STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, XDHB27.6Học bạ
2 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa 7510303A00, A01, XDHB28.94Học bạ
3 Mạng laptop và truyền thông dữ liệu 7480102A00, A01, XDHB28.04Học bạ
4 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, XDHB27.52Học bạ
5 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, XDHB28.55Học bạ
6 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406A00, B00, D07, XDHB26.83Học bạ
7 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB27.17Học bạ
8 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, D07, XDHB26.8Học bạ
9 công nghệ vật liệu dệt, may 7540203A00, A01, D01, XDHB25.78Học bạ
10 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, XDHB27.63Học bạ
11 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, XDHB27.99Học bạ
12 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, XDHB27.61Học bạ
13 technology thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB27.68Học bạ
14 quản trị hotel 7810201A01, D01, D14, XDHB27.07Học bạ
15 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, XDHB28.43Học bạ
16 xây dựng thời trang 7210404A00, A01, D01, D14, XDHB27.23Học bạ
17 quản ngại trị văn phòng 7340406A00, A01, D01, XDHB27.29Học bạ
18 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, XDHB27.34Học bạ
19 cai quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, XDHB27.57Học bạ
20 quản ngại trị marketing 7340101A00, A01, D01, XDHB27.7Học bạ
21 ngôn từ Hàn Quốc 7220210D01, D02, XDHB27.2Học bạ
22 công nghệ dệt, may 7540204A00, A01, D01, XDHB25.1Học bạ
23 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB29.23Học bạ
24 hệ thống thông tin 7480104A00, A01, XDHB28.27Học bạ
25 ngôn từ Anh 7220201D01, XDHB27.09Học bạ
26 Khoa học máy vi tính 7480101A00, A01, D01, XDHB28.76Học bạ
27 kế toán 7340301A00, A01, D01, XDHB27.6Học bạ
28 du lịch 7810101D01, D14, XDHB25.92Học bạ
29 marketing 7340115A00, A01, D01, XDHB28.1Học bạ
30 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, XDHB28.6Học bạ
31 công nghệ kỹ thuật máy vi tính 7480108A00, A01, XDHB28.13Học bạ
32 ngôn từ Nhật 7220209D01, D06, XDHB26.68Học bạ
33 gớm tế đầu tư chi tiêu 7310104A00, A01, D01, XDHB27.95Học bạ
34 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, XDHB27.78Học bạ
35 công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu mã 7519003A00, A01, XDHB26.4Học bạ
36 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A01, D01, D14, XDHB27.26Học bạ
37 Robot với trí tuệ nhân tạo 7510209A00, A01, XDHB28.6Học bạ
38 đối chiếu dữ liệu marketing 7340125A00, A01, D01, XDHB27.36Học bạ
39 trung quốc học 7310612D01, D04, XDHB26.27Học bạ
40 cai quản trị marketing 7340101DGNLQGHN19Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội
41 sale 7340115DGNLQGHN19.75Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội
42 so với dữ liệu sale 7340125DGNLQGHN18.9Đánh giá nặng lực Đại học quốc gia Hà Nội
43 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201DGNLQGHN18.95Đánh giá bán nặng lực Đại học tổ quốc Hà Nội
44 kế toán 7340301DGNLQGHN17.95Đánh giá bán nặng lực Đại học giang sơn Hà Nội
45 kiểm toán 7340302DGNLQGHN18.25Đánh giá nặng lực Đại học quốc gia Hà Nội
46 cai quản trị lực lượng lao động 7340404DGNLQGHN18.2Đánh giá nặng lực Đại học tổ quốc Hà Nội
47 quản ngại trị văn phòng và công sở 7340406DGNLQGHN17.45Đánh giá chỉ nặng lực Đại học non sông Hà Nội
48 công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206A00, A01, XDHB27.07Học bạ
49 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605DGNLQGHN20.75Đánh giá chỉ nặng lực Đại học giang sơn Hà Nội
50 quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống 7810202A01, D01, D14, XDHB26.27Học bạ
51 ngôn từ học 7229020D01, C00, D14, XDHB26.59Học bạ
52 tích điện tái chế tác 7519007A00, A01, XDHB26.3Học bạ
53 công nghệ kỹ thuật điện tử 75103021A00, A01, XDHB26.68CN: technology kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh; học tập bạ
54 Kỹ thuật sản xuất thông minh 75103031A00, A01, XDHB26.76Học bạ
55 kiến thiết cơ khí và mẫu mã công nghiệp 7510213A00, A01, XDHB26.16Học bạ
56 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510204A00, A01, XDHB27.65CN: technology kỹ thuật cơ điện tử ô tô; học bạ
57 kỹ thuật cơ khí cồn lực 7520116A00, A01, XDHB26.81Học bạ
58 công nghệ đa phương tiện 7320113DGTD16.82Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
59 Khoa học laptop 7480101DGTD15.16Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
60 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGTD15.77Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội
61 khối hệ thống thông tin 7480104DGTD16.51Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
62 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108DGTD16.58Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội
63 công nghệ thông tin 7480201DGTD15.43Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
64 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DGTD20.19Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
65 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGTD15.12Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội
66 technology kỹ thuật ô tô 7510205DGTD15.15Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
67 Robot với trí tuệ nhân tạo 7510209DGTD15.2Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội
68 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGTD15.84Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
69 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DGTD16.2Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
70 công nghệ kỹ thuật điện tử 75103021DGTD15.54CN: công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
71 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303DGTD15.16Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội
72 technology kỹ thuật hoá học 7510401DGTD16.65Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
73 technology kỹ thuật ô tô 7510204DGTD16.66CN: công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
74 technology thực phẩm 7540101DGTD15.85Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội
75 Hoá dược 7720203DGTD16.73Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem thông tin khác của trường Đại học tập Công Nghiệp TPHCM

*
Đề án tuyển chọn sinh đang được cập nhật, quý bạn vui mừng chờ cài đặt sau.

