao lại

Hand over: trao trả quyền lực

Hand out = give out: phân phát

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với hang

Hang round: lảng vảng

Hang on = hold on = hold off: cố kỉnh máy (điện thoại)

Hang up (off): hớt tóc máy

to hang up = to place clothes on a hook or hanger (S); to lớn replace the receiver on the phone at the end of a conversation (S): máng quần áo vào móc xuất xắc móc treo; để lại ống nghe lên điện thoại cảm ứng thông minh sau khi xong cuộc nói chuyên

Hang out: treo ra ngoài

to hang on to s.th: thế chặt loại gì

to hang up: treo, móc, nhấc lên

Hold on off = put off: Chò đợi, trì hoãn

Hold back: kiểm chế

Hold up: ngăn cản / trấn lột

To hear of: Nghe nói tới

To happen to: xảy ra với

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với have

Have faith in: tin tưởng

Have a look at: nhìn

had better: giỏi hơn (thường cần sử dụng ở dạng rút gọn)

to have a craving for s.th: ước mơ điều gì

to have a demand for: có nhu cầu về

to have a dexterity in doing s.th: khéo thao tác làm việc gì

to have on: mặc, bận, đội, mang

to have s.th in one’s hand: tay cố kỉnh vật gì

to have to vì chưng with: to have some connection with or relationship to: có liên quan đến hay gồm quan hệ đến

to have time off: có thời gian rảnh, nghỉ vấn đề ở không

to have (time) off = khổng lồ have không tính tiền time, not khổng lồ have to lớn work (also: to lớn take time off) (S) rãnh rỗi, chưa hẳn làm việc

to hear of: nghe nói tới

to hit below the belt: tấn công dưới thắt lưng

to hold good: giữ lại hiệu lực, giá bán trị, duy trì

to hold s.th to lớn the fire: hơ vật gì vào lửa

to hold still: ngồi yên, đứng yên, giữ yên

to hold up: ngăn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc

to hope for s.th: hy vọng điều gì

I

In no time: very quickly, rapidly: khôn cùng nhanh, mau lẹ

Thành ngữ này có thể được cần sử dụng với thành ngữ at all để nhấn mạnh vấn đề thêm tính chắc chắn là của lời khẳng định.

Ví dụ: We thought that the meeting would take two hours, but it was over in no time at all. Chúng tôi nghĩ về rằng cuộc họp sẽ cần mất nhị tiếng, nhưng mà ngờ đâu nó lại hoàn thành rất nhanh.

in connection with: liên kết với, phối kết hợp với

in time: kịp giờ

in time khổng lồ = before the time necessary to vày sth: kịp giờ để…, trước thời gian quan trọng để làm cho một việc gì đó

it comes khổng lồ doing s.th: cho tới lúc thao tác làm việc gì

It is kind of you: các bạn thật tử tế

It is thoughtful of you: bạn thật cẩn thận, chu đáo

Ill at ease: uncomfortable or worried in a situation : cảm xúc không thoải mái hay lo ngại về một tình huống nào đó.

Xem thêm: Tin tức :: hướng dẫn sử dụng camera qihoo 360 ac1c pro, 360 smart camera cho máy tính tải về

Ví dụ: Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. Nói chuyện trước đáp đông thính trả thường khiến cho nhiều người cảm thấy ko thoải mái.

to introduce s.o khổng lồ another: reviews ai cùng với một fan khác

J

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với jump

Jump at a chance /an opportunity: chộp mang cơ hội

Jump at a conclusion: vội vàng kết luận

Jump at an order: nhanh nhảu nhận lời

Jump for joy: nhảy đầm lên bởi sung suóng

Jump into (out of): nhảy vào (ra)

To jump over sth: nhảy đầm qua mẫu gì

to jump over s.th: nhảy qua đồ gì

to judge s.o by one’s appearance: xét bạn nào về bề ngoài

K

Cụm hễ từ phrasal verb với keep

Keep away from = keep off: kị xa

To keep out: not khổng lồ enter, not allow khổng lồ enter (S): ko vào được, không được ph