Mã trường: IUH

Cơ quan công ty quản: Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển chọn Đại học Công nghiệp tp hcm 2023:

a) đội ngành/ngành xét tuyển tại trụ sở chính

Stt

Tên ngành/ team ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Đại trà

Hệ CLC

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; năng lượng tái tạo

7510301

7510301C

A00, A01, C01, D90

2

Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 siêng ngành: technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh.

Bạn đang xem: Các ngành đại học công nghiệp

7510303

7510303C

A00, A01, C01, D90

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chăm ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông.

7510302

7510302C

A00, A01, C01, D90

4

Công nghệ kỹ thuật trang bị tính

7480108

7480108C

A00, A01, C01, D90

5

IOT cùng Trí tuệ tự tạo ứng dụng

7510304

 

A00, A01, C01, D90

6

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201

7510201C

A00, A01, C01, D90

7

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

7510203

7510203C

A00, A01, C01, D90

8

Công nghệ sản xuất máy

7510202

7510202C

A00, A01, C01, D90

9

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

7510205C

A00, A01, C01, D90

10

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

7510206C

A00, A01, C01, D90

11

Kỹ thuật xây dựng

7580201

 

A00, A01, C01, D90

12

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

7580205

 

A00, A01, C01, D90

13

Công nghệ dệt, may

7540204

 

A00, C01, D01, D90

14

Thiết kế thời trang

7210404

 

A00, C01, D01, D90

15

Nhóm ngành technology thông tin gồm 05 ngành cùng 01 chuyên ngành: công nghệ thông tin; nghệ thuật phần mềm; kỹ thuật máy tính; hệ thống thông tin; Khoa học tài liệu và siêng ngành làm chủ đô thị thông minh cùng bền vững

7480201

 

A00, A01, D01, D90

16

Nhóm ngành công nghệ thông tin quality cao gồm 04 ngành: công nghệ thông tin; nghệ thuật phần mềm; khoa học máy tính; hệ thống thông tin;

 

7480201C

A00, A01, D01, D90

17

Nhóm ngành công nghệ hóa học gồm 02 ngành: technology kỹ thuật hóa học; kỹ thuật hóa phân tích.

7510401

7510401C

A00, B00, D07, C02

18

Dược học

7720201

 

A00, B00, D07, C08

19

Công nghệ thực phẩm

7540101

7540101C

A00, B00, D07, D90

20

Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm

7720497

 

A00, B00, D07, D90

21

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

 

A00, B00, D07, D90

22

Nhóm ngành technology sinh học gồm 03 chăm ngành: công nghệ sinh học tập y dược; technology sinh học nông nghiệp; công nghệ sinh học thẩm mĩ.

7420201

7420201C

A00, B00, D07, D90

23

Nhóm ngành cai quản đất đai và tài chính tài nguyên gồm 02 ngành: làm chủ đất đai; tài chính tài nguyên thiên nhiên

7850103

 

A01, C01, D01, D96

24

Nhóm ngành thống trị tài nguyên môi trường xung quanh gồm 02 ngành: cai quản tài nguyên với môi trường; technology kỹ thuật môi trường.

7850101

 

B00, C02, D90, D96

25

Kế toán gồm 02 chăm ngành: Kế toán; Thuế cùng kế toán

7340301

7340301C

A00, A01, D01, D96

26

Kiểm toán

7340302

7340302C

A00, A01, D01, D96

27

Tài bao gồm ngân hàng gồm 02 siêng ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp

7340201

7340201C

A00, A01, D01, D96

28

Quản trị khiếp doanh gồm 03 siêng ngành: quản ngại trị khiếp doanh; quản lí trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng.

7340101

7340101C

A01, C01, D01, D96

29

Marketing

7340115

7340115C

A01, C01, D01, D96

30

Nhóm ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 ngành:- cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- quản ngại trị khách hàng sạn- quản lí trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống

7810103

 

A01, C01, D01, D96

31

Kinh doanh quốc tế

7340120

7340120C

A01, C01, D01, D96

32

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

 

A01, C01, D01, D90

33

Ngôn ngữ Anh

7220201

 

D01, D14, D15, D96

34

Luật khiếp tế

7380107

7380107C

A00, C00, D01, D96

35

Luật quốc tế

7380108

7380108C

A00, C00, D01, D96

36

Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA.

Xem thêm: Tổng hợp 99+ mẫu báo tường 20/11 đẹp, độc đáo nhất hiện nay, 76 báo tường ý tưởng

 

7340301Q

A00, A01, D01, D96

37

Kiểm toán rất tốt tích hợp chứng từ ICAEW.

 

7340302Q

A00, A01, D01, D96

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) CỦA HOA KỲ